• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Een voorwerp heeft een positief drijfvermogen als het:
Een hoeveelheid water verplaatst die meer weegt dan het voorwerp zelf. (het drijft dus)
Welke twee uitrustingsstukken gebruik je om je drijfvermogen te regelen?
Trimvest en lood.
Waarom is controle over je drijfvermogen een van de belangrijkste vaardigheden?
Omdat je hiermee invloed hebt op waar je je in het water bevindt.
Wat is het verschil in drijfvermogen tussen zoet en zout water?
Een voorwerp heeft in zout water meer drijfvermogen dan in zoet water. (zout water weegt meer door opgeloste zout)
Hoe regel je met je ademhaling je drijfvermogen?
Wanneer je uitademt, neemt je longvolume af. Hierdoor heb je minder drijfvermogen.
Waarom voel je veranderende druk meestal alleen in de luchthoudende holtes van je lichaam?
Omdat je lichaam hoofdzakelijk uit niet-samendrukbare vloeistoffen bestaat, maar lucht wel samendrukbaar is en van volume verandert wanneer de druk verandert.
Waarom zijn drukveranderingen in water groter dan in lucht?
Omdat water meer weegt (dichter en zwaarder is).
Wat is de absolute druk, het volume en de dichtheid op 10, 20, 30 en 40 meter?
10 m = 2 bar, 1/2, x2
20 m = 3 bar, 1/3, x3
30 m = 4 bar, 1/4, x4
40 m = 5 bar, 1/5, x5
Wat zijn de drie belangrijkste luchthoudende holtes, die tijdens een afdaling door de druk worden beïnvloed?
Masker, oren en bijholtes.
Wat is een squeeze?
Een drukverschil waarbij de druk in een luchthoudende holte kleiner is dan de omgevingsdruk, met pijn of een onaangenaam gevoel als gevolg.
Wat is klaren?
Tijdens de afdaling lucht aan luchthoudende holtes toevoegen om ervoor te zorgen dat de druk in de holte gelijk wordt aan de omgevingsdruk.
Welke technieken zijn er om je oren te klaren?
Je neus dichtknijpen en er zachtjes door proberen uit te ademen, slikken en je kaak heen en weer bewegen, deze twee dingen tegelijk.
Wanneer moet je je oren klaren?
Elke meter voordat het onaangenaam wordt.
Wat moet je doen als je een ongemakkelijk gevoel hebt en niet kunt klaren?
Opstijgen tot het vervelemde gevoel weggaat en opnieuw proberen te klaren. Vervolgens langzamer afdalen. De duik beindigen als je niet kunt klaren.
Wat is de belangrijkste regel bij het duiken?
Door blijven ademen en nooit je adem inhouden.
Wat kan er gebeuren als je je adem inhoudt bij het opstijgen?
Dit kan longoverdrukverwondingen veroorzaken, waardoor er lucht in je bloedsomloop op borstkas terecht kan komen (= ernstige verwondingen veroorzaken waaronder verlamming en dood = verwondingen die eenvoudig te voorkomen zijn door je adem niet in te houden).
Wat is een omgekeerd blok?
Pijn of ongemak vanwege ingesloten lucht die zich uitzet tijdens de opstijging.
Wat moet je doen bij een omgekeerd blok?
Je opstijging vertragen of onderbreken om de ingesloten lucht de kans te geven te ontsnappen.
Welke invloed heeft een grotere diepte op hoe lang je met je lucht doet?
Als je dieper duikt wordt de lucht in je fles sneller verbruikt.
Wat is de meest efficiente manier om onder water te ademen?
Diep en langzaam.
Waarom heb je onder water een masker nodig om te kunnen zien?
Omdat het menselijk oog onder water niet kan scherpstellen.
Waarom moet je neus door het masker ingesloten zijn?
Om je masker te kunnen klaren.
Wat zijn de kenmerken waarop je een masker uitzoekt?
Klein volume, uitsparing voor de neus of voorde vingers, groot gezichtsveld.
