Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/647

Click to flip

647 Cards in this Set

 • Front
 • Back
sura
face
wala
or either
nguruwe
pig
fursadi
strawberry
manjano
yellow
sare
uniform
kucheka
to laugh
maziwa
milk
bia
beer
pombe
beer
kamba
shrimp
kujikuna
to scratch
kuwashwa
to itch (the sensation)
inategemea
it depends
ufukweni
beach
herini
earings
jiko
kitchen
kabachi
closet
dirisha
window
kiwanda
factory
kila aina
every type/brand
kukutana
to meet
kama
if/like
(ma)jimbo
state(s)
pamoja
together
biashara
business
jengo
building
maisha
life
kulia
right
kushoto
left
ghali
expensive
(ma)embe
mango(s)
kubomoa
to destroy
kuvunja
to destroy
-ote
all
meli
boat
chumvi
salt
sukari
sugar
mboga
vegetable
kipindi
alotted time
kuvutia
to be interesting
zabibu
grape(s)
kuuliza
to ask
(ma)nanasi
pineapple(s)
nazi
coconut(s)
mkate
bread
kwa mfano
for example
kukumbuka
to remember
kusahau
to forget
fulani
someplace
mahali
place
tafouti
different
kuzikwa
to be buried
japokuwa....lakini
although(refering to a place)....but
mchanga
sand
-enye
with
-eupi
white
wasiwasi
worry
bandari
port
bila
without
malaika
angel(s)
kunuka
to smell bad
kunukia
to smell good
kuvutia
to be attractive
-baya
bad
kaskazini
north
mashariki
east
kusini
south
magharibi
west
-chache
a few/few
kuzungumza
to talk
simu
phone
lini?
when?
kusafisha
to clean
kusafishwa
to be cleaned
w/nyimbo
song(s)
polisi
police
askari
police
kulipa
to pay
kuimba
to sing
-tamu
tasty
kutengeneza
to manufacture/make
kutengenezwa
to be manufactured/made
kuchapisha
to publish
kuchapishwa na
to be published by
mswaki
teeth
mwizi
theif
kukamata
to arrest
kukamatwa
to be arrested
kufua
to wash clothes
kuzoa
to pick up (trash)
kufagia
to sweep
kuchoma
to give a shot
kuchomwa
to get a shot
muuguzi
nurse
shindano
shot
kugonga
to knock
kukosoa
to correct
kukosolewa
to be corrected
kwa hivyo
therefore
nguo
clothes
kuoga
to bathe
zawadi
gift/present
pole kwa kufiwa
sorry for your loss
(ma)sikio
ear(s)
pua
nose
mdomo
mouth
jicho/macho
eye(s)
kuumiza
to cause hurt/injure
kichwa
head
shingo
neck
(ma)bega
shoulder(s)
kifua
chest
tumbo
tummy
m(i)guu
leg(s)
(ma)goti
knee(s)
haraka
fast/hurry
kinyonga
chameleon
mvivu
lazy person
uvivu
laziness
mpumbavu
stupid person
uchafu
dirtiness
usafi
cleanliness
urefu
height
ufupi
shortness
kupendeza
to be pretty/attractive
uhuru
independence/freedom
matatizo
worries/problems
kwa kifupi
for short
kwa bahati
luckily/fortunately
kwa bahati mbaya
unluckily/unfortunately
kwa kusudi
on purpose
kwa sauti
loudly
kwa kutwa
daily
herufi
letter(s)(in the alphabet)
irabu
vowel(s)
konsonanti
consonent(s)
ubaya hauuzwi
badness is not sold (saying-threat)
ki(vi)jana
youth(s)
kupanda
to ride
hongera
congratulations
imara
strong
kumakofi
to clap
-eusi
black
(ma)kanisa
church(es)
mshairi
poet
mkutubi
librarian
mchungaji
priest/pastor
(ma)jeshi
soldier(s)
mpishi
chef
mlinzi
guard
bas
only(that's all)
kuvaa
to wear
tajiri
rich
kofia
hat
akili
mind(noun)
mchawi
witch
mchoraji
painter/engraver
(ma)yatima
orphan(s)
isimu
linguistics
ualimu
education
malaya
prostitute(s)
muuza baa
bartender
wapokeaji wageni
greeter/front desk person
sanamu
statue
waigizaji
actors
wazima moto
firemen
wahudumu
waiters
kawaida
usually
kufurahishi
to cause happiness
kuuma
to hurt/to be painful
mpole
nice person
jaji
judge
mahakama
