• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/1284

Click to flip

1284 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(f) A4-tje
Correct: A4'tje
(f) aanbeeld
Correct: woord is correct, maar de voorkeur is het courantere 'aambeeld'
(f) aangeduidt
Correct: aangeduid
(f) aanvoerdersschap
Correct: aanvoerderschap
(f) aartbisschop
Correct: aartsbisschop
(f) abacadabra
Correct: abracadabra
(f) abboneert
Correct: abonneert
(f) abbonnee
Correct: abonnee
(f) abbonnees
Correct: abonnees
(f) abbonnement
Correct: abonnement
(f) abbonneren
Correct: abonneren
(f) aberatie
Correct: aberratie
(f) aberaties
Correct: aberraties
(f) abotoir
Correct: abattoir
(f) abotoirs
Correct: abattoirs
(f) abrubt
Correct: abrupt
(f) absorbtie
Correct: absorptie
(f) acabadabra
Correct: abracadabra
(f) accelleratie
Correct: acceleratie
(f) accellereerde
Correct: accelereerde
(f) accellereert
Correct: accelereert
(f) accellereren
Correct: accelereren
(f) accomodatie
Correct: accommodatie
(f) accomodeerde
Correct: accommodeerde
(f) accomodeert
Correct: accommodeert
(f) accomoderen
Correct: accommoderen
(f) accoord
Correct: akkoord
(f) acepteren
Correct: accepteren
(f) achtien
Correct: achttien
(f) acolade
Correct: accolade
(f) acolades
Correct: accolades
(f) acoustisch
Correct: akoestisch
(f) acoustische
Correct: akoestische
(f) acuraat
Correct: accuraat
(f) accuut
Correct: acuut
(f) actie's
Correct: acties
(f) adekwaat
Correct: adequaat
(f) adelijk
Correct: adellijk
(f) adelijke
Correct: adellijke
(f) adelijken
Correct: adellijken
(f) adfundum
Correct: ad fundum
(f) adhoc
Correct: ad hoc
(f) adviseursschap
Correct: adviseurschap
(f) adjunkt
Correct: adjunct
(f) adrem
Correct: ad rem
(f) afront
Correct: affront
(f) afronteerde
Correct: affronteerde
(f) afronteerden
Correct: affronteerden
(f) afronteert
Correct: affronteert
(f) afronteren
Correct: affronteren
(f) afspeeld
Correct: afspeelt
(f) aftans
Correct: aftands
(f) aggressie
Correct: agressie
(f) aggressief
Correct: agressief
(f) aggressieve
Correct: agressieve
(f) aggressiever
Correct: agressiever
(f) aggressievere
Correct: agressievere
(f) aggressiviteit
Correct: agressiviteit
(f) agregaat
Correct: aggregaat
(f) akkevietje
Correct: akkefietje … gebruik liever incident of onenigheid
(f) akkordeerde
Correct: accordeerde
(f) akkordeert
Correct: accordeert
(f) akkorderen
Correct: accorderen
(f) akoesties
Correct: akoestisch
(f) akoord
Correct: akkoord
(f) akordeerde
Correct: accordeerde
(f) akordeert
Correct: accordeert
(f) akorderen
Correct: accorderen
(f) aktie
Correct: actie
(f) aktief
Correct: actief
(f) akties
Correct: acties
(f) aktieve
Correct: actieve
(f) aktiviteit
Correct: activiteit
(f) aktiviteiten
Correct: activiteiten
(f) akwisitie
Correct: acquisitie
(f) algorithme
Correct: algoritme
(f) algorithmen
Correct: algoritmen
(f) algorithmes
Correct: algoritmes
(f) algorithmiek
Correct: algoritmiek
(f) algorithmisch
Correct: algoritmisch
(f) allerlij
Correct: allerlei
(f) alluminimum
Correct: aluminium
(f) alluminium
Correct: aluminium
(f) alsvolgt
Correct: als volgt