Wat is de belangrijkste overweging bij aanschaf van duikuitrusting waaronder een masker?
Pasvorm en comfort.
Wat moet je doen als je een nieuw masker voor het eerst gaat gebuiken?
De door de fabriek aangebrachte coating verwijderen, het maskerbandje afstellen.
Hoe moet je je masker onderhouden?
Na gebruikt afspoelen met kraanwater, opslag in droge koele ruimte.
Waarom heb je bij het duiken een snorkel nodig?
Om perslucht te sparen als je aan de oppervlakte zwemt, om bij golfslag makkelijker aan de oppervlakte te kunnen ademen, indien je met een lege fles een grotere afstand moet afleggen.
Welke kenmerken heeft een snorkel met een geringe ademweerstand?
Een grotere diameter en gelijkmatige, flauwe bochten.
Wanneer is een snorkel goed afgesteld?
Als hij bij een ontspannen kaak in je mond blijft zitten en zich aan de linkerkant van je masker bevindt.
Waarom kun je met vinnen effectiever bewegen?
Ze hebben een groot oppervlak, zodat je je beenspieren kunt gebruiken om je door het water te bewegen. Dit is veel effectiever dan met je armen.
Welk type vin gebruik je doorgaans bij neopreen duikschoenen?
Vinnen met open hiel.
Welke kenmerken van een vin zijn ontworpen om de prestaties te verkogen?
Gaten, gleuven en ribben (niet vleugels).
Wat moet je doen als je je vinnen voor het eerst gaat gebruiken?
Niets speciaals, behalve het bandje afstellen bij een vin met open hiel.
Welke overwegingen spelen bij de aanschaf van vinnen?
Je lichaamsgrootte, je spierkracht en de omgeving waarin je wilt gaan zwemmen.
Waarom heb je een trimvest nodig?
Je drijfvermogen onder wter te regelen en boven water positief drijfvermogen te hebben.
Wat zijn de 5 noodzakelijke kenmerken van een trimvest?
Slang met een grote diameter voor het ontluchten en vullen, lagedrukinflator, overdrukventiel, groot genoeg voor voldoende drijfvermogen, comfortabel harnas en backpack. H
Hoe moet je je trimvest onderhouden?
Afspoelen (binnen en buitenkant), drogen en uit de zon opbergen met wat lucht erin (zodat de blaas niet aan de binnenkant vastplakt).
Van welke twee metaalsoorten zijn duikflessen doorgaans gemaakt?
Aluminium en staal.
Wat voor markeringen staan er op een fles?
Datum van hydrostatische test, werkdruk, serie nummer.
Wat is het verschil tussen een K kraag en een J kraan?
Een J kraan heeft een reserve en een K kraan niet.
Wat is het verschil tussen een DIN kraan en een internationale kraan?
Bij een DIN kraan wordt de ademautomaat in de kraan geschroeft en bij een internationale kraan gaat er een beugel overheen. Bij een DIN kraan zit de o-ring op de automaat en bij de internationate op de kraan.
Waarvoor is een breekplaatje?
Dit laat lucht ontsnappen als de vuldruk te hoog is of de fles oververhit raakt.
Wat moet je doen als je duikflessen vervoerd?
Ze neerleggen en vastzetten (soms moeten ze blijven staan) zodat ze niet om kunnen rollen, ze nooit onbeheerd achterlaten.
Hoe voorkom je dat er water in je fles komt?
Door de fles nooit helemaal leeg te alten lopen.
Waarom is een jaarlijske visuele inspectie van je fles nodig?
Om te controleren op roestvorming binnen in de fles.
In hoeveel stappen verlaagt de automaat de druk van de lucht in de fles?
Twee.
Wat is de tweede trap?
Mondstuk en daaromheen.
Waar moet je bij het spoelen van je automaat aan denken?
Dat je de stofkap van de 1e trap terugplaatst, niet de waterloosknop indrukt, een zachte straal gebruikt.
Wat is een manometer?
