Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Dzień dobry
Bonjour
Cześć
Salut
Jak się masz?
Comment ça va?/Ca va?
Dobrze, dziękuję
Ca va, merci
Dobry wieczór
Bonsoir
Do widzenia
Au revoir
Dobranoc
Bonne nuit
Do zobaczenia
À bientôt!
Na razie
À toute à l'heure
Do jutra
À demain
Powodzenia!
Bonne chance
Miłego dnia
Bonne journée
Szczęśliwej podróży
Bon voyage
Wszystkiego najlepszego w dniu urodzi
Joyeux anniversaire
Przyjemnego urlopu
Bonnes vacances
Wesołych Świąt (Bożego Narodzenia)
Joyeux Noël
Wesołych Świąt (Wielkanocnych)
Joyeuses Pâques
Szczęśliwego Nowego Roku
Bonne Année
Na zdrowie!
A la votre!
Smacznego
Bon appétit
Dziękuję
Merci
Dziękuję bardzo
Merci beaucoup
Nie, dziękuję
Non, merci
Proszę?
Pardon?
Proszę
S'il vous plâit
Tak
Oui
Nie
Non
Ależ nie
Mais non
Być może
Peut-être
Zgoda
D`accord
Szkoda
Dommage
To niemożliwe
Ce n`est pas possible
Oto
Voila
To jest...
C'est...
Wspaniale
Magnifique
Cudownie
Formidable
Przepraszam
Excusez moi
Przepraszam
Pardon!
Przykro mi
Je suis désolé
Pan
Monsieur
Pani
Madam
Panna
Modemoiselle
Państwo
Monsieur et Madam
Jak?
Comment?
Jaki? Jaka? Jakie?
Quel?/ Quelle?
Dlaczego?
Pourquoi?