(f) als
Correct: dan - na comparatief, bijvoorbeeld: groter dan
(f) alumiminum
Correct: aluminium
(f) ambassadeursschap
Correct: ambassadeurschap
(f) Amerikaans Samoa
Correct: Amerikaans-Samoa
(f) amfibiën
Correct: amfibieën
(f) amoniak
Correct: ammoniak
(f) amuniensus
Correct: amanuensis
(f) analyst
Correct: analist
(f) anderzins
Correct: anderszins
(f) anecdote
Correct: anekdote
(f) Antarcita
Correct: Antarctica
(f) Antartica
Correct: Antarctica
(f) antarkties
Correct: antarctisch
(f) anthrax
Correct: antrax; in Engelse teksten en wanneer naar de metalband Anthrax gerefereerd wordt echter wel met een 'h'
(f) antidateren
Correct: antedateren
(f) anti-held
Correct: antiheld
(f) antikwaar
Correct: antiquaar
(f) apartement
Correct: appartement
(f) apartementen
Correct: appartementen
(f) apenzuur
Correct: apezuur
(f) aperatief
Correct: aperitief
(f) apéritief
Correct: aperitief
(f) aplaudiseerde
Correct: applaudisseerde
(f) aplaudiseerden
Correct: applaudisseerden
(f) aplaudiseert
Correct: applaudisseert
(f) aplaudiseren
Correct: applaudisseren
(f) aplaudisseerde
Correct: applaudisseerde
(f) aplaudisseerden
Correct: applaudisseerden
(f) aplaudisseert
Correct: applaudisseert
(f) aplaudisseren
Correct: applaudisseren
(f) aplaus
Correct: applaus
(f) aplausiseren
Correct: applaudisseren
(f) apocrieve
Correct: apocriefe
(f) appeleer
Correct: appelleer
(f) appeleert
Correct: appelleert
(f) appeleerde
Correct: appelleerde
(f) appeleren
Correct: appelleren
(f) appelkompote
Correct: appelcompote
(f) applaudiseerde
Correct: applaudisseerde
(f) applaudiseerden
Correct: applaudisseerden
(f) applaudiseert
Correct: applaudisseert
(f) applaudiseren
Correct: applaudisseren
(f) arondisement
Correct: arrondissement
(f) arondisementen
Correct: arrondissementen
(f) arondissement
Correct: arrondissement
(f) arondissementen
Correct: arrondissementen
(f) arrondisement
Correct: arrondissement
(f) arrondisementen
Correct: arrondissementen
(f) art-direktor
Correct: artdirector
(f) artiekel
Correct: artikel
(f) artikels
Correct: artikelen
(f) artificiele
Correct: artificiële
(f) artist
Correct: artiest
(f) artisten
Correct: artiesten
(f) arthritis
Correct: artritis
(f) arthrose
Correct: artrose
(f) asperine
Correct: aspirine
(f) associeren
Correct: associëren
(f) asteroide
Correct: asteroïde
(f) atheisme
Correct: atheïsme
(f) atheist
Correct: atheïst
(f) athletiek
Correct: atletiek
(f) aubainmarie
Correct: au bain-marie
(f) audientie
Correct: audiëntie
(f) Australie
Correct: Australië
(f) auteursschap
Correct: auteurschap
(f) authorisatie
Correct: autorisatie
(f) authoriteit
Correct: autoriteit
(f) Azerbeidjan
Correct: Azerbeidzjan
(f) babies
Correct: baby's
(f) babietje
Correct: baby'tje
(f) bacterieën
Correct: bacteriën
(f) bacterien
Correct: bacteriën
(f) bagetelliseren
Correct: bagatelliseren
(f) Baghwan
Correct: Bhagwan
(f) Bahamas
Correct: Bahama's
(f) Bahrain
Correct: Bahrein
(f) ballingsschap
Correct: ballingschap
(f) barbekju
Correct: barbecue
(f) barbeque
Correct: barbecue
(f) barbecuen
Correct: barbecueën
(f) barjaire
Correct: barrière
