Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/73

Click to flip

73 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Wyt ti’n mwynhau siarad yn Gymraeg?
Ydw. Dw i’n mwynhau siarad yn Gymraeg
Ydw i’n angen mynd?
Wyt. Wyt ti’n angen mynd
Ydy e eisiau chwarae?
"Ydy. Mae e eisiau chwarae."
Ydy hi’n hoffi teithio?
Ydy. Mae hi’n hoffi teithio.
Ydy’r plant yn hoff o ddarllen?
Ydyn. Mae’r plant yn hoff o ddarllen.
Ydyn ni’n fodlon canu?
Ydyn. Dyn ni’n fodlon canu. OR Ydw. Dw i’n fodlon canu.
Ydych chi’n gallu cerdded?
Ydyn. Dyn ni’n gallu cerdded. Or Ydw. Dw i’n gallu cerdded.
Ydyn nhw’n methu deall?
Ydyn. Maen nhw’n methu daell.
None
Wyt ti’n gallu dysgu gyda fi?
Ydw. Dw i’n gallu dysgu gyda thi.
None
Ydych chi’n mwynhau merlota?
Ydyn. Dyn ni’n mwynhau merlota. OR Ydw. Dw i’n mwynhau merlota.
Wyt ti’n angen mynd i’r llyfrgell?
Ydw. Dw i’n angen mynd i’r llyfrgell.
Ydych chi’n hoffi’r Brifysgol B. Ifanc?
Ydw. Dw i’n hoffi’r Brifysgol B. Ifanc. OR Ydyn. Dyn ni’n hoffi’r Brifysgol B. Ifanc.
Wyt ti’n hoff o hufen ia?
Ydw. Dw i’n hoff o hufen ia.
Ydych chi’n fodlon dod gyda fi?
Ydw. Dw i’n fodlon dod gyda thi. OR Ydyn. Dyn ni’n fodlon dod gyda thi.
Ble wyt ti’n cerdded?
Dw i’n cerdded i’r llyfrgell.
Sut maen nhw’n teithio?
Maen nhw’n teithio mewn trên.
Pam dych chi’n siarad?
Achos dw i’n hoff o siarad yn Gymraeg.
Pwy mae e?
Tegwyn mae e.
Pryd dyn ni’n nofio?
Beth am un o’r cloc?
Beth ddigwyddodd pan mae e’n cyrraedd?
Dyn ni wedi canu ar ôl mae e’n cyrraedd.
None
Pa fath o deisen wyt ti’n hoffi?
Dw i’n hoffi teisen hufen ia.
Pwy mae hi?
Angharad ydy hi.
Ble wyt ti’n mynd i redeg?
Dw i eisiau rhedeg i’r Y.
Sut maen nhw’n mynd i symud?
Maen nhw’n mynd i symud gyda lori.
Pam dych chi’n mynd i fwyara?
Achos dw i’n hoffi mwyar duon
Pwy wyt ti’n mynd i gwrdd?
Dw i’n mynd i gwrdd fy ffrind i. (Substitute Cyfaill for friend if you are feeling ambitious)
Pryd dyn ni’n mynd i weld y ffilm?
Dyn ni’n mynd i weld y ffilm am ddau o’r cloc.
Beth ddych chi eisiau ei wneud?
Dyn ni easiau canu “Daw hyfryd fis.”
Pa ddyn yn mynd i ganu?
Dafydd Iwan yn mynd i ganu gyda ni.
Ble wyt ti wedi mynd?
Dw i wedi mynd adre.
Sut mae hi wedi cyrraedd?
Mae hi wedi cyrraedd mewn tacsi.
None
Pam dyn ni wedi dysgu?
Achos dyn ni’n caru Cymraeg.
Pryd dych chi wedi rhedeg?
Dw i wedi rhedeg am saith o’r cloc.
Beth maen nhw wedi gwneud?
Maen nhw wedi gwneud cawl.
