Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/164

Click to flip

164 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
<< ren2 >> | [nw] man, mens, persoon | {1}
<< fu4 >> | [nw] vader | {1}
<< mu3 >> | [nw] moeder | {1}
<< zi3 >> | [nw] kind, zoon; meester; burggraaf u (aanspreekvorm) | [vnw] jij, u | {1 5}
<< nu:3 >> | [nw] dochter, meisje, vrouw | {1}
<< xiong1 >> | [nw] oudere broer | {1}
<< di4 >> | [nw] jongere broer, broertje | {1}
<< niu2 >> | [nw] os, koe | [nw] Niu (familienaam) | {1}
<< ma3 >> | [nw] paard | [nw] Ma (familienaam) | {1}
<< yang2 >> | [nw] geit, schaap | [nw] Yng (familienaam) | {1}
<< rou4 >> | [nw] vlees | {1}
<< er3 >> | [nw] oor | {1}
<< mu4 >> | [nw] oog | {1}
<< xin1 >> | [nw] hart, geest | {1}
<< shou3 >> | [nw] hand | {1}
<< zu2 >> | [nw] voet | [bnw] voldoende zijn | [bnw] voldoende (zie ook Les 1) | {1 4}
<< li4 >> | [nw] kracht | {1}
<< shan1 >> | [nw] berg | {1}
<< shui3 >> | [nw] water; waterweg, rivier | {1}
<< huo3 >> | [nw] vuur | {1}
<< jin1 >> | [nw] goud; metaal | {1}
<< yu4 >> | [nw] jade | {1}
<< che1, ju1 >> | [nw] wagen, rijtuig (ju is de oude uitspraak) | {1}
<< zhou1 >> | [nw] boot | {1}
<< dao4 >> | [nw] weg, pad; de Weg (filosofisch begrip) | {1}
<< jun1 >> | [nw] heer, heerser | {1}
<< di4 >> | [nw] godheid, verhevene; keizer | {1}
<< wang2 >> | [nw] koning | [nw] Wng (familienaam) | << wang4 >> | [ww] heersen als koning | {1}
<< bo2 >> | [nw] graaf | {1}
<< hou2 >> | [nw] markies | {1}
<< gong1 >> | [nw] hertog | [bnw] openbaar, publiek; eerlijk | [nw] heer (zie Les 1) | [bnw] openbaar, publiekelijk (zie Les 1) | [bnw] onpartijdig, eerlijk | [nw] onpartijdigheid, eerlijkheid | [nw] algemeen belang | {1 11 16}
<< min2 >> | [nw] volk | {1}
<< tian1 >> | [nw] hemel | {1}
<< di4 >> | [nw] aarde | {1}
<< guo2 >> | [nw] land, staat, rijk | {1}
<< gu3 >> | [nw] verleden, oudheid | {1}
<< jin1 >> | [nw] heden, nu | {1}
<< shang4 >> | [nw] bovenkant; boven | [nw] eerste (deel), voorste (deel) | [nw] de keizer | [ww] naar boven gaan, bestijgen | {1}
<< xia4 >> | [nw] onderkant; onder, beneden, laag | [nw] laatste (deel), achterste (deel) | [nw] onderdanen | [ww] naar beneden gaan, dalen, afzakken | {1}
<< you4 >> | [nw] rechterkant, rechts | {1}
<< zuo3 >> | [nw] linkerkant, links | [nw] Zuo (familienaam) | {1}
<< zhi1 >> | [fw] (partikel van onderschikking) | [fw] hem, haar, het, hen (voornaamwoord van de derde persoon als lijdend voorwerp) | [ww] gaan naar (zie Les 1 en Les 3) | {1 3 8}
<< kong3 >> | [nw] Kong (familienaam) | {1}
<< liang2 >> | [nw] Liang (familienaam; naam van een dynastie; naam van een staat) | [nw] nokbalk; brug | [nw] brug (zie Les 1) | {1 13}
<< song4 >> | [nw] Song (familienaam; naam van een dynastie; naam van een staat) | {1}
<< zheng4 >> | [nw] Zheng (familienaam; naam v.e. staat) | {1}
<< chu3 >> | [nw] Chu (familienaam; naam v.e. staat) | {1}
<< yi1 >> | [tw] een | [ww] eenmaken, verenigen | [nw] het geheel, alles | {2}
