Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
variabilele in_dependente sint cele aflate la......
dispozitia cercetatorului
Vi sint variabilele pe care
cercetatorul le foloseste adica le ..........
alege
dozeaza
controleaza
administreaza
doua 2 caracteristici ale Vi ce determina cele
3 regimuri experimentale diferite
dificultate
complexitate

Vi sint variate( modificate) in diferite registre de complexitate si dificultate rezulta 3 regimuri simplu, mediu,complex = experimentul dinamic( informatii concludente si relevante)
regimurile experimentale sint :
simplu( elementar)
mediu ( moderat)
complex( critic ?) cu inferior superior,exceptional( limita
tipuri de experiment dupa nr regimuri experimentale din care se compune
continute ...
dinamic si
static ( secvential) se compune dintr-un singur regim adica rezultatul obtinut contine
doar o secventa ( din continuumul) a fenomenului psihic studiat
luate la un loc toate 3 ( variante)regimuri alcatuiesc....
a ceea ce se chema ....?
tabloul unitar ( designul?)

experiment dinamic
caracteristicile experimentul dinamic
eventual comparativ cu cel static

sau comparati experimentul dinamic cu cel static
dupa valoarea stiintifica ,dupa rezultatele obtinutecomparati experimentul dinamic cu cel static dupa valoarea stiintifica ,dupa rezultatele obtinute
dinamic este riguros
relevant
eficient ( concludent si relevant e informatiile obtinute)
static expus erorii ( exista o sursa de eroare) valoare stiintifica redusa
variabilele independente dupa care natura pot diferi in dificultate si
complexitate
substantiala
-calitativa

Regimul dinamic presupune varierea ( modficarea) Vi
in diferite registre dupa gradul de complexitate si dificultatate
care experiment ( intre static si dinamic )este valabil ?
amindoua sint ?
singurul valabil
e dinamic experiment
Pt a ne putea pronunta asupra starii unei functii psihice ,proces la un individ sau la ungrup cum trebuie sa investighez functia( procesul)
pe toata intinderea ei tb s-o investighez nu pe un segment ( secventa ca in static)
la copil unde e limita superioara ?
mai jos este limita superioara la copil
ambianta asupra cui are importanta ?
haloului psihologic al subiectului ( izolare fonica
modul cum se administreaza mentionat inseamna ...
timpul,ora ,
locul ,ambianta cu importanta ei asupra haloului psihologic al subiectului (laborator izolare fonica,salon)
modul de cuantificare mentionat pentru Vi inseamna ....
numar de elemente
stimuli /in unitatea de timp
Pt Vi trebuie sa se mentioneze .....modul de ..
mentioneze modul cum se....
cuantificare modul de tb s ase mentioneze

administreaza( modul cum se) ..tb sa se mentioneze
variabilele independente trebuiesc :
nominalizate
definite
ce trebuie sa fie stabilit si aproximat .........? raportat la grupul respectiv
referitor la Vi
ce grad
gradul de dificultate raportat la grupul respectiv
ce trebuie sa se mai specifice ....?...modul corect de.....?.
...folosind..?..ce

referitor la Vi( varib indep)
de administrare a Vi( modul corect)
fol imaginea ,creionul,hirtia etc
variabilele independente trebuiesc :

ce trebuie sa fie stabilit si aproximat .........? raportat la grupul respectiv
apoi, ce trebuie sa se specifice ....?...modul corect de....?
....folosind..?..ce
nominalizate
definite
gradul de dificultate raportat la grupul respectiv
de administrare a Vi folosind imaginea ,creionul,hirtia etc
procentele de subiecti care rezolva sarcinile
in cele 3 regimuri simple( elementare), mediu ,exceptional
100% - elementare toti subiectii din esantion -
50 % - mediu (sarcina ,Vi = nivelul mediu al dezvoltarii psihice si intelectuale)
15-20 complex inferior
5-10 complex superior
0-5 complex exceptional( limitat) sarcini la care doar 0-5 % fac fata

exceptional critic si ,egals au mai mare la mediu