Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
locus
loci m. passage in literature
loca
locorum n. place
morbus
morbi m. disease
studium
studii n. study
hic haec hoc
this/these
ille, illa, illud
that/those
iste, ista, istud
such
alius
alia, aliud. other
alii...alii
some...others
alter
altera, alterum- the other (of 2), second
neuter
neutra, neutrum - neither
nullus
nulla, nullum - none
solus
sola, solum - alone
non solum....sed etiam
not only...but also
totus
tota, totum - whole, entire
ullus
ulla, ullum - any
unus
una, unum - one, alone
uter
utra, utrum - either
enim
conj - in fact, truly
in
prep+ acc - into, towards
nimis
nimium adv. too much
amicitia
amicitiae f. friendship
cupiditas
cupiditatis f. desire, passion
hora
horae f. time, hour
natura
naturae f. nature
senectus
senectutis f. old age
timor
timoris m. fear
veritas
veritatis f. truth
via
viae f. way, road
voluptas
voluptatis f. pleasure
nimis
nimium adv. too much
amicitia
amicitiae f. friendship
cupiditas
cupiditatis f. desire, passion
hora
horae f. time, hour
natura
naturae f. nature
senectus
senectutis f. old age
timor
timoris m. fear
veritas
veritatis f. truth
via
viae f. way, road
voluptas
voluptatis f. pleasure
beatus
beata, beatum happy, fortunate
quoniam
conj. since
cum
prep + abl with
audio
audire audivi auditum - to hear, listen
capio
capere cepi captum - to take, seize, capture
dico
dicere dixi dictum - to say, tell, speak
facio
facere, feci, factum - to make, do, accomplish
fugio
fugere, fugi, fugiturum - to flee, escape, shun
(in)venio
(in)venire, (in)veni, (in)ventum - to come (to come upon/find)
vivo
vivere, vixi, victum - to live