Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/115

Click to flip

115 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
glīscō —, —, ere
to swell, spread gradually, grow imperceptibly
temporibusque Augusti dicendis non defuere decora ingenia, donec gliscente adulatione deterrerentur.
exuō uī, ūtus, ere
to lay aside, cast off, divest oneself of, put away; to draw out, take off, pull off
Postquam Bruto et Cassio caesis nulla iam publica arma, Pompeius apud Siciliam oppressus exutoque Lepido...
pelliciō or perliciō lexī, lectus, ere
to allure, entice, inveigle, decoy, coax, wheedle
ab-nuō nuī, nuitūrus, ere,
to refuse by a sign, deny, refuse, reject, decline
neque provinciae illum rerum statum abnuebant,
gener erī, m
a daughter's husband, son-in-law
mox defuncto Marcello generum sumpsit;
prīvīgnus ī, m
a step-son:
Tiberium Neronem et Claudium Drusum privignos imperatoriis nominibus auxit,
gīgnō genuī, genitus, ere

genitus
to produce, give birth to, beget, bear, bring forth

child, offspring
nam genitos Agrippa Gaium ac Lucium in familiam Caesarum induxerat,
re-meō āvī, —, āre,
to go back, turn back, return
ut Agrippa vita concessit, Lucium Caesarem euntem ad Hispaniensis exercitus, Gaium remeantem Armenia et vulnere invalidum mors fato propera vel novercae Liviae dolus abstulit,
noverca ae, f
a step-mother, stepdame
ut Agrippa vita concessit, Lucium Caesarem euntem ad Hispaniensis exercitus, Gaium remeantem Armenia et vulnere invalidum mors fato propera vel novercae Liviae dolus abstulit,
prīdem adv.
long ago, long since, a long time ago:
prīvīgnus ī, m

prīvīgna ae, f
step-son

step-daughter
Drusoque pridem extincto Nero solus e privignis erat, illuc cuncta vergere:
vergō —, —, ere
to bend, turn, be inclined,
Drusoque pridem extincto Nero solus e privignis erat, illuc cuncta vergere:

"everything centred in him"
ad-eō adv.
thus far, so far, to such an extent
nam senem Augustum devinxerat adeo, uti nepotem unicum Agrippam Postumum, in insulam Planasiam proiecerit,
compertus (adj)(comperio, -erire, -peri, -pertum)
known, convicted; (learn, obtain knowladge of)
... Agrippam Postumum, in insulam Planasiam proiecerit, rudem sane bonarum artium et robore corporis stolide ferocem, nullius tamen flagitii conpertum.
as(ad)scio, -ire
adopt, take to oneself
at hercule Germanicum Druso ortum octo apud Rhenum legionibus inposuit adscirique per adoptionem a Tiberio iussit,
īn-sistō stitī, —, ere,
To follow up, pursue, persist, insist, press vigorously, apply oneself, be busy about:
adscirique (Germanicum ) per adoptionem a Tiberio iussit, quamquam esset in domo Tiberii filius iuvenis, sed quo pluribus munimentis insisteret.
vocābulum ī, n
an appellation, title, designation, name
gnārus (nārus) adj.
Ta.—Known; knowing, skilled, practised,
quod Maximum uxori Marciae aperuisse, illam Liviae. gnarum id Caesari;
incūsō āvī, ātus, āre
to accuse, complain of, find fault with, blame
dubium an quaesita morte, auditos in funere eius Marciae gemitus semet incusantis, quod causa exitii marito (Marcia) fuisset.
acciō (ad-c-) cīvī, cītus, īre,
to call, summon, send for, invite
utcumque se ea res habuit, vixdum ingressus Illyricum Tiberius properis matris litteris accitur;
properus adj.
quick, speedy, hastening
utcumque se ea res habuit, vixdum ingressus Illyricum Tiberius properis matris litteris accitur;
questus ūs, m
a complaining, complaint
abs-cēdō cessī, cessus, ere,
move away, retire, withdraw, depart
...de honoribus parentis consulturum, neque abscedere a corpore, idque unum ex publicis muneribus usurpare.
aula ae
fore-court, yard
excubiae ārum, f
a lying out on guard, watching, keeping watch
sed defuncto Augusto signum praetoriis cohortibus ut imperator dederat; excubiae, arma, cetera aulae; miles in forum, miles in curiam comitabatur.
adeptio, -ionis (f)
the act of acquiring/obtaining
litteras ad exercitus tamquam adepto principatu misit,
cunctābundus (cont-) adj.
lingering, loitering, delaying
litteras ad exercitus tamquam adepto principatu misit, nusquam cunctabundus nisi cum in senatu loqueretur.
saeptum (sēp- ), i,
barrier, wall, boundary
(ob-tentus, ūs) m
Fig., a cover, pretext; a drawing over, spreading over.
Dicebatur contra: pietatem erga parentem et tempora rei publicae obtentui sumpta:
dēcrētum ī, n
a decree, decision, ordinance, vote, resolution:
mox ubi decreto patrum fasces et ius praetoris invaserit,
inlectus, us
allurement, enticement
post Antonium, Tarentino Brundisinoque foedere et nuptiis sororis inlectum, subdolae adfinitatis poenas morte exsolvisse.
sub-dolus adj.,
crafty, cunning, sly, subtle, deceptive, deceitful:
post Antonium, Tarentino Brundisinoque foedere et nuptiis sororis inlectum, subdolae adfinitatis poenas morte exsolvisse.
ex-solvō or exolvō solvī, solūtus, ere,
To discharge, pay; set loose, release,
post Antonium, Tarentino Brundisinoque foedere et nuptiis sororis inlectum, subdolae adfinitatis poenas morte exsolvisse.
clādēs (clādis, L.) is, f
harm, misfortune, disaster,
Lollianas Varianasque clades, interfectos Romae Varrones, Egnatios, Iullos. nec domesticis abstinebatur (fuisse):
lūdibrium ī, n
a farce, a mockery, derision, wantonness
nec domesticis (Augustus) abstinebatur: abducta Neroni uxor et consulti per ludibrium pontifices an concepto necdum edito partu rite (Neroni uxor) nuberet;
arrogantia, ae
arrogance, pride; assumption
ne Tiberium quidem caritate aut rei publicae cura successorem adscitum, sed quoniam adrogantiam saevitiamque eius introspexerit, comparatione deterrima sibi gloriam quaesivisse.
postulō āvī, ātus, āre
to ask, demand,