(f) Basel
Correct: Bazel
(f) baterij
Correct: batterij
(f) batiken
Correct: batikken
(f) beconcureer
Correct: beconcurreer
(f) beconcureerd
Correct: beconcurreerd; voltooid deelwoord
(f) beconcureerde
Correct: beconcurreerde
(f) beconcureerden
Correct: beconcurreerden
(f) beconcureert
Correct: beconcurreert
(f) beconcureren
Correct: beconcurreren
(f) bedriegelijk
Correct: bedrieglijk
(f) bedriegelijke
Correct: bedrieglijke
(f) bedrigelijk
Correct: bedrieglijk
(f) bedrigelijke
Correct: bedrieglijke
(f) beeldtenis
Correct: beeltenis
(f) begravenis
Correct: begrafenis
(f) begroeing
Correct: begroeiing
(f) behartenswaardig
Correct: behartigenswaardig
(f) behartenswaardige
Correct: behartigenswaardige
(f) beiden
Correct: beide; -n alleen bij mensen
(f) belangrijkheid
Correct: belang
(f) Belgie
Correct: België
(f) bemoeiienis
Correct: bemoeienis
(f) bewijslast
Correct: bewijs - tenzij bedoeld wordt: plicht om te bewijzen
(f) biathlon
Correct: biatlon
(f) bij deze
Correct: bij dezen - indien er over de uitdrukking wordt gesproken, "bij dezen overhandig ik u"
(f) bijvoegelijk
Correct: bijvoeglijk
(f) bioenergie
Correct: bio-energie
(f) biografiën
Correct: biografieën
(f) bischop
Correct: bisschop
(f) bischoppen
Correct: bisschoppen
(f) bischoppelijk
Correct: bisschoppelijk
(f) bischoppelijke
Correct: bisschoppelijke
(f) bisexualiteit
Correct: biseksualiteit
(f) bisexueel
Correct: biseksueel
(f) bisexuele
Correct: biseksuele
(f) bison
Correct: bizon
(f) bisons
Correct: bizons
(f) blackbox
Correct: black box
(f) bladen
Correct: bladeren (behalve als het over tijdschriften gaat, dan is ‘bladen’ correct)
(f) blindenman
Correct: blindeman
(f) bloknote
Correct: blocnote
(f) boedisme
Correct: boeddhisme
(f) bonvivant
Correct: bon vivant
(f) bonvivants
Correct: bon vivants
(f) bosage
Correct: bosschage
(f) bosages
Correct: bosschages
(f) bossage
Correct: bosschage
(f) bossages
Correct: bosschages
(f) bousouki
Correct: bouzouki
(f) bramaan
Correct: Brahmaan
(f) bravoer
Correct: bravoure
(f) Britanië
Correct: Brittannië
(f) Britannië
Correct: Brittannië
(f) Brittanië
Correct: Brittannië
(f) broedersschap
Correct: broederschap
(f) bronstijd
Correct: bronsttijd (van herten) / bronstijd is de tijd voor de ijzertijd
(f) bruskeren
Correct: bruuskeren
(f) bruskkeren
Correct: bruuskeren
(f) buiïg
Correct: buiig; = regenachtig, humeurig
(f) buitenisig
Correct: buitenissig
(f) buitenisige
Correct: buitenissige
(f) buitennissig
Correct: buitenissig
(f) buitennissige
Correct: buitenissige
(f) bungyjumpen
Correct: bungeejumpen
(f) bungyjumping
Correct: bungeejumping
(f) bureaux
Correct: bureaus
(f) burgelijk
Correct: burgerlijk
(f) burgelijke
Correct: burgerlijke
(f) burgemeestersschap
Correct: burgemeesterschap
(f) burgermeester
Correct: burgemeester
(f) burgermeesters
Correct: burgemeesters
(f) burgermeestersschap
Correct: burgemeesterschap
(f) burgersschap
Correct: burgerschap
(f) burnout
Correct: burn-out
(f) buro
Correct: bureau
(f) buro's
Correct: bureaus
(f) bureau's
Correct: bureaus
(f) bv (afkorting van 'bijvoorbeeld')
Correct: bv.