Verplicht uitrustingsstuk dat je vertelt hoeveel lucht je nog over hebt.
Wat zijn de redenen om met een buddy te duiken?
Praktische overwegingen, veiligheid, plezier.
Hoe zie je dingen onderwater?
Je ziet alles groter en/of dichterbij.
Hoe beinvloed water de intensiteit van kleur en licht?
Water absorbeert licht, waardoor het donkerder wordt naarmate je dieper gaat en kleuren minder intens worden.
Hoe verandert je gehoor onder water?
Geluid plant 4x zo snel voort onder water, waardoor het moeilijk vast te stellen is waar het vandaan komt. Geluiden lijken meestal recht van boven te komen.
Hoe snel neemt water warmte op?
20 keer sneller dan lucht.
Wat moet je doen als je onafgebroken begint te rillen?
Onmiddelijk je duik beindigen, jezelf afdroken en de warmte opzoeken.
Wat is de beste manier om je onder water voort te bewegen?
Langzaam, gelijkmatig en ontspannen.
Hoe moet je onder water ademen voor max efficientie?
Langzaam en diep.
Wat zijn 8 symtomen van overmatige inspanning?
Vermoeidheid, zwaar ademen, het gevoel hebben dat je stikt, zwakte, benauwdheid, hoofdpijn, kramp, de neiging om in paniek te raken.
Hoe kun je overmatige inspanning voorkomen?
Het rustig aan doen, je eigen grenzen kennen, langdurige zware inspanning voorkomen.
Wat moet je doen als je oververmoeid raakt?
Elke vorm van inspanning staken en uitrusten.
Wat zijn technieken om je ademhaling onder controle te houden?
Langzaam inademen als er water in je automaat of snorkel komt, voorzichtig inademen als je net hebt geklaard, je tong als spatscherm gebruiken.
Welke informatie lees je op je duikinstumenten af?
Tijd, diepte, richting, temperatuur en luchtvoorraad.
Waarom heb je een dieptemeter nodig?
Omdat de tijdlimieten dieptegebonden zijn.
Waarom heb je een onderwaterkompas nodig?
Om te bepalen waar je het water kunt verlaten en een koers te volgen.
Welke negen dingen moet je met je buddy bespreken bij het plannen van een duik?
Spreek af waar je het water in en uit gaat en welke technieken je daarvoor gebuikt. Bepaal welke koers je gaat volgen, maak afspraken over tijd- en dieptelimieten, neem de communicatie door, spreek af bij welke flesdruk je terugkeert, bespreek hoe je bij elkaar blijft, wat je doet als je elkaar kwijtraakt, de noodprocedures, wat het doel van de duik is.
VLSLO betekent:
Vest - lood -sluitingen - lucht - ok
Welke zes omgevingsfactoren kunnen in elke wateromgeving op je van invloed zijn?
Temperatuur, zicht, waterbeweging, bodemgesteldheid, waterleven en zonlicht.
Wat is een termocline?
Een abrupte overgang naar een laag kouder water.
Welke vier factoren beinvloeden het zicht?
Het weer, waterbeweging, zwevende deeltjes en bodemgesteldheid.
Waartoe kan beperkt zicht leiden?
Buddy kwijtraken, desorientatie, richtingsgevoel verliezen.
Waarom wordt ook in helder water aanbevolen een touw te gebruiken bij opstijgen en afdalen en een dieptemeter?
De bodem kan dichterbij lijken dan hij is en je kunt gedesorienteerd raken.
Waardoor worden stromingen veroorzaakt?
De wind die over het oppervlak blaast, ongelijkmatige ongelijkmatige opwarming en afkoeling van het water, getijden en stromingen (golven..?)...
Wat zijn overwegingen voor duiken in zoet water?
Diep water, hoogte, termoclines en beperkt zicht.
Opverwegingen voor zout water.
Branding, getijden, zeeleven, golven.
Hoe ontstaat golfslag en hoe vermijd je die?
Doordat de wind over het oppervlak waait en golven produceert, vermijd je door dieper te duiken.