etenim Augustus paucis ante annis, cum Tiberio tribuniciam potestatem a patribus rursum postularet,
capāx ācis, adj. with comp. and sup.
large, spacious, roomy, capacious
Versae inde ad Tiberium preces. et ille varie diserebat de magnitudine imperii sua modestia. solam divi Augusti mentem tantae molis capacem:
abdo, -ere, -didi, -ditum
put away, withdraw, remove
occulō culuī, cultus, ere
to cover, hide, conceal
Tiberioque etiam in rebus quas non occuleret, seu natura sive adsuetudine, suspensa semper et obscura verba:
penitus adv
inwardly, deeply, internally
questus ūs, m
a complaining, complaint
tunc vero nitenti ut sensus suos penitus abderet, in incertum et ambiguum magis implicabantur.
obtestātiō ōnis, f
an adjuration, An entreaty, supplication
Inter quae senatu ad infimas obtestationes procumbente, dixit forte Tiberius se ut non toti rei publicae parem, ita quaecumque pars sibi mandaretur eius tutelam suscepturum.
reticeō cuī, —, ēre
to be silent, keep silence
perculsus inprovisa interrogatione paulum reticuit:
fastigium, -i
high rank, dignity; height, slope
ceterum anxius invidia et muliebre fastigium in deminutionem sui accipiens ne lictorem quidem ei decerni passus est
sōlor ātus, ārī, dep.
to comfort, console, solace
missique legati qui deferrent, simul maestitiam eius ob excessum Augusti solarentur.
comitium ī, n
place of meeting; a place adjoining the Forum, in which the Comitia curiata were held,
Tum primum e campo comitia ad patres translata sunt:
arbitrium, -i
decision of an arbiter
promo, promere, prompsi, promptum
bring forth, produce
Postremo promptis iam et aliis seditionis ministris.....
contionabundus, a, um
haranguing, speaking in public
velut contionabundus interrogabat cur paucis centurionibus paucioribus tribunis in modum servorum oboedirent.
nūtō āvī, ātus, āre,
to waver, falter, doubt, hesitate; to nod
quando ausuros exposcere remedia, nisi novum et nutantem adhuc principem precibus vel armis adirent?
īgnāvia ae, f
laziness, idleness, sloth, cowardice, worthlessness
vēxillum ī, n dim.
a military ensign, standard, banner, flag, The troops following a standard, a company,
sed apud vexillum tendentis alio vocabulo eosdem labores perferre.
tendō (old also tennō) tetendī, tentus, or (late) tēnsus, ere
stretch out, spread out, extend; exert, aim; To set up tents, be under tents, be encamped, encamp:
sed apud vexillum tendentis alio vocabulo eosdem labores perferre.
levamentum, -i
solace, relief, mitigation
nec aliud levamentum quam si certis sub legibus militia iniretur,
stipendium, -i
tax, tribute; pay of a soldier; military service, military campaign
satis per tot annos ignavia peccatum, quod tricena aut quadragena stipendia senes et plerique truncato ex vulneribus corpore tolerent.
obtrectō āvī, ātus, āre
belittle, disparage, underrate,
non obtrectari a se urbanas excubias: sibi tamen apud horridas gentis e contuberniis hostem aspici.
excubiae ārum, f
A watch, watchmen
non obtrectari a se urbanas excubias: sibi tamen apud horridas gentis e contuberniis hostem aspici.
exprobrō āvī, ātus, āre
to reproach with, blame for, find fault, charge, upbraid,
Adstrepebat vulgus, diversis incitamentis, hi verberum notas, illi canitiem, plurimi detrita tegmina et nudum corpus exprobrantes.
aemulātiō ōnis, f
rivalry, emulation, competition —Plur, jealousies
depulsi aemulatione, quia suae quisque legioni eum honorem quaerebant, alio vertunt atque una tres aquilas et signa cohortium locant;
caespes (not cēspes), itis, m
turf, cut sod; A grassy field, green field, turf
simul congerunt caespites, exstruunt tribunal, quo magis conspicua sedes foret.
properō āvī, ātus, āre
hasten, be quick, be in haste,
properantibus Blaesus advenit, increpabatque ac retinebat singulos, clamitans...
coram (adv.)