(f) cabarettier
Correct: cabaretier
(f) Cabernet; Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon
Correct: cabernet; cabernet franc; cabernet sauvignon
(f) cafe; café's
Correct: café; cafés
(f) cafeine, caffeine, caffeïne
Correct: cafeïne
(f) calligrafie
Correct: kalligrafie
(f) camé
Correct: camee
(f) cappucino
Correct: cappuccino
(f) capuccino
Correct: cappuccino
(f) capucino
Correct: cappuccino
(f) caramel
Correct: karamel
(f) carberateur
Correct: carburateur
(f) carosserie, carroserie
Correct: carrosserie
(f) carousel, caroussel
Correct: carrousel
(f) carriere, carriëre, carriére
Correct: carrière
(f) carriljon
Correct: carillon
(f) cassière
Correct: caissière
(f) catagorie
Correct: categorie
(f) categorieen, categorien
Correct: categorieën
(f) categorien
Correct: categorieën
(f) cathegesatie
Correct: catechisatie
(f) catheter
Correct: katheter
(f) Ceasar
Correct: Caesar
(f) celcius
Correct: Celsius
(f) centra's
Correct: centra of centrums
(f) cha-cha-cha
Correct: chachacha
(f) chique
Correct: chic, wel correct als verbogen vorm
(f) chrisant
Correct: chrysant
(f) christen-democraat; christen-democratie; christen-democratisch
Correct: christendemocraat; christendemocratie; christendemocratisch
(f) circel
Correct: cirkel
(f) clavecimbel
Correct: klavecimbel
(f) clericaal, clerikaal
Correct: klerikaal
(f) clerikaal
Correct: klerikaal
(f) client
Correct: cliënt; behalve in Engelstalige IT-woordenschat
(f) comite, comitee, comittee, commitee, committee, commité;
Correct: comité
(f) commiteren
Correct: committeren
(f) compromiteren
Correct: compromitteren
(f) concensus
Correct: consensus
(f) concurent; concureren; concurentie
Correct: concurrent; concurreren; concurrentie
(f) conférence; conférencier
Correct: conference; conferencier
(f) confiskeren
Correct: confisqueren
(f) consentieus
Correct: consciëntieus
(f) Cook-eilanden
Correct: Cookeilanden
(f) coordinatie
Correct: coördinatie
(f) Copernicaans; Copernicanisme
Correct: copernicaans; copernicanisme
(f) copie
Correct: kopie
(f) córdoba
Correct: cordoba
(f) cosmos
Correct: kosmos
(f) creëeren, creeren; creeërde
Correct: creëren; creëerde
(f) creme
Correct: crème
(f) crocus
Correct: krokus
(f) crocussen
Correct: krokussen
(f) cubisme; cubistisch
Correct: kubisme; kubistisch
(f) cubus
Correct: kubus
(f) cubussen
Correct: kubussen
(f) CV-installatie, CV-ketel
Correct: cv-installatie; cv-ketel
(f) cylinder; cylindrisch
Correct: cilinder; cilindrisch
(f) cypres
Correct: cipres
(f) cypressen
Correct: cipressen
(f) daarintegen
Correct: daarentegen
(f) danwel
Correct: dan wel
(f) dasplays
Correct: displays
(f) data's
Correct: data of datums
(f) deathline
Correct: deadline
(f) defenitie
Correct: definitie
(f) defenitief
Correct: definitief
(f) defenitieve
Correct: definitieve
(f) degenere
Correct: dégénéré
(f) dekoletee
Correct: decolleté
(f) dezjavu
Correct: déjà vu
(f) diacritisch
Correct: diakritisch
(f) diacritische
Correct: diakritische
(f) diagnostiseerde
Correct: diagnosticeerde
(f) diagnostiseerden
Correct: diagnosticeerden
(f) diagnostiseert
Correct: diagnosticeert
(f) diagnostiseren
Correct: diagnosticeren
(f) diarrhee
Correct: diarree
(f) dichtgeslipt
Correct: dichtgeslibd
(f) dichtsbijzijnd
Correct: dichtstbijzijnd
(f) dichtsbijzijnde
Correct: dichtstbijzijnde
(f) diep religieuze
Correct: diepreligieuze
(f) dieeten
Correct: diëten
(f) dioxyde
Correct: dioxide
(f) directories
Correct: directory's
(f) direkt
