Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
rum
szoba, szobá-
bord
asztal, asztalo-
fönster
ablak, ablako-
stol
szék, széke-
väska
táska, táská-
pojke
fiú
flicka
lány, lányo-
barn
gyerek, gyereke-
människa
ember, embere-
djur
állat, állato-
hund
kutya, kutyá-
kat
macska, macská-
maskin
gép, gépe
tåg
vonat, vonato
skola
iskola, iskolá
klass
osztály, osztályo-
universitet
egyetem, egyeteme-
hink
vödör, vödrö-
mus
egér, egere-
gräs
fű, füv-
blad, brev
levél, levele-
stad
város, városo-
by
falu, (falva-)
gata
utca, utcá-
äpple
alma, almá-