coram (prep.)
openly, publicly

+abl: in presence of
decernerent legatos seque coram mandata darent.
fungor fūnctus, ī, dep.
perform, execute, administer, discharge,
adclamavere ut filius Blaesi tribunus legatione ea fungeretur peteretque militibus missionem ab sedecim annis:
missiō ōnis, f
a sending, despatching: A release, setting at liberty,—A discharge from service, dismissal:
adclamavere ut filius Blaesi tribunus legatione ea fungeretur peteretque militibus missionem ab sedecim annis:
manipulus (poet. manipl-) ī, m
a handful, bundle; —Of soldiers, a company, maniple, one third of a cohort
Interea manipuli ante coeptam seditionem Nauportum missi ob itinera et pontes et alios usus, postquam turbatum in castris accepere, vexilla convellunt direptisque proximis vicis ipsoque Nauporto,...
con-vellō, 3, vellī, volsus or vulsus,
to tear away, pluck up, pull off, wrest, rend; shake, shatter, destroy, overthrow,
Interea manipuli ante coeptam seditionem Nauportum missi ob itinera et pontes et alios usus, postquam turbatum in castris accepere, vexilla convellunt direptisque proximis vicis ipsoque Nauporto,
īnstar n
indecl, an image, likeness; —With gen, like, in the form of, equal to,
vexilla convellunt direptisque proximis vicis ipsoque Nauporto, quod municipii instar erat,
sarcina ae, f
a package, bundle, burden, load, pack
quem dereptum vehiculo sarcinis gravant
manipulāris or manupulāris (poet. manupl-) e, adj.
belonging to a maniple of a company,; a common soldier
quippe Rufus diu manipularis, dein centurio, mox castris praefectus, antiquam duramque militiam revocabat,
gregārius adj.
of the herd, of the common sort, common
et Vibulenus quidam gregarius miles, ante tribunal Blaesi adlevatus circumstantium umeris,...
con(l)ega, ae
colleague, one who is chosen with another, partner in office
simul praetorii praefectus Aelius Seianus, collega Straboni patri suo datus, magna apud Tiberium auctoritate, rector iuveni et ceteris periculorum praemiorumque ostentator.
rēctor ōris, m
a guide, leader, director, ruler, master, helmsman, pilot
simul praetorii praefectus Aelius Seianus, collega Straboni patri suo datus, magna apud Tiberium auctoritate, rector iuveni et ceteris periculorum praemiorumque ostentator.
propinquō —, —, āre
to draw near, come nigh, approach:
Druso propinquanti quasi per officium obviae fuere legiones,
illŭvĭes (inl- ), ēi, f.
dirt, drity
Druso propinquanti quasi per officium obviae fuere legiones, non laetae, ut adsolet, neque insignibus fulgentes, sed inluvie deformi et vultu, quamquam maestitiam imitarentur contumaciae propiores.
contumācia ae, f
contumacy, insubordination, obstinacy, stubbornness
Druso propinquanti quasi per officium obviae fuere legiones, non laetae, ut adsolet, neque insignibus fulgentes, sed inluvie deformi et vultu, quamquam maestitiam imitarentur contumaciae propiores.
opperior (oper-) pertus, īrī, dep.
to wait, attend
Postquam vallum introiit, portas stationibus firmant, globos armatorum certis castrorum locis opperiri iubent:
truculentus, a, um
rough, ferocious, savage, cruel
illi quoties oculos ad multitudinem rettulerant, vocibus truculentis strepere, rursum viso Caesare trepidare;
cunctātiō (cont-) ōnis, f
a delaying, lingering, tarrying, delay, hesitation, doubt:
misisse interim filium ut sine cunctatione concederet quae statim tribui possent;
occurrō (obc-) currī (cucurrī, Ph.), cursus, ere
meet, fall in with
Postremo deserunt tribunal, ut quis praetorianorum militum amicorumve Caesaris occurreret, manus intentantes, causam discordiae et initium armorum,
īnfēnsus adj.
hostile, inimical, enraged:
maxime infensi Cn. Lentulo, quod is ante alios aetate et gloria belli firmare Drusum credebatur
āspernor ātus, ārī,
to disdain, reject, despise
maxime infensi Cn. Lentulo, quod is ante alios aetate et gloria belli firmare Drusum credebatur et illa militiae flagitia primus aspernari.
dīgredior gressus, ī, dep.
separate, part, go away, depart
nec multo post digredientem cum Caesare ac provisu periculi hiberna castra repetentem circumsistunt,
ingruō uī, —, ere
assault in force, fall upon
simul ingruunt, saxa iaciunt. iamque lapidis ictu cruentus et exitii certus adcursu multitudinis quae cum Druso advenerat protectus est.
minae ārum, f
threats, menaces; projecting points, pinnacles
negat se terrore et minis vinci:
opperior (oper-) pertus, īrī, dep.
To wait for, await, expect, attend
certatum inde sententiis, cum alii opperiendos legatos atque interim comitate permulcendum militem censerent, alii...
nequeo, -ire, , -ivi, -itum
to be unable
et magna spe fore ut Germanicus Caesar imperium alterius pati nequiret
penes + acc
in the posession of, in the power of
regimen summae rei penes Germanicum agendo Galliarum censui tum intentum.
regimen, -minis (n)
rule, guiding, governance
regimen summae rei penes Germanicum agendo Galliarum censui tum intentum.