Correct: direct
(f) direkteur
Correct: directeur
(f) direktie
Correct: directie
(f) discusie
Correct: discussie
(f) discusies
Correct: discussies
(f) distansieerde
Correct: distantieerden
(f) distansieerden
Correct: distantieerden
(f) distansieert
Correct: distantieert
(f) distansiëren
Correct: distantiëren
(f) distributie's
Correct: distributies
(f) dokument
Correct: document
(f) dowjonesindex
Correct: Dow-Jonesindex
(f) Drente
Correct: Drenthe
(f) Drenth
Correct: Drent
(f) Drenthen
Correct: Drenten
(f) Drenths
Correct: Drents
(f) Drenthse
Correct: Drentse
(f) dreumessen
Correct: dreumesen
(f) driemansschap
Correct: driemanschap
(f) drommedaris
Correct: dromedaris
(f) dronkelap
Correct: dronkenlap
(f) dronkelappen
Correct: dronkenlappen
(f) défakto
Correct: de facto
(f) ecotax
Correct: ecotaks
(f) eensgezinswoning
Correct: eengezinswoning
(f) eigenaam
Correct: eigennaam
(f) ekseem
Correct: eczeem
(f) electrisch; electrocutie, elektrokutie; electrode; electron
Correct: elektrisch; elektrocutie; elektrode; elektron
(f) electronica, electronica, elektronika; electronisch; elektrokuteren
Correct: elektronica; elektronisch; elektrocuteren
(f) email
Correct: = glazuur
(f) email
Correct: e-mail = elektronische post
(f) emfaze
Correct: emfase
(f) enigste
Correct: enige
(f) enigzins
Correct: enigszins
(f) enseneren
Correct: ensceneren
(f) entrecôte, entrekootje
Correct: entrecote, entrecoteje
(f) epidemiën
Correct: epidemieën
(f) Equador
Correct: Ecuador
(f) Equatoriaal Guinea
Correct: Equatoriaal-Guinea
(f) Equatoriaal-Guineese
Correct: Equatoriaal-Guinese
(f) Eritreese
Correct: Eritrese
(f) esteet; estetica; esteticus; estetiek; estetisch
Correct: estheet; esthetica; estheticus; esthetiek; esthetisch
(f) etappe's
Correct: etappes
(f) ethnisch; ethnografie
Correct: etnisch; etnografie
(f) etiek; etica; eticus; etisch
Correct: ethiek; ethica; ethicus; ethisch
(f) Euro
Correct: euro
(f) eutenasie, euthenasie
Correct: euthanasie
(f) exlibres
Correct: ex-libres
(f) expiriment; expirimenteren
Correct: experiment; experimenteren
(f) expresso
Correct: espresso
(f) extentie
Correct: extensie
(f) exzeem
Correct: eczeem
(f) facinerend
Correct: fascinerend
(f) faecaal
Correct: fecaal
(f) faecale
Correct: fecale
(f) faecaliën
Correct: fecaliën
(f) faeces
Correct: feces
(f) faillisement
Correct: faillissement
(f) faillisementen
Correct: faillissementen
(f) fajiesement
Correct: faillissement
(f) falikant
Correct: faliekant
(f) fassimiel
Correct: facsimile
(f) favorite
Correct: favoriete
(f) fietster
Correct: fietsster
(f) fietsters
Correct: fietssters
(f) Filippijnen
Correct: Filipijnen
(f) Filippijns
Correct: Filipijns
(f) Filippijnse
Correct: Filipijnse
(f) fitnus
Correct: fitness
(f) flambwajant
Correct: flamboyant
(f) flambwajante
Correct: flamboyante
(f) focusde
Correct: focuste
(f) fondu
Correct: fondue
(f) formateren
Correct: formatteren
(f) fotocopie
Correct: fotokopie
(f) fotocopieën
Correct: fotokopieën
(f) fotocopiëren
Correct: fotokopiëren
(f) fotocopieerde
Correct: fotokopieerde
(f) fotocopieerden
Correct: fotokopieerden
(f) fotocopieert
Correct: fotokopieert
(f) fotograven
Correct: fotografen
(f) fotograveren
Correct: fotograferen
(f) fourage; fourageren; fourageergebied
Correct: foerage; foerageren; foerageergebied
(f) fransiscaner
Correct: franciscaner
(f) Franciscaner
Correct: franciscaner
(f) Frans Guyana
Correct: Frans-Guyana
(f) Frans Polynesië
Correct: Frans-Polynesië
