Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cine reprezinta
cea mai mare parte a sist.nervos central( encefalului) ?
tel_encefalul

adica nu numai emisferele
tel_encefalul
inseamna ce, e alcatuit din ce?
2 emisfere cerebrale
sub emisfere si deasupra diencefal ce masa de substanta cenusie gasim ?
( la frontiera dintre vezicula telencefalica si vezicula diencefalica elmentele nervoase ale ambelor vezicule se imbina formind o masa unica numita..)
corpii striati(ganglionul bazal
= caudat + lenticular ( nucleul)
embriologic ,emisferele cerebrale sint 2 excrescente ale cui ?
embriologic
emisferele sint 2 excrescente laterale ale diencefalului
cine
cresc si ajung sa inglobeze si o parte a hipotalamusului ?
emisferele( cel 2 excrescente laterale ale diencefalului )
Palidul controleaza pe ...
dpdv tonic
Palidul controleaza formatiunea reticulata

( inclusiv n.rosu)
prin ce sint legate emisferele .. (2 componente principale)
corp calos
fornix( trigon)
cum se mai spune(numeste) substanta alba a telencefalului ?
acolo unde se afla :
cavitatea ventricolului lateral si
masele nucleilor de la baza ( adica corpi striati si talamus)
centru oval
cum se mai spune(numeste) substanta alba a telencefalului ?
acolo unde se afla :
cavitatea ventricolului lateral si
masele nucleilor de la baza ( adica corpi striati si talamus)
prin ce sint legate emisferele .. (2 componente principale)
fornixul( trigonul) este o legatura exclusiv tel_encefalica
sau exclusiv rin_encefalica
fornixul este o componenta exclusiv rin_encefalica
intre corpul calos si fornix
care e mai mare ?
unde se afla una in raport cu cealalta ?
corpul calos e masiv pe cind
fornixul e mic, redus aflat sub (dedesubt de corp calos)
scoarta are 2 parti dpdv filo_genetic . O parte e mai mare
Care din parti e scoarta ( cortexul) propriu_zisa ?
neo_pallium (neo_cortexul) e scoarta propriu-zisa
e partea mai noua si mai mare
care dintre comisurile di_encefalice ,e : o comisura rin_encefalica
ca un arc de cerc ,
vizibila cu ochiul liber,
strabate peretele anterior al ventricolului trei
se strecoara pe sub nucelul lenticular
arcul e tangent anterior fata de trigon ( stilpii anteriori si trigonului )
comisura alba anterioara
Stim ca :
Comisurile leaga componentele din dreapta cu cele din stga .
Centrii di_encefalici dispun de comisuri bogate
Cite sint ? enuntati citeva
8
sub_optica :( ventrala , posterioara , superioara)
inter_tuberiana ( leaga nucleii tuberului)
inter_mamilara ( leaga nucleii corpilor mamilari)
cenusie
alba posterioara
alba anterioara
partea cea mai voluminoasa a di_encefalului este..?
talamusul ( stratul optic)
unde
sint descrise descriu ‚circuitele reverberante’?

unde in care capitol al antomiei
la talamus
mai precis la neo_talamus

( paleo_talamus)
’c.reverberante’ ‚
fac legatura ( sau sint circuite) intre..
cine si cine?
talamus si scoarta ( leaga sau au loc schimburi reciproce de informatie intre talamus si coarta)

talamo-cortico-talamice
( mai precis neo_talmusul adica nucleii pulvinar+dorso_laterala)
cum sint anterior cei 2doi talamusi si cum sint posterior?
( datorita faptului ca ca axul oului ( ovoidului) e usor oblic )
anterior sint apropiati

posterior sint departati ( intre ei se insinueaza tuberculii cvadrigemeni anteriori )
talamusul seamana cu ..ce ?
ce culoare are sau din ce substanta e format ..e masa de substanta ce culoare?
unde e localizat,adica, in ce zona a emisferei se afla ?
ou cenusiu
in mijlocul emisferei
partea cea mai voluminoasa a di_encefalului este..?
talamusul ( stratul optic)
(etajele)bulbul si puntea au 2 portiuni , una alba si una cenusie :
alba , anterioara, numita bazala si
cenusie posterioara numita ....cum?
tegment_ala , in spate adica , posterioara aici predomina substanta cenusie
coliculii cvadri_gemeni ce culoare au .. sau din ce substanta sint formati ?

citi sint la numar?
coliculii( pedunculi) sint cenusii

4
portiunea mijlocie a mez_encefalului
( unde se afla nucleul rosu)
se numeste ..cum?
calota mez_encefalului
cite etaje are trunchiul cerebral ? si care
3 etaje
bulb,punte ,mez_encefal
dupa cum e dispusa subst alba si cenusie ,
cite portiuni deosebim la mezencefal si cite la unitatea bulb_punte ?
3 portiuni la mezenefal
2 portiuni la bulb_punte
unde e asezat nucleul rosu ?
in calota mez_encefalului
Mez_encefalul prezinta 3 portiuni :
una anterioara ,
una mijlocie si
a treia formata din coliculi este numita cum ? Lama ...?
tectum sau lama cvadri_gemina
portiunea mijlocie a mez_encefalului
( unde se afla nucleul rosu)
se numeste ..cum?
calota mez_encefalului
(etajele)bulbul si puntea au 2 portiuni ,
una alba si una cenusie :
alba , anterioara, numita bazala si
cenusie posterioara numita ....cum?
tegment_ala , in spate adica , posterioara aici predomina substanta cenusie
coliculii cvadri_gemeni , citi sint la numar?
ce culoare au .. sau din ce substanta sint formati ?
4 ,coliculii( pedunculi) sint cenusii ( tectum=lama cvadri_gemina)
epifiza e asezata unde ,intre ce
hipofiza e asezata unde,intre ce?
epi_fiza intre coliculii gri ( cenusii )
hipo_fiza intre picioarele albe
pe care fata , a trunchiului ,
putem vedea picioarele albe ale pedunculilor ?..deci si hipofiza asezata intre picioarele albe ?
si pe care fata vedem coliculii , epifiza , ( care e asezata intre coliculi)
epi_fiza in spate , pe fata dorsala trunchi
hipo_fiza in fata , ventrala a trunchiului deci in spate sint
coliculii ( superiori,intre ei e epi_fiza si in fata picioarele ce contin hipofiza
pe care fata a trunchiului sint coliculuii gri si pe care fata picioarele albe ?
gri( cenusii) sint in spate dorsala
picioarele albe sint in fata ventrala
intre nucleul rosu si picioarele pedunculilor
gasim care... substanta ?..
are forma de semi_luna , e formata din neuroni ce contin melanina
substanta neagra
are concavitatea semilunii spre nucleul rosu