<< er4 >> | [tw] twee | [ww] tweespalt veroorzaken, verdelen | {2}
<< san1 >> | [tw] drie | {2}
<< si4 >> | [tw] vier | {2}
<< wu3 >> | [tw] vijf | {2}
<< liu4 >> | [tw] zes | {2}
<< qi1 >> | [tw] zeven | {2}
<< ba1 >> | [tw] acht | {2}
<< jiu3 >> | [tw] negen | {2}
<< shi2 >> | [tw] tien | {2}
<< bai3 >> | [tw] honderd | {2}
<< qian1 >> | [tw] duizend | {2}
<< wan4 >> | [tw] tienduizend; talloos, onnoemlijk veel | {2}
<< tian2 >> | [nw] veld | {2}
<< shi4 >> | [nw] ridder, geleerde | {2}
<< jia1 >> | [nw] huis, thuis, familie | {2}
<< bei1 >> | [nw] beker, glas | {2}
<< hu2 >> | [nw] vos | {2}
<< hu3 >> | [nw] tijger | {2}
<< she2 >> | [nw] slang | {2}
<< yu2 >> | [nw] vis | {2}
<< long2 >> | [nw] draak | {2}
<< shou4 >> | [nw] beest, wild dier | {2}
<< wu4 >> | [nw] ding | {2}
<< shi4 >> | [nw] zaak, aangelegenheid, gebeurtenis, affaire; werk, baan | [ww] dienen, bedienen | {2}
<< xing2 >> | [nw] fase; gedraging | [ww] lopen, wandelen, gaan | [ww] uitvoeren (letterlijk: iets doen gaan) | {2}
<< de2 >> | [nw] Deugd, Kracht (filosofisch begrip) | {2}
<< qi2 >> | [fw] (voornaamwoord) | {2}
<< wei4 >> | [nw] Wei (familienaam; naam van een dynastie; naam van een staat) | {2}
<< qi2 >> | [nw] Qi (familienaam; naam van een staat) | [bnw] gelijk (van lengte of hoogte) | {2}
<< gou3 >> | [nw] hond | {3}
<< tu4 >> | [nw] haas, konijn | {3}
<< hua1 >> | [nw] bloem | {3}
<< ye4 >> | [nw] blad (van een boom of plant) | << she4 >> | [nw] She (familienaam; naam van een staat; NB: in beide gevallen nu vaak uitgesproken als Ye) | {3}
<< jiu3 >> | [nw] alcoholische drank (van rijst of gierst) | {3}
<< zhong1 >> | [nw] midden, centrum; binnen, in | {3}
<< xiao4 >> | [ww] lachen, uitlachen | {3}
<< ku1 >> | [ww] huilen, jammeren | {3}
<< hua4 >> | [ww] schilderen, tekenen | {3}
<< hao4 >> | [ww] houden van (NB: in het Premodern Chinees staat 好 niet voor hao3 ‘goed’) | {3}
<< wen2 >> | [ww] horen, vernemen | {3}
<< jian4 >> | [ww] zien, ontmoeten, op audintie gaan | [ww] verschijnen (NB: na de Strijdende Staten geschreven als 現 xian) | {3}
None
<< guan1 >> | [ww] bekijken, aanschouwen, observeren | {3}
<< zou3 >> | [ww] rennen, wegrennen, vluchten (NB: in het Premodern Chinees niet ‘lopen’) | {3}
<< yu4 >> | [ww] regenen | << yu3 >> | [nw] regen | {3}
<< shi2 >> | [ww] eten | [nw] eten, voedsel, maaltijd | << si4 >> | [ww] te eten geven, voeden, voeren | {3}
<< yin3 >> | [ww] drinken | [nw] drank | << yin4 >> | [ww] te drinken geven | {3}
<< qiu2 >> | [ww] verzoeken, proberen; zoeken | [hww] verzoeken te, proberen (zie Les 3) | {3 6}
<< de2 >> | [ww] verkrijgen, vinden | [hww] verkrijgen te, lukken (zie Les 3) | {3 6}
<< sheng1 >> | [ww] baren; groeien; leven | {3}
<< si3 >> | [ww] sterven | {3}
<< wei4 >> | [ww] vrezen; hoogachten, respecteren | {3}
<< gong1 >> | [ww] aanvallen | {3}
<< you3 >> | [ww] er zijn; hebben | {3}