Waar duiden golven die voor de kust breken op?
Een uit de kust liggend rif, wrak of zandbank (ondiepte waarop golven breken)
Wat is een muistoom?
Een muistroom ontstaat wanneer golven het water over een lange obstructie als een zandbank of rif duwen. Het water kan er aan de onderkant niet uit, dus stoomt het via een smalle opening terug de zee in. Je kunt een muistroom herkennen aan verstoring van de golven, een sterke landafwaardse stroming en troebel schuimend water.
Als je in een muistroom terrecht komt moet je?
Er parralel aan de kust uit zwemmen.
Wat is een opwelling?
Een langzame stroming die ontstaat als het oppervakte water door een aflandige wind van de kust wordt weggeduwd. Er komt dan diep water naar boven om het verlies te compenseren.
Bij welk tij zijn de duikomstandigheden meestal het beste?
Hoogtij.
Uit welke 4 stappen bestaat een goede duikplannin?
Planning vooraf, voorbereidingen, laatste voorbereigingen, en planning net voor de duik.
Welke 5 stappen volg je tijdens de planning vooraf?
buddy, duikdoel, duikstek, alternatieve plek, tijdstip
Tijdens voorbereidingsfase:
Check je je uitrusting en de omstandigheden
Wat doe je bij de allerlaatste voorbereiding?
weerbericht controleren, info aan thuisblijvers geven, laatste dingen pakken zoals koelbox en jas, spullen in tas en idiot check.
Hoe kun je de meeste problemen aan de oppervlakte vermijden?
Door te duiken binnen je grenzen, tijdens een duik te ontspannen en te zorgen voor positief drijfvermogen.
Hoe kun je de meeste problemen onder water voorkomen?
Door binnen je grenzen te duiken, je luchtvoorraad in de gaten te houden en te ontspannen.
Welke problemen kunnen zich onder water voordoen?
overmatige inspanning, zonder lucht komen te zitten, afblazende automaat, verstrikt raken.
Wat is de procedure bij weinig of geen lucht hebben?
Normale opstijging, met alternatieve luchtvoorziening, beheerst zwemmende noodopstijging, noodopstijging met positief drijfvermogen.
Hoever moeten jij en boten van je duikvlag vandaan blijven?
Jij 15 m, boten 30-60 m
Wat zijn de twee gassen waaruit lucht hoofdzakelijk bestaat?
Zuurstof 21 % en stikstof 79%.
Wat zijn 5 mogelijke symptomen van verontreinigde lucht?
hoofdpijn, misselijkheid, kersrode lippen en teennagels, duizeligheid, flauwvallen.
Wat moet je doen als een duiker verontreinigde lucht heeft ingeademt?
De duiker frisse lucht geven, indien aanwezig zuivere zuurstof en arts raadplegen.
Hoe voorkom je problemen met verontreinigde lucht?
Fles alleen laten vullen bij vulstation met goede reputatie met compressor die bedoelt is voor ademlucht.
Hoe voorkom je problemen met zuurstof?
Je fles nooit met zuivere zuurstof laten vullen, geen nitrox gebruiken zonder training, binnen de grenzen van sportduiken duiken.
Wat zijn de symptomen van stikstofnarcose?
Vreemd gedrag, misplaatst gevoel van veiligheid, onrust.
Wat moet je doen bij stikstofnarcose?
Naar geringe diepte opstijgen.
Hoe kun je stikstofnarcose vermijden?
Geen diepe duiken > 30 m maken.
Wat heeft invloed op hoeveelheid stikstof in je lichaam?
Diepte en tijd.
Wat is decompressieziekte?
De toestand die ontstaant wanneer een duiker de voorgeschreven tijd en dieptelimieten overschreid en er bellen in het lichaam vormen.
Wat zijn tekenen van decompressieziekte?
verlamming, shock, zwakte, duizeligheid, gevoelloosheid, een tintelend gevoel, moeite met ademhalen, pijn in ledematen en gewrichten.