Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
att fokusera på, att delta med stor intresse,
矚目

zhû-
kanditat (i sport)
選手
att sträva efter; att vinna
att ta med våld; beslagta


duó
guldmedalj
金牌
ära, heder
光榮

-róng
att bli kallad för
kortform
簡稱
att samla, att samla ihop
集合
stadsstad
城邦

-bang
ceremoni
典禮
tävling, event, lopp
競技

jìngjì
att avsluta, att sätta ett slut på
消弭

-mî
att se på med hat i blicken
仇視

chóu-
att organisera
en organisation
組織
att avsluta, att sätta ett slut på
消弭

-mî
århundrade
世紀
att se på med hat i blicken
仇視

chóu-
ruiner (av en stad, slott etc.)
廢墟

-xu
att passera från generation till generation
相傳
ruiner (av en stad, slott etc) relics
遺址

yízhî
att bidra med, att ägna
貢獻

gòngxiàn
mätord för tidsperioder eller händelser (ex. möte, sport evenemang etc)


jiè
ruiner (av en stad, slott etc.)
廢墟

-xu
att symbolisera
象徵

xiàngzheng
ruiner (av en stad, slott etc) relics
遺址

yízhî
att bidra med, att ägna
貢獻

gòngxiàn
mätord för tidsperioder eller händelser (ex. möte, sport evenemang etc)


jiè
att symbolisera
象徵

xiàngzheng
att vara i harmoni
harmonisk
harmoni
和諧
att förena
團結
organisations eller klubbflagga
會旗
landsflagga
國旗
flagga
旗子
tema, huvudsaken, huvudpoängen (i ett tal, uttalande etc.)
主旨

.zhî
ras, etnisk tillhörighet, etnisk ras
種族
nationalitet
國籍
att uppnå
達到
att ångra någonting
惋惜

wànxí
att hoppas, längta
盼望

pàn-
för evigt
永遠
Olympien
奧林匹克
Grekland
希臘
Olympia
奧林匹亞
Athen
雅典
olympiska ringarna
五環
att göra sig redo för fight (direkt översatt; att gnugga händerna)
摩拳擦掌
ett broderfolk under en himmel
世界大同,天下一家