<< wu2 >> | [ww] er niet zijn; niet hebben | [bw] niet, niet doen, niet zullen, niet mogen (verbiedende ontkenning) (zie Les 3) | {3 14}
<< bu4 >> | [bw] niet, nee | {3}
<< hu1 >> | [fw] ? (vraagpartikel) | {3}
中山
<< zhong1 shan1 >> | [nw] Zhongshan (naam van een staat) | {3}
<< han2 >> | [nw] Han (familienaam; naam van een staat) | {3}
<< da4 >> | [bnw] groot | {4}
<< xiao3 >> | [bnw] klein | {4}
<< duo1 >> | [bnw] veel | {4}
<< lao3 >> | [bnw] oud | << lao3 dan1 >> | [nw] Oude Langoor (= Laozi) | {4 16}
<< shao3 >> | [bnw] weinig | << shao4 >> | [bnw] jong | {4}
<< nan2 >> | [bnw] moeilijk | {4}
<< yi4 >> | [bnw] gemakkelijk | {4}
<< yuan3 >> | [bnw] ver | {4}
<< jin4 >> | [bnw] dichtbij | {4}
<< mei3 >> | [bnw] mooi | {4}
<< shan4 >> | [bnw] goed | [hww] goed zijn in (zie Les 4) | {4 8}
<< e4 >> | [bnw] lelijk; slecht | << wu4 >> | [ww] hekelen, haten (zie Les 4) | {4 11}
<< bai2 >> | [bnw] wit | {4}
<< huang2 >> | [bnw] geel | {4}
<< hei1 >> | [bnw] zwart | {4}
<< gao1 >> | [bnw] hoog | {4}
<< qiang2 >> | [bnw] sterk (NB: varianten 彊, ) | {4}
<< fu4 >> | [bnw] rijk, welvarend | {4}
<< le4 >> | [bnw] blij | << yue4 >> | [nw] muziek | {4}
<< nu4 >> | [bnw] boos | {4}
<< wen2 >> | [bnw] beschaafd, geciviliseerd | {4}
<< wu3 >> | [bnw] krijgshaftig, manmoedig | {4}
<< sheng4 >> | [bnw] heilig | [nw] heilige | {4}
<< ren2 >> | [bnw] betrokken, medemenselijk | {4}
<< ming2 >> | [bnw] helder, verlicht | [nw] Ming (naam van een dynastie) | {4}
<< zhi1 >> | [ww] weten, kennen | [hww] weten te, kunnen (zie Les 4) | {4 6}
<< zhi4 >> | [bnw] wijs | [nw] wijsheid | {4}
<< shi2 >> | [ww] herkennen | {4}
<< ding1 >> | [nw] 4e van de Tien Hemelse Stammen | {4}
<< wo3 >> | [vnw] ik, wij | {5}
<< wu2 >> | [vnw] ik, wij | {5}
<< ru3 >> | [vnw] jij, u | {5}
<< shi4 >> | [vnw] dit, deze | {5}
<< ci3 >> | [vnw] dit, deze | {5}
<< bi3 >> | [vnw] dat, die | {5}
<< shei2, shui2 >> | [vnw] wie | {5}
<< he2 >> | [vnw] wat | [bw] hoe, waarom (zie Les 5) | {5 6}
<< yao2 >> | [nw] Yao (legendarische heerser) | {5}
<< shun4 >> | [nw] Shun (legendarische heerser) | {5}
<< yu3 >> | [nw] Yu (legendarische heerser) | {5}
<< fei1 >> | [fw] niet zijn, het niet zijn (ontkenning van het naamwoordelijk gezegde) | {5}
<< ye3 >> | [fw] (eindpartikel van het naamwoordelijk gezegde) | [fw] (eindpartikel van modaliteit) | {5 9}
<< hai3 >> | [nw] zee, meer | {6}
<< nei4 >> | [nw] binnenkant, binnen | {6}
<< yi4 >> | [bw] ook, eveneens | {6}
<< you4 >> | [bw] weer, alweer, wederom | {6}
<< bi4 >> | [bw] noodzakelijkerwijs | {6}
<< gu4 >> | [bw] zeker, beslist | {6}
<< jie1 >> | [bw] in alle gevallen | {6}
None
<< mo4 >> | [bw] in geen geval | {6}
<< zi4 >> | [bw] zelf, zichzelf | [bww] van, vanaf, vanuit | {6 8}
<< ji3 >> | [vnw] zichzelf | {6}
<< xiang1 >> | [bw] elkaar | {6}
<< an1 >> | [bw] hoe | [bw] hoe; waar, op welke plek (zie Les 6) | {6 13}
<< shen4 >> | [bw] heel, enorm, heel erg | {6}
<< neng2 >> | [hww] kunnen | {6}
<< yu4 >> | [hww] wensen, wil en | {6}
<< gan3 >> | [hww] durven | {6}