(f) frele
Correct: frêle
(f) Frieze
Correct: Friese
(f) frikandel
Correct: frikadel; beide woorden bestaan en hebben verschillende betekenis, zie Groene Boekje
(f) full-time
Correct: fulltime
(f) functie's
Correct: functies
(f) gallei
Correct: galei
(f) gallerie
Correct: galerie
(f) gallerij
Correct: galerij
(f) geabbonneerd
Correct: geabonneerd
(f) geaccellereerd
Correct: geaccelereerd
(f) geaccomodeerd
Correct: geaccommodeerd
(f) geaplaudiseerd
Correct: geapplaudisseerd
(f) geaplaudisseerd
Correct: geapplaudisseerd
(f) geapplaudiseerd
Correct: geapplaudisseerd
(f) gebeid
Correct: gebied
(f) gebeiden
Correct: gebieden
(f) gebruskeerd
Correct: gebruuskeerd
(f) gebruskkeerd
Correct: gebruuskeerd
(f) gecoached
Correct: gecoacht
(f) gecommiteerd
Correct: gecommitteerd
(f) gecommiteerde
Correct: gecommitteerde
(f) geconcurereerd
Correct: geconcurreerd
(f) geconfiskeerd
Correct: geconfisqueerd
(f) gedachtengang
Correct: gedachtegang
(f) gedachtengoed
Correct: gedachtegoed
(f) gedestileerd
Correct: gedistilleerd
(f) gediagnostiseerd
Correct: gediagnosticeerd
(f) gedistansieerd
Correct: gedistantieerd
(f) geënseneerd
Correct: geënsceneerd
(f) gefocusd
Correct: gefocust
(f) gefotocopieerd
Correct: gefotokopieerd
(f) gefotocopieerde
Correct: gefotokopieerde
(f) gegrilled
Correct: gegrild
(f) gegrillede
Correct: gegrilde
(f) geïnstaleerd
Correct: geïnstalleerd
(f) geïntereseerd
Correct: geïnteresseerd
(f) geïntereseerde
Correct: geïnteresseerde
(f) geïnterreseerd
Correct: geïnteresseerd
(f) geïnterreseerde
Correct: geïnteresseerde
(f) gekapsijsd
Correct: gekapseisd
(f) gekaramelliseerd
Correct: gekarameliseerd
(f) gekaramelliseerde
Correct: gekarameliseerde
(f) gekasteid
Correct: gekastijd
(f) gekasteide
Correct: gekastijde
(f) gekontroleerd
Correct: gecontroleerd
(f) gekontroleerde
Correct: gecontroleerde
(f) gekopiëerd
Correct: gekopieerd
(f) gekruisde
Correct: gekruiste
(f) geleasd
Correct: geleased
(f) geleasde
Correct: geleasede
(f) geleast
Correct: geleaset
(f) geleaste
Correct: geleasete
(f) gemastered
Correct: gemasterd
(f) gemailed
Correct: gemaild
(f) gemixed
Correct: gemixt
(f) geoxydeerd
Correct: geoxideerd
(f) geoxydeerde
Correct: geoxideerde
(f) geprobeert
Correct: geprobeerd
(f) geraced
Correct: geracet
(f) gerechterlijk
Correct: gerechtelijk
(f) gerechterlijke
Correct: gerechtelijke
(f) gerelaxed
Correct: gerelaxt
(f) geremastered
Correct: geremasterd
(f) geremixed
Correct: geremixt
(f) gerenomeerd
Correct: gerenommeerd
(f) geshockeerd
Correct: gechoqueerd
(f) gestruktureerd
Correct: gestructureerd
(f) gestruktureerde
Correct: gestructureerde
(f) gesurfd
Correct: gesurft
(f) geupload
Correct: geüpload
(f) ge-upload
Correct: geüpload
(f) ge-uploade
Correct: geüploade
(f) geweesd
Correct: geweest
(f) geweldadig
Correct: gewelddadig
(f) geweldadige
Correct: gewelddadige
(f) gezamelijk
Correct: gezamenlijk
(f) gezamelijke
Correct: gezamenlijke
(f) gezamelijkheid
Correct: gezamenlijkheid
(f) gezgd
Correct: gezegd
(f) gezelschapspel
Correct: gezelschapsspel
(f) gezelschapspelen
Correct: gezelschapsspelen
(f) gezelschapspelletje
Correct: gezelschapsspelletje
(f) gezelschapspelletjes
Correct: gezelschapsspelletjes
(f) gezinte
Correct: gezindte
(f) gezoute
Correct: gezouten
(f) Ghandi
Correct: Gandhi
(f) glooing
Correct: glooiing
(f) goededag
Correct: goedendag
(f) goedenmiddag
Correct: goedemiddag
(f) goelasj
Correct: goulash
(f) Goerese
Correct: Goereese
