Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
care neuroni
vin in contact direct (fara bariera)
cu capilarele sanguine ?

Exista si alti neuroni care vin in contact direct cu capilarele ?in afara de acestia care vin
neuronii secretori

Secretorii' sint singurii care vin n contact direct
bariera hemato_nevraxiala
neuronii mari si mijlocii din hipotalamus
au sinapse de intrare si sinapse de iesire ?

Fiecare sinapsa la ce foloseste ?
1Nu-au sinapsa de iesire ei elimina in circulatia sanuina neurohormonii sint secretori trimit prin fascicolele nu prin sinapsa neurohormonii

2Au sinapsa de intrare ca sa se integreze in reteaua neuronala
Procesul de secretie de neuro_secretie (petide sau vasopres,ocit) se numeste ?

neuronul secreta un hormaon .( peptida e un neurohormon etc)
neurII crinie
neuronii mari si mijlocii sintetizeaza neurotransmitatori sau neuromodulatori ?
Secretorii secreta 'fabrica' hormoni neuronali -peptide (neuro) mijlocii si mari secreta hormoni: vasopresina si ocitocina
deci
Nu sintetizeaza neurotransmitatori nici neuromodulatori
polul receptor ,membrana pol receptor a neuronului secretor ,membrana ce contine ?
RECEPTORI pt hormonii glandelor tinta sau pt hormonii hipofizari
in afra de contacte prin sinapsa sinaptice exista si contacte ..?
efapse
contacte directe electrice
fara chimic ,substanta activa ligandneurotransmitator fara fanta cu lichid sinaptic si
transmisia informatiei se face NUMAI ...cum.. in efapse ?
transmisia informatiei se face electric
numai electric in efapsa
nu chimic ca in in sinapsa
ce declanseaza
potentialul de actiune (impulsul nervos )din neuronul activ in neuronul in repaus fara substanta activa direct ,in efapsa ?
tot un potential de actiune declanseaza in neuruonul in repaus
deci
potentialul de actiune din neuronul activ declanseaza un potential de actiune in neuronul in rapaus
care-s catecolaminele ?
nor_adrenalina
dopamina
serotonina e o catecolamina ?dar aminele excitante dar acetilcolina?
niciuna nue catecolamina decit dopamina si nor_adrenalina
SENSUL transmiterii
in neuron si
intre neuroni se face dupa ce lege ?
de Polarizare legea
ce formeaza neuronii
aflati in raporturi de contiguitate ?
reteaua neuronala neuro_pilul
microscopia electronica a infirmat teoria sinicitiala a lui Gerlach cum ca neuronii se continua unul cu celalalt .
Ce teoria ,a cui afirma ca neuronul are doar raporturi de ...si este o entitate ..cum?
Neuronala ,acum valabila ,teoria neuronala Cajal
raporturi de contiguitate

de sine statatoare
Neuronul este entitate de sine statatoare
ine inchide pe margini sinapsa ?
nevroglia
ce contine fanta sinaptica
lichid sinaptic
Sensul functionarii sinapsei conforma legii d epolarizare este de la care neuron la care neuron
ligandul e eliberat de cine e receptat de care neuron ?
sensul functionarii d ela neuronul pre_sinaptic la neuronul post sinaptic
sensul legaturii functionale
prin ce determina ligandul recunoscut si fixat de receptorii din membrana postsinaptica, cind a depasit cantitatea de ligand un anumit prag
potentialul de actiune in membrana postsinaptica postsinaptica
prin activarea pompele ionice determina in memrana postsinaptica un potentialde actiune