Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/1518

Click to flip

1518 Cards in this Set

 • Front
 • Back
predsoblje
Srpkinja
samo
grupa
bog
popunjavati
zanimati
platiti
policajac
kakav
režija
pametan
njezin
što
struja
izvoliti
zvati
važan
govoriti
strašno
i
tehnički
puno
trčati
preporučen
Hercegovina
sve
odmor
marka
vetar
bacati
onda
mali
knjiga
tako
oktobar
igrati
uraditi
ljekar
dopasti se
temperatura
prosinac
nered
godišnji
Hrvat
gospođa
koleno
početi
cipela
služiti
kusur
ujutru
tramvaj
razni
zimski
obdanište
moliti
serija
kriminal
učenik
proslavljati
gospođa
karta
jedan
znanstveni
muzika
zanimljiv
mreža
put
ti
lisica
ako
ambulanta
reklama
izlaz
novac
sav
datum
lep
kafa
jutro
visok
trideset
doneti
spremati
namještaj
gde
takođe
pet
peć
mjesto
unajmiti
kroz
dvadeset
mi
zelen
mjesec
tada
čekati
portret
živeti
upečatljiv
prije
brat
siv
Jugoslavija
na
čekati
vi
čaša
rasti
zima
nekako
pesma
voditi
tražiti
što
scenario
stolica
otvoriti
misliti
novine
god
dio
mi
ponovo
željeti
voleti
stvar
reka
suknja
dinar
svirati
januar
desert
moći
prebaciti
poduzeće
sreda
u
tu
li
sitan
putovati
ovdje
e
novi
oglas
i
kupatilo
kutija
vera
si
čak
šef
luk
program
morati
vreme
stavljati
još
uz
prošli
nameštaj
stranac
odmor
posto
hodnik
čestitati
grad
razgovarati
doviđenja
majka
savet
fotelja
ići
donositi
dolaziti
trebati
noga
glavni
pop
dnevni
u
seljak
ona
ponedeljak
razgovarati
plaćati
aerodrom
bivši
Hrvatska
promet
vruć
ručak
sir
tehnika
ovo
velik
juni
ruka
maslac
a
vazduh
počinjati
ovaj
orman
takav
voziti
mart
ogledalo
davati
godina
poslednji
most
koliko
njegov
sneg
da
do
film
zašto
maj
domaći
kuća
muškarac
plaća
šešir
trajati
otići
što
blizu
upaliti
sportski
pred
voleti
radovati se
učešće
posle
oko
se
roditelj
juli
zid
stanka
noćni
kvalitet
zgrada
prvi
subota
biti
štedjeti
biti
mnogo
mlad
nekoliko
jedanaest
kiseo
ali
ja
radnja
ne
štednja
mnogi
inžinjer
zatvarati
obrazovan
dosadan
auto
ulaziti
hleb
novinar
pitati
apoteka
soba
malo
miris
prodavac
ovde
devetnaest
vrlo
ptica
više
hleb
sedam
boja
svež
direktor
samo
piće
nizak
dan
nacionalni
dužan
dolaziti
teka
dokumentarni
šest
sedam
stanica
dobro
predsoblje
Srpkinja
samo
grupa
bog
popunjavati
zanimati
platiti
policajac
kakav
režija
pametan
njezin
što
struja
izvoliti
zvati
važan
govoriti
strašno
i
tehnički
puno
trčati
preporučen
Hercegovina
sve
odmor
marka
vetar
bacati
onda
mali
knjiga
tako
oktobar
igrati
uraditi
ljekar
dopasti se
temperatura
prosinac
nered
godišnji
Hrvat
gospođa
koleno
početi
cipela
služiti
kusur
ujutru
tramvaj
razni
zimski
obdanište
moliti
serija
kriminal
učenik
proslavljati
gospođa
karta
jedan
znanstveni
muzika
zanimljiv
mreža
put
ti
lisica
ako
ambulanta
reklama
izlaz
novac
sav
datum
lep
kafa
jutro
visok
trideset
doneti
spremati
namještaj
gde
takođe
pet
peć
mjesto
unajmiti
kroz
dvadeset
mi
zelen
mjesec
tada
čekati
predsoblje
Srpkinja
samo
grupa
bog
popunjavati
zanimati
platiti
policajac
kakav
režija
pametan
njezin
što
struja
izvoliti
zvati
važan
govoriti
strašno
i
tehnički
puno
trčati
preporučen
Hercegovina
sve
odmor
marka
vetar
bacati
onda
mali
knjiga
tako
oktobar
igrati
uraditi
ljekar
dopasti se
temperatura
prosinac
nered
godišnji
Hrvat
gospođa
koleno
početi
cipela
služiti
kusur
ujutru
tramvaj
razni
zimski
obdanište
moliti
serija
kriminal
učenik
proslavljati
gospođa
karta
jedan
znanstveni
muzika
zanimljiv
mreža
put
ti
lisica
ako
ambulanta
reklama
izlaz
novac
