Ahahah Essay

4560 Words Feb 10th, 2013 19 Pages
Elmer Ito ay bayan ni juan Hindi bayan ni run Dumating pa sa puntong Ang braso ay may bayanihan Bago magkalimutan Wag magsapilitan Walang papalitan Hindi 'to katatawanan ( chorus ) Wag kang maniniwala sa paligid mo (Hindi lahat ay totoo) Mga naririnig at nakikita mo (Isa-isang isipin 'to) Piliin mo ang iniidolo (Mga ginagawa't binibigkas) Dahil pag-usad ay hindi ganun kadulas Kung ika'y makata sa pinas …show more content…
aking idol Ang idol ko na rapper ( chorus ) Wag kang maniniwala sa paligid mo (Hindi lahat ay totoo) Mga naririnig at nakikita mo (Isa-isang isipin 'to) Piliin mo ang iniidolo (Mga ginagawa't binibigkas) Dahil pag-usad ay hindi ganun kadulas Kung ika'y makata sa pinas Gloc9 anong balita Narito ka rin pala Buti napadaan ka Magpapatatoo ka ba Nakita mo ba 'to Ang mga bago kong tatoo Mas maangas daw ang rapper Pag marami kang tatoo At makabayan ang dating Isa pa cool ka Nagpalagay ako ng watawat May flag pole pa Kasi sasali ako sa pa audition Ng isang rapper At maging isang artist Sa kanyang bagong record label Ilan ba ang natanggap Siguro mga singkwenta Binigyan kami ng ticket Para daw aming ibenta Medyo malabo ang sabi n'ya May album pa Eh bakit hindi n'ya malabas Ang album n'ya Ah baka naman busy lang Kaya pare easy

Related Documents