Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/123

Click to flip

123 Cards in this Set

 • Front
 • Back
<< qiang2 >> | [nw] muur (牆 wordt ook 墻 geschreven) | {12}
<< huai4 >> | [bnw] kapot, stuk, in slechte staat | {12}
<< zhu4 >> | [ww] bouwen; maken, repareren, stutten | {12}
<< lin2 >> | [nw] buur, buurt | {12}
<< yun2 >> | [ww] zeggen | {12}
<< cai2 >> | [nw] bezittingen, rijkdom | {12}
<< yi2 >> | [ww] twijfelen aan, wantrouwen | {12}
<< geng1 >> | [ww] ploegen | {12}
<< zhu1 >> | [nw] boomstronk (vgl. 杯 in Les 2) | {12}
<< chu4 >> | [ww] botsen, stoten | {12}
<< zhe2 >> | [ww] breken | {12}
<< jing3 >> | [nw] nek | {12}
<< yin1 >> | [bw] vervolgens (vgl. 困 in Les 10) | {12}
<< shi4 >> | [ww] loslaten, neerleggen, wegleggen | {12}
<< lei3 >> | [nw] ploeg | {12}
<< shou3 >> | [ww] beschermen, verdedigen, bewaken, in het oog houden | {12}
<< ji4 >> | [ww] hopen, wensen, verlangen | {12}
<< fu4 >> | [ww] terugkeren, omkeren | [bw] wederom, nogmaals, nog een keer | {12}
<< ke3 >> | [ww] kunnen, mogen (aanduiding van het passief; iets kan/mag gedaan worden) | {12}
<< shen1 >> | [nw] lichaam; persoon | {12}
<< xian1 >> | [bw] eerst, eerder, vroeger | {12}
<< zheng4 >> | [nw] beleid | {12}
<< zhi4 >> | [ww] ordenen, besturen, heersen over | {12}
<< dang1 >> | [bnw] (hier:) huidige | {12}
<< shi4 >> | [nw] generatie; tijdperk, periode; wereld | {12}
<< lei4 >> | [nw] soort, type, klasse, categorie | {12}
<< dai4 >> | [ww] wachten op | {12}
哀公
<< ai1 gong1 >> | [nw] Hertog Ai (heerser van de staat Lu3 魯) | {12}
<< kui2 >> | [nw] de Kui (monster met een drakenvoet) | [nw] Kui (naam van een persoon) | {12}
<< xin4 >> | [ww] vertrouwen, geloven | [bnw] betrouwbaar zijn | {12}
<< ta1 >> | [nw] ander, andere | {12}
<< yi4 >> | [nw] verschil; eigenschap, eigenaardigheid | {12}
<< du2 >> | [bw] enkel, alleen | {12}
<< tong1 >> | [ww] doorgronden, begrijpen | {12}
使
<< shi3 >> | [ww] sturen, zenden | [ww] maken, veroorzaken, zorgen dat | [vw] als, indien (zie Les 14) | {12 15}
樂正
<< yue4 zheng4 >> | [nw] minister van muziek | {12}
樂羊
<< yue4 yang2 >> | [nw] Yu Yng (naam van een persoon) | {13}
<< peng1 >> | [ww] koken | {13}
<< wei4 >> | [ww] schenken, geven, sturen | << yi2 >> | [ww] vergeten; nalaten (zie Les 13) | {13 16}
<< geng1 >> | [nw] soep, brei | {13}
<< chuo4 >> | [ww] opdrinken, opeten | {13}
<< jin4 >> | [ww] uitputten, leegmaken | {13}
<< du3 >> | [nw] D (familienaam) | {13}
師贊
<< shi1 zan4 >> | [nw] raadgever | {13}
<< qie3 >> | [vw] en, en bovendien, zelfs | [bw] op het punt staan om (vgl. 將 jing in Les 11; zie ook 且 in Les 13) | {13 14}
<< ba4 >> | [ww] stoppen, beindigen, klaar zijn | {13}
<< shang3 >> | [ww] belonen | {13}
<< gong1 >> | [nw] verdienste (vgl. 攻) | {13}
莊子
<< zhuang1 zi3 >> | [nw] Zhuangzi (naam van een filosoof) | {13}
惠子
<< hui4 zi3 >> | [nw] Huizi (naam van een filosoof) | {13}
<< yue4 >> | [nw] Yue (naam van een staat) | {13}
<< yan1 >> | [nw] Yan (naam van een staat) | {13}
<< xi1 >> | [nw] oudheid, verleden, gisteren | {13}
<< yang1 >> | [nw] midden, centrum | {13}
<< bei3 >> | [nw] noorden | {13}
<< nan2 >> | [nw] zuiden | {13}
<< you2 >> | [ww] wandelen, reizen | {13}
<< hao2 >> | [nw] Hao (naam van een rivier) | {13}
<< chou2 >> | [nw] ellerling (een soort vis) | {13}
<< you2 >> | [ww] zwemmen | {13}
從容
<< cong2 rong2 >> | [bnw] vrolijk en vrij | {13}
