Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
trueni
pity, misery (gwrywaidd)
trwydded / trwyddedau
permit, license / -s (benywaidd)
trwydded deithio
travel permit
tymer / tymherau
temper, mood / -s (benywaidd)
tyner
gentle, tender, mild (ansoddair)
tyrfa / tyrfaoedd, tyrfâu
crowd, mob, multitude / -s (benywaidd)
tywyll
dark, obscure, somber (ansoddair)
tywyllu
to get dark (berf)
tywyllwch
darkness (gwrywaidd)
unben / unbeniaid
dictator, despot (gwrywaidd)
unig
lonely (ansoddair)
Yr Unol Daleithiau
The United States
uwchgapten / uwchgapteniaid
major / -s (gwrywaidd)
wynebu
to face (berf)
ychwanegu
to add (berf)
yfflon o draed moch
dreadful mess (idiomatig)
ymarfer
to practice (berf)
ymateb
to react (berf)
ymddiried
to trust (berf)
ymddwyn
to behave (berf)
ymhlith
among, amidst (arddodiad)
ymholiad / ymholiadau
enquiry / enquiries (gwrywaidd)
ymlacio
to relax (berf)
ymosod (ar)
to attack (berf)
ymuno
to join (berf)
ymweld â
to visit (berf)
ysbïwr / ysbiwyr
spy / spies (gwrywaidd)
ysbïo
to spy (berf)
ysbyty / ysbytai
hospital (gwrywaidd)
ysgrifennydd / ysgrifenyddion
secretary / secretaries, scribe / -s (gwrywaidd)
ysgwyd
to shake (berf)
ysgwydd / ysgwyddau
shoulder / -s (benywaidd)