Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(kis)baba
el bebé
katolikus
católico, -a
kitűnő, kiváló
excelente
felelős, felelősségteljes
responsable
felelős valamiért
responsable de
bűnös
culpable
boldogtalan
infeliz
felelőtlen
irresponsable
ártatlan
inocente
lehetséges
posible
igaz
cierto, -a
szükséges
necesario, -a
normális, rendes, szabályos
normal
lehetetlen
imposible
valószínű(leg)
probable
valószínűtlen
improbable
hasznos
útil
haszontalan
inútil
bor
el vino
1. valamilyen méretű (magasság)
2. nyom (testsúly)
medir

mido , medimos
mides , medís
mide , miden
Milyen magas vagy?
¿Cuánto mides?
Milyen hosszú?
¿Cuánto mide de largo?
10 méter hosszú.
Mide diez metros.
ár
el precio
dátum, nap
la fecha
Hanyadika van? Milyen nap van ma?
¿Qué fecha es hoy?
lustaság
la pereza
már
ya
legfőbb ideje, hogy
hora de
(P.e.: Es hora de ir a trabajo)