court(s)
sufuri
zero
kugundua
to discover
mhandisi
engineer
maharage
beans
bure
free
m(i)koba
bag/purse(s)
(ma)begi
bag(s)
-embamba
narrow
tungule
tomato
nyanya
tomato/grandmother
kitunguu
onion
wazi
clear/frank/obvious
mimi niko sahihi
I am right
-a kisasa
modern
hata hivyo
nevertheless
kinyume cha
opposite of
mbalimbali
various
rejareja
small amount/individually
kwa jumla
in bulk
mchele
rice
kutamani
to miss/long for/hope/desire/
ulevi
alcohol
sabuni
soap
nukta
period/decimal/dot
parachichi
avacado
(ma)nasi
nurse(s)
tikitimaji
watermelon
kutabiri
to predict
chupa
bottle(s)
kupunguza
to lower (usually a price)
maalum
special
zambarau
purple
kutisha
to be scary
kuchekesha
to be funny
kusisimua
to be excited
(ma)ringi
wheel(s)
kuwahi
to have ever
peke yangu
by myself
mara ya kwanza
the first time
kurushia
to throw at/to
fashfash
fireworks
kutia
to place(something)
kukusanya
to gather
(ma)wingu
cloud(s)
angani
high
kutua
to crash
kubaki
to remain/stay
kumbukumbu
memories
mwenyewe
by oneself
kumbikumbi
type of flying bug
kuamua
to decide
kupumzika
to rest/relax
kuamini
to believe
uongo
false
kumwaga
to pour (out)
mkwe
in-law
mbele ya
in front of
maktaba
library
egesho la magari
parking lot
nyuma ya
behind
wacha mie niende
let me go (now) - I have to go now
kumaanisha
ninamaanisha...
to mean (intend)
I mean...
dawa
medicine
kudhuru
to cause an allergic reaction
daraja
bridge
kichaa
crazy person
nje
outside
chombo
instrument
msalaba mwekundu
red cross
uwanja wa ndege
airport
kivuli
ghost
licha ya
despite
tukio
incident
kuchungua
to investigate
supu
soup
kuhuzunisha
to be sad
vita
violence
watazamaji
audience
hasahasa
especially
mwaliko/mialiko
invitation(s)
harusi
wedding
mahafali
graduation(s)
kinyonyo
pacifier
mashkara
joke(s)
utamaduni
culture
tafrija
entertainment/diversion
mwanzo/mianzo
beginning(s)
mwisho/miisho
end(s)
ratiba
schedule
virutubisho
vitamins
saladi
salad
mrija
straw
dafu
small coconut
bata
turkey
kutibu
to cure
ijumaa
friday
alhamisi
thursday
(ma)bungo
some type of fruit(s) that aren't in the U.S.
vumbi
dust
(ma)shelisheli
breadfruit(s)
kuanika nguo
to hang up clothes to dry
mgomba
banana tree
kufuga
keep/care for/raise(an animal)
kuni
wood
kuchanga
chop(wood)
kandokando ya
by the side of
mbuga za wanyama
game park
kuvua
to remove clothes
kinywaji
drink(noun)
kukodi
to rent
kutafuta
to look for/search
kufahamisha
to inform
kutoa maelekezo
to give directions
kati
center
katikati
middle
kuvuka daraja
to cross a bridge
katikati ya
inbetween
mbali
far
kushuka
disembark/get off
kupinda
to turn
geti
gate
upande wa
direction of/side of(left or right)
habari za huko?
ask at the beginning of a phone call
Huku ni kuzuri
response to "habari za huko?"
kulia
right(direction)
kushoto
left
kukoza
to be bright (usually used with colors)
mtaa
neighborbood
moja kwa moja
straight
kituo cha mabasi
bus station
mkono wa ...
side of ...(left or right)
ghorofa
floor(s)/level(s)
kigae
tile
ardhi
soil
kusubiri
to wait
tanki la maji
water tower
pembeni ya
on the corner of
kona
corner(s)
Nenda...
the way you start giving directions
barabara ya pembeni
side street
kugawika
to split(a street)
kufuata
to follow
kupita kwenye
to pass through
taa
light(s)
-kundu
red
manjano
yellow
kijana
green
doro
boring
kupeleka
to send
shetani
devil
(ma)ombi
application(s)
...nganisha na...
