Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/200

Click to flip

200 Cards in this Set

 • Front
 • Back
season
mevsim
When is your birthday?
Doğum günün ne zaman?
How old are you?
Kaç yaşındasın?
What is the time?
Saat kaç?
Monday
Pazartesi
Tuesday
Salı
Wednesday
Çarşamba
Thursday
Perşembe
Friday
Cuma
Saturday
Cumartesi
Sunday
Pazar
January
Ocak
February
Şubat
March
Mart
April
Nisan
May
Mayıs
June
Haziran
July
Temmuz
August
Ağustos
September
Eylül
Oktober
Ekim
November
Kasım
December
Aralık
cafe
kafe
window
pencere
book
kitap
jeans
kot
paper
kağıt
child
çocuk
bird
kuş
boy
erkek
girl
kız
few, little
az
a lot, many, very
çok
some, a few
birkaç
intelligent
akıllı
table
masa
mother
anne
father
baba
diligent, hard-working
çalışkan
passenger
yolcu
sick, ill
hasta
happy
mutlu
unhappy
mutsuz
lazy
tembel
dumb
aptal
tired
yorgun
sleepy
uykulu
ready
hazır
rain
yağmur
cloud
bulut
sun
güneş
snow
kar
hot
sıcak
warm
ılık
cool
serin
cold
soğuk
name
adı
My name is...
Benim adım ... / İsmim ...
white
beyaz
yellow
sarı
orange
turuncu
red
kırmızı
green
yeşil
blue
mavi
pink
pembe
purple
mor
grey
gri
black
siyah
brown
kahverengi
today
bugün
tomorrow
yarın
yesterday
dün
class(room)
sınıf
page
sayfa
else, more
başka
sweet
tatlı
easy
kolay
hard, complicated
zor
bad
kötü
sleep
uyku
crowded
kalabalık
city
şehir
river
nehir
long
uzun
language
dil
cheap
ucuz
expensive
pahalı
old, elderly
yaşlı
old (for objects)
eski
clean
temiz
dirty
pis
long, tall
uzun
close, nearby
yakın
hungry
sibling
kardeş
wild
vahşi
short
kısa
young
genç
far (away)
uzak
full, not hungry
tok
small
küçük
tame
evcil
open
açık
closed
kapalı
empty
boş
not crowded
tenha
next, and then
sonra
dog
köpek
glass
bardak
orange (fruit)
portakal
chair
sandalye
newspaper
gazete
lamp
lamba
who
kim
mayor
veli
wall
duvar
morning
sabah
noon
öğle
afternoon
öğleden sonra
evening
akşam
night
gece
Good morning
Günaydın
Have a nice day
İyi günler
Have a nice weekend
İyi haftasonları
fast
hızlı
slow
yavaş
Poland
Polonya
Turkey
Türkiye
campus
kampüs
school
okul
car
araba
weather
hava
daytime
gündüz
again
tekrar
interesting
ilginç
homework
ödev
pen
kalem
money
para
important
önemli
(eye)glasses
gözlük
road
yol
bag
çanta
geography
coğrafya
historical
tarihi
population
nüfus
transportation
ulaşım
mosque
cami
north
kuzey
south
güney
east
doğu
west
batı
question
soru
tower
kule
tourist
turist
beer
bira
wine
şarap
minute
dakika
some
bazı
view
manzara
museum
müze
I don't know
Bilmiyorum
animal
hayvan
left
sol
right
sağ
lesson
ders
front
ön
back
arka
library
kütüphane
We are at my house
Evimdeyiz
behind the library
kütüphanenin arkasında
honey
bal
sesame bagel
simit
fish
balık
art
sanat
sheep
koyun
paint
boya
flower
çiçek
hunter
avcı
fisherman, fish seller
balıkçı
artist
sanatçı
drinker
biracı, şarapçı
gas station
benzinci
painter
boyacı
(flat)iron
ütü
island
ada
hunt
av
foot
ayak
shoe
ayakkabı
shoeshiner
ayakkabı boyacı
frame
çerçeve
taxi driver
taksici
fruit
meyve
fruit seller
meyveci
pill
hap
drug addict
hapçı
What is your phone number?
Telefon numeran ne? / Telefon numeran kaç?
right
doğru
wrong
yanlış
Take care
Kendine iyi bak