Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Prin ce controleaza Hipotalamusul
sistemul endocrin ?
prin sistemul de neurocrinie
Neuro_crinia ce este ?
procesul prin care
un hormon actioneaza asupra neuronilor
cite familii de neuroni
gasim in hipotalamus ?
3
clasici
secretori mijlocii
secretori mari
Cine confera hipotalamusului ,
rol de glanda cu secretie interna ?
existenta neuronilor secretori mijlocii si mari

( nu cei clasici)
Cite septuri sint si
daca sint mai multe cum sint separate sau...
Cele 2 septuri drept si sting sint in general alipite .
in unele cazuri sint separate printr-un ventricol suplimentar sau ventricol V
citi si ce hormoni secreta c) neuronii mari secretori
vasopresina si ocitocina
neuronii mari secretori secreta 2 hormoni
Cine determina diab insipid ?
Intreruperea fascicolului hipotalamo- hipofizar sau
distrugerea neuronilor mari secretoriii
prin ce se manifesta diabetul insipid
Setea continua
+urinarea concomitenta
Rol oxitocina
contractia fibrelor netede din uter
rolul vasopresinei
metabolismul apei
inhiba fctia de excretie a rinichiului
de cine sint controlati neuronii mari secretori
de concentratia singelui
vaso_presina sau
pitresina,
hormon anti diuretic
cum, de ce joaca vasopresina rol imp in metabolismul apei
.
inhiba ce ?
vasopresina inhiba fctia de excretie a rinichiului
Ce produce distrugerea fascicolului hipotalamo hipofizar
Diab insipid
Sete continuua irezistibila si si urinare masiva concomitenta( dupa bea zeci litri apa)
In afara de concentratia singelui
cine mai controleaza neuronii mari secretori
volemia
mecanism ,obscur ,necunoscut=volumul total al apei din organism
ce-i volemiace controleaza
volum
total de apa din organism

neuronii mari secretori ai hipotalamusului ( si nu ei clasici si mijlocii secretori )
neuronii mari receptori dispun de niste receptori speciali .
cum se numesc receptorii si in legatura cu ce sint
osmoreceptori se numesc receptorii speciali ai neuronilor mari secretori

sint in legatura cu faptul ca neuronii mari secretori sint controlati de concentratia singelui