vernaculus, a, um
a slave born in the house
igitur audito fine Augusti vernacula multitudo, nuper acto in urbe dilectu, lasciviae sueta, laborum intolerans, implere ceterorum rudes animos:
vae(ve)cordia, ae
frenzy, derangement
Nec legatus obviam ibat: quippe plurium vaecordia constantiam exemerat.
eximō ēmī, ēmptus, ere
take away, remove
Nec legatus obviam ibat: quippe plurium vaecordia constantiam exemerat.
lymphātus, a, um
raving mad, frantic, beside oneself
repente lymphati destrictis gladiis in centuriones invadunt:
mulcō āvī, ātus, āre
to beat, cudgel, maltreat,
prostratos verberibus mulcant, sexageni singulos, ut numerum centurionum adaequarent:
laniō āvī, ātus, āre
to tear in pieces, rend, mangle, lacerate
tum convulsos laniatosque et partim exanimos ante vallum aut in amnem Rhenum proiciunt.
impensus, a, um
freely expended, vehement; of price: great, considerable
Sed Germanicus quanto summae spei propior, tanto impensius pro Tiberio niti.
adigō ēgī, āctus, ere
to drive, urge, bring by force, take; to put on oath, bind by oath, cause to take an oath,
Sequanos proximos et Belgarum civitates in verba eius adigit.
prendo (or prehendo) prendere, -prendi, prensum
seize, lay hold of, grasp
et quidam prensa manu eius per speciem exosculandi inseruerunt digitos ut vacua dentibus ora contingeret;
ex-ōsculor —, arī,
to kiss fondly, kiss eagerly
et quidam prensa manu eius per speciem exosculandi inseruerunt digitos ut vacua dentibus ora contingeret;
īn-serō seruī, sertus, ere,
to put in, introduce, insert, thrust
et quidam prensa manu eius per speciem exosculandi inseruerunt digitos ut vacua dentibus ora contingeret;
medeor —, ērī,
to heal, cure, remedy, be good for
atrocissimus veteranorum clamor oriebatur, qui tricena aut supra stipendia numerantes, mederetur fessis, neu mortem in isdem laboribus,
inops opis, adj.
without resources, helpless, weak; poor, destitute, needy, indigent
atrocissimus veteranorum clamor oriebatur, qui tricena aut supra stipendia numerantes, mederetur fessis, neu mortem in isdem laboribus, sed finem tam exercitae militiae neque inopem requiem orabant.
faustus adj.
of favorable omen, wellomened, fortunate, favorable, auspicious, lucky
fuere etiam qui legatam a divo Augusto pecuniam reposcerent, faustis in Germanicum ominibus; et si vellet imperium promptos ostentavere.
exuō uī, ūtus, ere
—Fig., to lay aside, cast off; take off, pull off, put off
at ille moriturum potius quam fidem exueret clamitans, ferrum a latere diripuit elatumque deferebat in pectus, ni proximi prensam dextram vi attinuissent.
dīreptiō ōnis, f
a plundering, pillaging, sack
(nuntiabatur) destinatum excidio Vbiorum oppidum, imbutasque praeda manus in direptionem Galliarum erupturas.
gnārus (nārus) adj.
knowing, skilled, practised, sust: knowledge, recognition
augebat metum gnarus Romanae seditionis
viaticum, -i
money, provisions for a trip (food, $$ etc.)
non abscessere quintani unetvicesimanique donec isdem in aestivis contracta ex viatico amicorum ipsiusque Caesaris pecunia persolveretur.
fiscus, -i
money bag, basket
primam ac vicesimam legiones Caecina legatus in civitatem Vbiorum reduxit turpi agmine cum fisci de imperatore rapti inter signa interque aquilas veherentur.
cunctor, ari, atus sum
delay, hesitate, linger
Germanicus superiorem ad exercitum profectus secundam et tertiam decumam et sextam decumam legiones nihil cunctatas sacramento adigit.
adigo, -ere, -egi, -actum
drive, impel, thrust, shoot, hurl; to bind by an oath
Germanicus superiorem ad exercitum profectus secundam et tertiam decumam et sextam decumam legiones nihil cunctatas sacramento adigit.
obfero
offer
quartadecumani paulum dubitaverant: pecunia et missio quamvis non flagitantibus oblata est.
vexillum, -i

vexillarius, -i
standard

standard bearer
At in Chaucis coeptavere seditionem praesidium agitantes vexillarii discordium legionum et praesenti duorum militum supplicio paulum repressi sunt.
mutuor, -ari, -atus sum
to borrow
deinde intumescente motu profugus repertusque, postquam intutae latebrae, praesidium ab audacia mutuatur:

Then, when the commotion increased, he fled and having been discovered, as his hiding place was now unsafe, he borrowed a resource from audacity.
inritus, a, um
void, invalid
pavidos et conscientia vaecordes intrat metus venisse patrum iussu qui inrita facerent quae per seditionem expresserant.

In the bewilderment of terror and conscious guilt they were penetrated by an apprehension that persons had come at the Senate's orders to cancel the concessions they had extorted by mutiny.
subdo, -ere, -idi, -ditum
place or insert below; introduce (someone/thing in acc) fraudulently into an affair
utque mos vulgo quamvis falsis reum subdere, Munatium Plancum consulatu functum, principem legationis, auctorem senatus consulti incusant;