Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/106

Click to flip

106 Cards in this Set

 • Front
 • Back
desk
biurko
pen
długopis
door
drzwi (pl.) To są drzwi.
chalk
kreda
chair
krzesło
book
książka
lamp
lampa
picture (painting)
obraz
window
okno
pencil
ołówek
backpack
plecak
floor
podłoga
textbook
podręcznik
table
stół
ceiling
sufit
wall
ściana
light
światło
blackboard
tablica
notebook
zeszyt
student (male)
student
student (female)
studentka
professor
profesor
child
dziecko
very small boy
chłopczyk
small boy
chłopiec
boy
chłopak
small girl
dziewczynka
girl
dziewczyna
sir, mister
pan
man
mężczyzna
madam, mrs./ms./miss
pani
woman
kobieta
acquaintance (male)
znajomy
acquaintance (female)
znajoma
colleague, friend (male)
kolega
colleague, friend (female)
koleżanka
close friend (male)
przyjaciel
close friend (female)
przyjaciółka
Family
Rodzina
daughter
córka
father
ojciec
mother
matka
son
syn
first name
imię
last name
nazwisko
red
masculine feminine neuter
czerwony czerwona czerwone
black
masculine feminine neuter
czarny czarna czarne
white
masculine feminine neuter
biały biała białe
blue
masculine feminine neuter
niebieski niebieska niebieskie
navy blue
masculine feminine neuter
granatowy granatowa granatowe
yellow
masculine feminine neuter
żółty żółta żółte
green
masculine feminine neuter
zielony zielona zielone
purple
masculine feminine neuter
fioletowy fioletowa fioletowe
orange
masculine feminine neuter
pomarańczowy pomarańczowa pomarańczowe
brown
masculine feminine neuter
brązowy brązowa brązowe
pink
masculine feminine neuter
różowy różowa różowe
gray
masculine feminine neuter
szary szara szare
ambitious
masculine feminine neuter
ambitny ambitna ambitne
good
masculine feminine neuter
dobry dobra dobre
expensive
masculine feminine neuter
drogi droga droge
big
masculine feminine neuter
duży duża duże
intelligent
masculine feminine neuter
inteligentny inteligentna inteligentne
colorful
masculine feminine neuter
kolorowy kolorowa kolorowe
small
masculine feminine neuter
mały mała małe
nice, likable
masculine feminine neuter
sympatyczny sympatyczna sympatyczne
cheap
masculine feminine neuter
tani tania tanie
talented
masculine feminine neuter
zdolny zdolna zdolne
bad
masculine feminine neuter
zły zła złe
I
ja
you
ty
he
on
her
ona
it
ono
we
my
you (pl)
wy
them (virile)
oni
them (non-virile)
one
who?
kto?
what?
co?
how / what?
jak?
to be
być
to have
mieć
to be called
nazywać się
to study
studiować
What is this?
Co to jest?
Who is this?
Kto to jest?
Is this (a)...?
Czy to jest?
What is he/she/it like?
Jaki/jaka/jakie jest...?
Formal Questions
What is your (full) name, sir?
What is your (full) name, madam?
Informal
What is your (full) name?
Jak się pan nazywa?
Jak się pani nazywa?
Jak się nazywasz?
Formal Questions
What is your first name, sir?
What is your first name, madam?
Informal Question
What is your first name?
Jak pan ma na imię?
Jak pani ma na imię?
Jak masz na imię?
Formal Questions
How old are you, sir?
How old are you, madam?
Informal Question
How old are you?
Ile pan ma lat?
Ile pani ma lat?
Ile masz lat?
Good day!/Hello!
Dzień dobry!
Good evening!
Dobry wieczór!
Good day/afternoon,
professor (male)!
Dzień dobry, panie
profesorze!
Good bye!
Do widzenia!
Good night!
Dobranoc!
Good bye,
professor (male)!
Do widzenia, panie
profesorze!
Hi!/Bye!
Cześć!
Bye!
Pa!
Informal
What’s up?
Co słychać?
Informal
What’s new?
Co u ciebie?
Formal
What’s new?(to male)
Co u pana słychać?
Formal
What's new?(to woman)
Co u pani słychać?
Everything is in order.
Wszystko w porządku.
Nothing new.
Nic nowego.
Everything is the same.
Po staremu.