sav
datum
lep
kafa
jutro
visok
trideset
doneti
spremati
namještaj
gde
takođe
pet
peć
mjesto
unajmiti
predsoblje
Srpkinja
samo
grupa
bog
popunjavati
zanimati
platiti
policajac
kakav
režija
pametan
njezin
što
struja
izvoliti
zvati
važan
govoriti
strašno
i
tehnički
puno
trčati
preporučen
Hercegovina
sve
odmor
marka
vetar
bacati
onda
mali
knjiga
tako
oktobar
igrati
uraditi
ljekar
dopasti se
temperatura
prosinac
nered
godišnji
Hrvat
gospođa
koleno
početi
cipela
služiti
kusur
ujutru
tramvaj
razni
zimski
obdanište
moliti
serija
kriminal
učenik
proslavljati
gospođa
karta
jedan
znanstveni
muzika
zanimljiv
mreža
put
ti
lisica
ako
ambulanta
reklama
izlaz
novac
sav
datum
lep
kafa
jutro
visok
trideset
doneti
spremati
namještaj
gde
takođe
pet
peć
mjesto
unajmiti
kroz
dvadeset
mi
zelen
mjesec
tada
čekati
portret
živeti
upečatljiv
prije
brat
siv
Jugoslavija
na
čekati
vi
čaša
rasti
zima
nekako
pesma
voditi
tražiti
što
scenario
stolica
otvoriti
misliti
novine
god
dio
mi
ponovo
željeti
voleti
stvar
reka
suknja
dinar
svirati
januar
desert
moći
prebaciti
poduzeće
sreda
u
tu
li
sitan
putovati
ovdje
e
novi
oglas
i
kupatilo
kutija
vera
si
čak
šef
luk
program
morati
vreme
stavljati
još
uz
prošli
nameštaj
stranac
odmor
posto
hodnik
čestitati
grad
razgovarati
doviđenja
majka
savet
fotelja
ići
donositi
dolaziti
trebati
noga
glavni
pop
dnevni
u
seljak
ona
ponedeljak
razgovarati
plaćati
aerodrom
bivši
Hrvatska
promet
vruć
ručak
sir
tehnika
ovo
velik
juni
ruka
maslac
a
vazduh
počinjati
ovaj
orman
takav
voziti
mart
ogledalo
davati
godina
poslednji
most
koliko
njegov
sneg
da
do
film
zašto
maj
domaći
kuća
muškarac
plaća
šešir
trajati
otići
što
blizu
upaliti
sportski
pred
voleti
radovati se
učešće
posle
oko
se
roditelj
juli
zid
stanka
noćni
kvalitet
zgrada
prvi
subota
biti
štedjeti
biti
mnogo
mlad
nekoliko
jedanaest
kiseo
ali
ja
radnja
ne
štednja
mnogi
inžinjer
zatvarati
obrazovan
dosadan
auto
ulaziti
hleb
novinar
pitati
apoteka
soba
malo
miris
prodavac
ovde
devetnaest
vrlo
ptica
više
hleb
sedam
boja
svež
direktor
samo
piće
nizak
dan
nacionalni
dužan
dolaziti
teka
dokumentarni
šest
sedam
stanica
dobro
uljudan
pa
drugi
led
restoran
četiri
moći
jako
srce
četrdeset
morati
kredit
interesovati se
lampa
o
drugi
posebno
gledati
trajati
davati
sto
sto
recept
dan
onda
neuljudan
more
četrdeset
hrvatski
vatra
studentkinja
sedati
srdačan
ulica
par
kulturan
mada
različit
već
glavni
život
avion
kao
nov
tvrtka
liječnik
nešto
o
svetlo
izvoliti
dug
ideja
za
bez
htjeti
popuniti
stres
kuhinja
jedino
staviti
lud
ovaj
prodavac
jul
pričati
ulaziti
dan
koliko
djevojka
lopta
veče
odlično
ulaz
odličan
kamata
sesti
mleko
odjeća
plata
zgrada
frižider
boleti
autor
to
marka
kratak
nazad
što
brinuti
automobil
radnik
rok
bolničarka
sviđati se
zapad
lik
srpanj
kasno
kiosk
smjena
avion
gledati
odmah
dužan
kupovati
stran
kolač
glava
radni
sportski
kasa
živ
da
prizemlje
ti
vatromet
zabava
preko
travanj
donositi
dug
zanimljiv
prodavnica
uvo
agencija
hiljada
njihov
vraćati
vaš
listopad
baš
ljeto
Amerika
slučajno
proljeće
sve
plan
krompir
ponoć
sresti
pogledati
slušati
plesati
privredni
prošli
red
što
ko
veljača
pisati
lijep
student
korak
takav
lagan
otac
lipanj
sestra
jabuka
odgovarati
tražiti
kartica
sastanak
ambasada
leteti
limun
raditi
besplatan
torba
šta
sam
sto
rado
neboder
avantura
ali
visok
stanica
smo
godišnje
pero
rat
puno
srpski
pripremati
turistički
voće
taj
ne
uzeti
veš-mašina