<< quan2 >> | [bnw] heel, volledig, compleet | {13}
<< qing3 >> | [ww] verzoeken, voorstellen | {13}
<< xun2 >> | [ww] volgen; (hier:) teruggaan naar | {13}
<< ben3 >> | [nw] wortels, basis, oorsprong, begin | {13}
<< ji4 >> | [bw] al (aspectpartikel) | {13}
<< ci2 >> | [nw] tempel, schrijn | [ww] offeren | {14}
<< ci4 >> | [ww] geven, schenken (van een hogere persoon aan een lagere persoon) | {14}
<< she4 >> | [nw] huis, gebouw, woning | {14}
<< zhi1 >> | [nw] wijnbokaal, drinkbeker | {14}
<< yu2 >> | [nw] overschot, teveel | {14}
<< yin3 >> | [ww] spannen (van een boog); strekken | [ww] naar zich toe trekken (of halen) | {14}
<< nai3 >> | [bw] daarna, daarop, vervolgens, toen | {14}
<< chi2 >> | [ww] nemen, vasthouden | {14}
<< duo2 >> | [ww] nemen, innemen, grijpen, stelen | {14}
<< sui4 >> | [bw] vervolgens, daarop, toen | {14}
<< zhong1 >> | [nw] einde | [ww] eindigen | [bw] uiteindelijk | {14}
<< tian1 >> | [ww] toevoegen | {14}
<< ni4 >> | [ww] ingaan tegen | {14}
<< ran2 >> | [ww] zo zijn; juist zijn, goed zijn | {14}
<< jia3 >> | [ww] lenen, gebruik maken van | {14}
<< wei1 >> | [nw] macht, kracht, gezag, autoriteit | {14}
戰國策
<< zhan4 guo2 ce4 >> | [nw] Plannen van de Strijdende Staten (naam van een boek) | {14}
楊朱
<< yang2 zhu1 >> | [nw] Yang Zhu (naam van een persoon) | {15}
楊布
<< yang2 bu4 >> | [nw] Yang Bu (naam van een persoon) | {15}
<< y1 >> | [nw] kleren, kleding | << y4 >> | [ww] kleden, dragen (van kleren) | {15}
<< su4 >> | [nw] ongebleekte zijde | [bnw] wit, kleurloos | {15}
<< jie3 >> | [ww] losmaken | {15}
<< zi1 >> | [nw] zwarte zijde | [bnw] zwart, donker | {15}
<< fei4 >> | [ww] blaffen | {15}
<< ji1 >> | [ww] slaan | {15}
<< wu2 >> | [bw] niet, niet doen, niet zullen, niet mogen | {15}
<< you2 >> | [ww] zijn als, zijn zoals ( 若 in Les 9) | {15}
<< qi3 >> | [bw] hoe (duidt een retorische vraag aan) | {15}
<< guai4 >> | [bnw] raar, vreemd | {15}
<< zhi4 >> | [ww] kopen; plaatsen, zetten, leggen | {15}
<< lu:3 >> | [nw] schoen | {15}
<< du4 >> | [nw] maat | << duo2 >> | [ww] meten, opmeten | {15}
<< cao1 >> | [ww] nemen, pakken | {15}
<< gui1 >> | [ww] omkeren, terugkeren | {15}
<< qu3 >> | [ww] nemen, pakken, oppakken | {15}
<< ji2 >> | [ww] komen bij, bereiken | {15}
<< shi4 >> | [ww] proberen | {15}
<< ning4 >> | [bw] liever (寧 x 無 y = ‘liever x dan y’) | {15}
<< mai3 >> | [ww] kopen | {15}
<< she4 >> | [ww] doorwaden, oversteken (van water) | {16}
<< jiang1 >> | [nw] rivier; de Yangzi (voluit: 長江, 揚子江) | {16}
<< jian4 >> | [nw] zwaard | {16}
<< zhui4 >> | [ww] vallen | {16}
<< qi4 >> | [ww] kerven, snijden | {16}
<< ke4 >> | [ww] kerven, snijden | {16}
<< huo4 >> | [bnw] verward, dwaas, onnozel | {16}
<< gong4 >> | [bnw] gemeenschappelijk, gedeeld | {16}
<< lie4 >> | [ww] jagen | {16}
<< gong1 >> | [nw] boog | {16}
仲尼
<< zhong4 ni2 >> | [nw] Zhongni (stijlnaam van Confucius) | {16}
<< xi1 >> | [bnw] jammer, triest | {16}
<< jing1 >> | [nw] Jing (andere naam van de staat Chu) | {16}
<< ken3 >> | [ww] bereid zijn om | {16}
<< suo3 >> | [ww] zoeken (tegenwoordig: index) | {16}
<< qu4 >> | [ww] weggaan, verlaten (!) | [ww] wegdoen, wegsturen | {16}
説苑
<< shui4 yuan4 >> | [nw] Tuin van Overredingen (titel van een boek) | {16}
呂氏春秋
<< lu:3 shi4 chun1 qiu1 >> | [nw] Lentes en Herfsten van Heer Lu (titel van een boek) | {16}