Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/65

Click to flip

65 Cards in this Set

 • Front
 • Back
customs
duty
--
customs inspection
toll/ur
m
( -s, -ar)
-
toll·skoðun
f
( -ar)
duty-free liquor
tollfrjálst áfengi
bag
sack
pok/i
m
( -a, -ar)
box
case
crate
kass/i
m
( -a, -ar)
pocket
--
vase
vas/i
m
( -a, -ar)
television
TV
sjón/varp
n
( -varps, -vörp)
digital
stafræn
photography
ljós·myndun
f ( -ar)
management
control
stjórn
f
( -ar, -ir)
entrance
--
entrance
admission
introduction
inn/ganga
f
( -göngu)
--
inn·gang/ur
m ( -s, -ar)
right
hægr/i
left
vinstr/i
airport
flug/völlur
m
( -vallar, -vellir)
station
stöð
f
( -var, -var)
airplane
flug·vél
f
( -ar, -ar)
ship
boat
skip
n
( -s, -)
bicicle
reið·hjól
n
( -s, -)
way
course
road
braut
f
( -ar, -ir)
road
way
veg/ur
m
( -ar or -s, -ir)
path
track
stíg/ur
m
( -s, -ar)
schedule
plan
á·ætl/un
f
( -unar, -anir)
ticket
mið/i
m
( -a, -ar)
middle
mið/ur
seat
sæti
n
( -s, -)
sit
--
attend
sitja
(acc)
( sat,
sátu,
setið)
row
line
series
röð
f
( raðar, raðir)
room
--
living room
room
herbergi
n
( -s, -)
--
stof/a
f
( -u, -ur)
key
lyk/ill
m
( -ils, -lar)
stairs
staircase
stariway
--
ladder
trappa
f
( tröppu, tröppur)
--
stig/i
m
( -a, -ar)
floor
gólf
n
( -s, -)
walk
process
--
passage
corridor
gang/ur
m
( -s, -ar)
hall
sal/ur
m
( -s or -ar, -ir)
furniture
hús·gögn
chair
-
armchair
stól/l
m
( -s, -ar)
-
djúpur stól/l
table
desk
board
borð
n ( -s, -)
radio
broadcasting
út·varp
n
( -s, útvörp)
Electricity
raf·magn
n
( -s)
lamp
lamp/i
m
( -a, -ar)
ligth bulb
--
pear
per/a
f
( -u, -ur)
light
ljós
n
( -s, -)

birt/a
f
( -u)
sunshine
sól·skin
n
( -s)
bedroom
svefn·herbergi
n
( -s, - )
bed
--
space
area
rúm
n
( -s, -)
blanket
sæng
f
( -ur, -ur)
paper
pappír
m
( -s, -ar)
brush
burst/i
m
( -a, -ar)
kitchen
eld·hús
n
( -s, -)
dish
plate
--
disk
disk/ur
m
( -s, -ar)
bank
edge
--
tray
bakk/i
m
( -a, -ar)
glass
cup
gler
n
( -s, -)
material
content
substance
efni
n
( -s, -)
bottle
flaska
f
( flösku, flöskur)
pan
frying pan
panna
f
( pönnu, pönnur)
spoon
skeið
f
( -ar, -ar)
fork
gaff/all
m
( -als, -lar)
knife
hníf/ur
m
( -s, -ar)
thing
object
--
part
hlut/ur
m
( -ar, -ir)
motor
engine
machine
vél
f
( -ar, -ar)
state border
landa·mæri
city
town
borg
f
( -ar, -ir)

bæ/r
m
( -jar, -ir)
area
region
zone
slóð
f
( -ar, -ir)

svæði
n
( -s, -)
village
þorp
n
( -s, -)
district
region
county
sveit
f
( -ar, -ir)
flat
apartment
í·búð
f
( -ar, -ir)
corner
horn
n ( -s, -)