...as compared with...
ndoto
dream(s)
m(i)hadhara
lecture(s)
semina
seminar(s)
(ma)zingira
environment(s)
(ma)bonde
lowland(s)
mbalimbali
various
m(i)pingo
ebony tree(s)
sehemu
part(s)/region(s)
rutuba
fertility
(ma)poromoko ya maji
water fall(s)
chemchem
spring(s)
kutiririka
to flow
kilele
peak/top(mountain)
tambarare
plains/flatlands
kulisha
graze/feed(animals)
mifugo
livestock
kulima
to dig/cultivate
mazao
crop(s)/produce
mkazo
emphasis
utunzaji
tending/protection(usually of livestock)
rasilimali
wealth/assets
kuhakikisha
to ascertain/convince/prove
kurithisha
to pass on
kizazi
generation
kujiunga
to enroll
wakoloni
colonizers
kuonekana
to seem/appear to be
wazi
clear/straightforward
(ma)jumba
palace(s)/mansion(s)
(ma)gofu
ruin(s)
hasa
especially
kutembelea
to visit
kutawaliwa
to be ruled
kufanana
to resemble
kujulikana
to be recognizable
(ma)shamba
garden(s)/farm(s)/country/field(s)
mfalme
king
kasri
palace
masuria
concubines
idadi
total
pengine
perhaps
ajali
accident
moto
fire
hamam
bath
kuteketeza
to destroy/burn up
kunusurika
to be saved
kisasa
modern
enzi
reign (of...)
nakshi
pattern(s)
vita
war
baina ya
between (not locative)
wenyeji
locals
kuhifadhiwa
to be preserved
kikamilifu
completely
mwezi
moon
mende
cockroach
nzi
fly(insect)
kuacha
to stop
usiogope
don't be afraid
uwe
you should be
usiwe
you shouldn't be
kuchukua
to carry
kubeba
to carry
sikawaida
abnormal/abnormally
kushangaa
to be surprised
nguvu
strong
kuwacha
to allow
kisha
later/then
-ote wawili
both
moyo
heart
huruma
mercy
kukubali
to agree
bikizee
a really old grandmother
kushtuka
to be shocked
waovu mno
really bad people
kuazima
to borrow
panya
mouse(mice)
siagi
butter
kutisha
to be scary
fujo
violence
kuiba
to steal
kuyayuka
to melt
(ma)panga
machete(s)
bunduki
gun(S)
msamiati
vocabulary
usaili
interview
kuficha
to hide
kuzamia
to dive
kuogelea
to swim
chatu
big snake (type)
kete
domino(one piece)
zumna
dominos (game)
mechi
sports game or match
(ma)wazo
opinion(s)/idea(s)
kimya
silence
mbadala
alternative/back-up
asali
honey
mara mojamoja
occasionally
sumu
poison
harufu
smell/scent
mkali
fierce
kusogea
to approach/move nearer to
hofu
fear
nilikosea
I was wrong
kunguruma
roar
kukoroma
to snore
hasira
anger
nomino
noun
namna hiyo
that way
hasira hasara
saying - if you're angry you'll lose everything
kuchacha
to go sour
mgongo
back
hadi
until
hata
even (often used with if)
kufuatana
to be together
kulingana na...
according to... (doesn't have to be a person)
umri
age
kifaru
rhino
garimoshi
train
kutosha
to fit/be enough
mwashi
house builder
kuukuu
old
kuburuta/kuburura
to pull/drag
kusukuma
to push
kuraruka
to become torn
kuchana
to rip (action)
kuchanika
to be ripped(not muscles)
gunia
rope bag thing
kuharibika
to go bad/spoil
kupasua
to split open/tear open/cut open(part hair/cut open a body - doctor)
kuchanja
to split (wood only)
kutokota
to boil
kuchemka
to boil
chapachapa
wet
-chungu
bad tasting/bitter
mtego
trap
kitandawili
riddle
m(i)kuki
spear(s)
kata
ladle(s)
(ma)pazia
curtain(s)
kuponda
to crush/smash
kinu
mortar
m(i)chi
pestle(s)
kisimani
well
ndoo
bucket(s)
koroboi
small lamp/candle
kibatali
candle
kunyamaza
to be quiet
Si mzizi, si hirizi, hii ni bahati yangu
saying - it's not magic, it's my luck (when something good happens)
sabuni
soap
kizingiti
threshold/doorstep
ngazi
step(s)/stairs/ladder(s)
(ma)dari
ceiling(s)
(ma)zulia
carpet/rug(s)
bafu
bathroom(s)
(ma)pumziko
break(s)
kimataifa
international
kupokea
to receive
taratibu
procedure(s)
ukaguzi
inspection(s)
m(i)zigo
luggage(s)
abiria
passenger(s)
(ma)afisa
officer(s)
uhamiaji
immigration
ushuru
customs
kuchanja
to immunize
susu
basket(s) thing
kulea
to care for/raise(a child)
kuosha vyombo
to wash dishes/utensils/household items
sahani
plate(s)
kukausha
to dry
kuangusha
to push over
huzuni
grief/sadness
ubaya
badness
uchafu
dirtiness
ufupi
shortness
urefu
height
uhuru
freedom
ujana
youth
utoto
childhood
umaskini
poorness
uvivu
laziness
uzuri
goodness
mwili
body
ndani
inside
ugali/uji
East African foods
umeme
electricity
usingizi
sleepiness
kuvuma
to blow
ulimi mrefu
saying - You are a gossip
(ma)ua
fence(s)/flower(s)
ubao
blackboard
ufa
crack
ukoo
family heritage group
ukurasa
page
ukuta
wall
ulimi
tongue
uma
fork
unywele
hair
upepo
wind
usiku
night
uso
face
uzi
thread
hapa ni pangu!