(f) gortenpap
Correct: gortepap
(f) Gothenburg
Correct: Gotenburg
(f) gothiek
Correct: gotiek
(f) gothisch
Correct: gotisch
(f) gothische
Correct: gotische
(f) goulasj
Correct: goulash
(f) gouveneur
Correct: gouverneur
(f) graffitti
Correct: graffiti
(f) grafiti
Correct: graffiti
(f) grafitti
Correct: graffiti
(f) Gregoriaans
Correct: gregoriaans
(f) grensoverschreidend
Correct: grensoverschrijdend
(f) grenzenloos
Correct: grenzeloos
(f) grenzenloze
Correct: grenzeloze
(f) groentensoep
Correct: groentesoep
(f) grootendeels
Correct: grotendeels
(f) guerilla
Correct: guerrilla
(f) Guinese
Correct: Guineese
(f) gynecologen
Correct: gynaecologen
(f) gynecologie
Correct: gynaecologie
(f) gynecoloog
Correct: gynaecoloog
(f) hagepreek; hageprediker
Correct: hagenpreek; hagenprediker
(f) hand- en spandiensten
Correct: hand-en-spandiensten
(f) happyend
Correct: happy end
(f) hardstikke
Correct: hartstikke
(f) harmonika
Correct: harmonica
(f) harstikke
Correct: hartstikke
(f) hartelust
Correct: hartenlust
(f) hartvochtig
Correct: hardvochtig
(f) havikken
Correct: haviken
(f) havo-diploma
Correct: havodiploma
(f) hedentendage
Correct: heden ten dage
(f) hele
Correct: heel (hele is wel correct als bijwoord)
(f) helicopter
Correct: helikopter
(f) hempje
Correct: hemdje
(f) hepatites
Correct: hepatitis
(f) Hidjab, hidjâb
Correct: hidjab
(f) hmtl
Correct: html
(f) hong
Correct: hing
(f) hobbies
Correct: hobby's
(f) homosexualiteit; homosexueel
Correct: homoseksualiteit; homoseksueel
(f) honderduizend
Correct: honderdduizend
(f) honderste
Correct: honderdste
(f) hopenlijk
Correct: hopelijk
(f) hyacinth
Correct: hyacint
(f) hygiene
Correct: hygiëne
(f) idillisch
Correct: idyllisch
(f) ieluster
Correct: illuster
(f) ielustere
Correct: illustere
(f) ikonen
Correct: iconen
(f) ikonografie
Correct: iconografie
(f) ikonografisch
Correct: iconografisch
(f) ikoon
Correct: icoon
(f) imigranten
Correct: immigranten
(f) immitatie
Correct: imitatie
(f) immiteren
Correct: imiteren
(f) immunogeniteit
Correct: immunogeniciteit
(f) immuum
Correct: immuun
(f) impressariaat
Correct: impresariaat
(f) impressario
Correct: impresario
(f) impressario's
Correct: impresario's
(f) indentificatie
Correct: identificatie
(f) indentiteit
Correct: identiteit
(f) infantrie
Correct: infanterie
(f) iniatief
Correct: initiatief
(f) inmuum
Correct: immuun
(f) insekt
Correct: insect
(f) insekten
Correct: insecten
(f) instalatie
Correct: installatie
(f) instaleren
Correct: installeren
(f) instaleert
Correct: installeert
(f) intepreteren
Correct: interpreteren
(f) interesant
Correct: interessant
(f) intereseren
Correct: interesseren
(f) interimmanager
Correct: interim-manager
(f) interresant
Correct: interessant
(f) interreseerde
Correct: interesseerde
(f) interreseerden
Correct: interesseerden
(f) interreseert
Correct: interesseert
(f) interreseren
Correct: interesseren
(f) interressant
Correct: interessant
(f) interressante
Correct: interessante
(f) interresse
Correct: interesse
(f) interresseerde
Correct: interesseerde
(f) interresseerden
Correct: interesseerden
(f) interresseert
Correct: interesseert
(f) interresseren
Correct: interesseren
(f) interresses
Correct: interesses
(f) intervieuw
Correct: interview
(f) intervieuwen
Correct: interviewen
(f) intervieuwer
Correct: interviewer
(f) intervieuws
Correct: interviews
(f) intresse
Correct: interesse
(f) invloedsfeer
Correct: invloedssfeer
(f) ipv
Correct: i.p.v.