Oes rhaid i fi fynd?
Oes. Mae rhaid i ti fynd.
Oes rhaid i ti gysgu?
Oes. Mae rhaid i fi gysgu.
None
Oes rhaid iddi hi ferlota?
Oes. Mae rhaid iddi hi merlota.
None
Oes rhaid iddo fe ddarllen?
Oes. Mae rhaid iddo fe ddarllen.
None
Oes rhaid i ni weithio?
Oes. Mae rhaid i ni weithio
None
Oes rhaid i chi deithio?
Oes. Mae rhaid i ni deithio.
(OR fi)
None
Oes rhaid iddyn nhw gerdded?
Oes. Mae rhaid iddyn nhw gerdded.
None
Oes tylwyth teg yn y coed?
Oes. Mae tylwyth teg yn y coed.
None
Oes corrach yn y graig?
Oes. Mae corrach yn y graig.
None
Oes cawr yn y mynyddoedd?
Oes. Mae cawr yn y mynyoedd.
None
Oes gwrach yn y llyfrgell?
Oes. Mae gwrach yn y llyfrgell.
None
Oes plant yma?
Oes. Mae plant yma.
None
Oes car yma?
Oes. Mae car yma.
None
Oes llaeth yn yr oergell?
Oes. Mae llaeth yn yr oergell.
None
Ydw i'n mynd i redeg?
Wyt. Wyt ti fynd i redeg.
Wyt ti'n mynd i chwarae?
Ydw. Dw i’n mynd i chwarae.
Ydy Mair yn mynd i weithio?
Ydy. Mae Mair yn mynd i weithio.
Ydy Dafydd yn mynd i gerdded?
Ydy. Mae Dafydd yn mynd i gerdded.
Ydy'r plant yn mynd i ddysgu?
Ydyn. Mae’r plant yn mynd i ddysgu.
Ydyn ni'n mynd i ganu?
Ydyn. Dyn ni’n mynd i ganu.
Ydych chi'n mynd i ddarllen?
Ydyn. Dyn ni’n mynd i ddarllen. OR Ydw. Dw i’n mynd i ddarllen.
Ydyn nhw'n mynd i wrando?
Ydyn. Maen nhw’n mynd i wrando.
Ydw i wedi dod o'r dre?
Wyt. Wyt ti wedi dod o’r dre?
Wyt ti wedi mynd i'r dosbarth?
Ydw. Dw i wedi mynd i’r dosbarth.
Ydy hi wedi cerdded i'r siop?
Ydy. Mae hi wedi cerdded i’r siop.
Ydy e wedi teithio i'r Unol Daleithiau?
Ydy. Mae e wedi teithio i'r Unol Daleithiau.
Ydyn ni wedi merlota yng Nghymru?
Ydyn. Dyn ni’n wedi merlota.
Ydych chi wedi cael teisen?
Ydw. Dw i’n wedi cael teisen. (OR ni)
Ydyn nhw wedi nofio?
Ydyn. Maen nhw wedi nofio.
Ydy'r plant wedi cysgu?
Ydyn. Mae’r plant wedi cysgu.
Ydy John wedi mynd i'r tŷ?
Ydy. Mae John wedi mynd i’r tŷ.
Ydw i'n rhedeg?
Wyt. Wyt ti’n rhedeg
Wyt ti'n chwarae?
Ydw. Dw i’n chwarae.
Ydy Mair yn gweithio?
Ydy. Mae Mair yn gweithio.
Ydy Dafydd yn mynd?
Ydy. Mae Dafydd yn mynd.
Ydy'r plant yn dysgu?
Ydyn. Mae’r plant yn dysgu.
Ydyn ni'n canu?
Ydyn. Dyn ni’n canu.
Ydych chi'n darllen?
Ydw. Dw i’n darllen. (Or ni)
Ydyn nhw 'n siarad?
Ydyn. Maen nhw’n siarad.