this area is mine!
wasioona
blind people
walemavu
disabled people
viziwi
deaf people
mabubu
dumb people (unable to speak)
asiyeona
blind person
kuweka
to place
kufukuza
to chase
faida
gain/profit
kiza
darkness
kwa ghafla
suddenly
taulo
towel(s)
paa
roof
kochi
armchair/sofa
mfereji
shower
dari
ceiling
mimi ni fundi huogelea katikati ya nguo
sindano
mkuki wa babu hautoki mlangoni
kata
ukuta wangu huchezewa na upepo
pazia
simjui mwinyi wala mtumwa
kizingiti
(ma)debe
tin(s)/can(s)/container(s)
napondwa lakini wapi! sipondeki
kinu
nikipelekwa kisimani hulia, nikirudishwa hunyamaza
ndoo
ni mlinzi mzuri lakini sipewi mshahara
mlango
naungua kichwani lakini sifi
koroboi
usiku huwabeba asubuhi hunipiga sana
kitanda
nikikamatwa mkiani hufuata amri
debe
kudhani
to think
dawati
desk
bila
without
basi
then/so
kuingia
to enter
kutazamatazama
to look
birika
kettle
mvuke
steam
kuunguza
to burn(...something)
kukamua
to squeeze
kumwagika
to be spilled
kusikika
to be heard
uchungu
pain/annoyance
ukali
fierceness
kukusanyika
to gather
mkulima
farmer
mvuvi
fisherman
mchungaji
herder
kupatikana
to be getable
urahisi
ease
kukuna
to shred (coconut for example)
(ma)shamba
farm(s)
mchanganyiko
mixture
yuko njiani
she/he is on her/his way
jibili
cheese
mfugaji wa ...
raiser of (animal)
papa
shark
taa
stingray
nguru
salmon
doriani
really bad smelling fruit not found in the U.S.
kumenya
to peel
kisu
knife
viungo
spices
cherahani
sewing machine
ngozi
leather/skin
jozi
pair
mkewe
wife (contraction)
mumewe
husband (contraction)
waminifu
peaceful
kuzuka
to surface/emerge/appear
kutoweka
to disappear
udongo
clay`
chungu
pottery (functional - not decorative)
m(i)tungi
jar(s)/pitcher(s)
kufinyanga
to work with clay/make pottery
mwokaji
baker
mfinyanzi
clay maker
sonara
jewelery maker
pete
ring
bangili
bracelet
mikufu
necklace
fedha
silver
dhahabu
gold
seremala
carpenter
mbao
wood
kuunda
to assemble/construct
mhunzi
metal worker
mgema
alcohol maker
chuma
metal
mwashi
mason
dobi
person who cleans and irons clothes
kuota
to grow (plants/hair)
miundombinu
infrastructure
pweza
octopus
sehemu ya kupunga upepo
park
binafsi
personal/private
bidhaa
merchandise
maarufu
well-known/important
uzito
weight
haja
need(s)
kutunza
to protect/guard (inanimate object)
kukusanya
to collect
popote
anywhere
ili
so that
fundi-bomba
plumber
kuwika
to crow (rooster)
(ma)tangazo
advertisement(s)
kujaa
to be full (not hunger related)
m(i)tandio
muslim head covering(s) (worn by women)
methali
proverb(s)
susu
particular type of thatched basket
sarudi
cement
taka za mbao
sawdust
makumbusho
museum
rede
game similar to dodgeball
(ma)kapu
basket(s)
kulainisha
to soften (something)
laini
soft
(ma)kuti
coconut leaf(leaves)
kuchagua
to choose
biskuti
cookie(s)