(f) jacobsladder
Correct: jakobsladder
(f) Jacobsladder
Correct: jakobsladder
(f) Jakobsladder
Correct: jakobsladder
(f) jalousie
Correct: jaloezie
(f) Jamaïca
Correct: Jamaica
(f) Jamaïcaan
Correct: Jamaicaan
(f) Jamaïcaans
Correct: Jamaicaans
(f) Jamaïcaanse
Correct: Jamaicaanse
(f) joghurt
Correct: yoghurt
(f) jubilieum
Correct: jubileum
(f) Juliaans
Correct: juliaans
(f) kado
Correct: cadeau
(f) kaleidoscopisch
Correct: caleidoscopisch
(f) kaliefaat
Correct: kalifaat
(f) kampioensschap
Correct: kampioenschap
(f) kangaroe, kangeroe; kangoeroe's
Correct: kangoeroe; kangoeroes
(f) kanons
Correct: kanonnen (bij de marine spreekt men wel van kanons)
(f) kanseliersschap
Correct: kanselierschap
(f) kanunnikken
Correct: kanunniken
(f) kappitel
Correct: kapittel
(f) kapsijzen
Correct: kapseizen
(f) karakiet
Correct: karekiet
(f) kartograaf; kartografie
Correct: cartograaf; cartografie
(f) karweizaad
Correct: karwijzaad
(f) kasmier
Correct: kasjmier
(f) kassiere
Correct: caissière
(f) kasteiden
Correct: kastijden
(f) kayak
Correct: kajak
(f) kievitten
Correct: kieviten
(f) kievietten
Correct: kievieten
(f) klerenlijer
Correct: klerelijer
(f) klitteband
Correct: klittenband
(f) klokketoren
Correct: klokkentoren
(f) kluizenaarsschap
Correct: kluizenaarschap
(f) knieen
Correct: knieën
(f) kolibri
Correct: kolibrie
(f) kolonieën
Correct: koloniën
(f) kolosaal
Correct: kolossaal
(f) komitee, komittee, kommitee, kommittee
Correct: comité
(f) komplot; komplotteren
Correct: complot; complotteren
(f) komponist
Correct: componist
(f) kompositie
Correct: compositie
(f) kompote
Correct: compote
(f) Koninginnendag
Correct: Koninginnedag
(f) koninginnerit
Correct: koninginnenrit
(f) koningkrijk
Correct: koninkrijk
(f) koningsschap
Correct: koningschap
(f) kontakt
Correct: contact
(f) kontrole; kontroleren
Correct: controle; controleren
(f) kopieisten
Correct: kopiisten
(f) kopiën
Correct: kopieën
(f) koran; Koran
Correct: Koran: de tekst; koran: elk exemplaar van het boek
(f) korpus
Correct: corpus
(f) korrekt
Correct: correct
(f) kosher
Correct: koosjer
(f) kosmetica; kosmetisch
Correct: cosmetica; cosmetisch
(f) kostenloos
Correct: kosteloos
(f) kreperen
Correct: creperen
(f) kruizen
Correct: kruisen — als werkwoord
(f) kruizen
Correct: kruisen — als zelfstandig naamwoord; kruizen mag daarnaast ook in de betekenissen kruisvormig symbool, muziekteken en schaamstreek
(f) kwa
Correct: qua
(f) kwis
Correct: quiz
(f) laadje
Correct: laatje
(f) laaste
Correct: laatste
(f) laatse
Correct: laatste
(f) labyrinth
Correct: labyrint
(f) ladenkast
Correct: ladekast
(f) lambrizeren
Correct: lambriseren
(f) lambrizering
Correct: lambrisering
(f) lambrizeringen
Correct: lambriseringen
(f) landsschap
Correct: landschap
(f) Latijn-Amerika
Correct: Latijns-Amerika
(f) Latijns Amerika
Correct: Latijns-Amerika
(f) layout
Correct: lay-out
(f) lazanja
Correct: lasagne
(f) legenda
Correct: = symbolentabel