Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/120

Click to flip

120 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aldri
never
avisen (en)
the newspaper
bildet (et bilde)
the picture
Dagsnytt
the main news on TV
farger (å farge)
colour/colours
feire
celebrate
flink
clever
former (å forme)
shape/shapes
hilsen (en)
greeting
interessant
interesting
julaften (en)
Christmas Eve
julegrisen (en gris)
the Christmas pig
julekakene (en kake)
the Christmas cookies
juleskikk (en)
Christmas tradition
juletreet (et)
the Christmas tree
kommer frem (å komme frem)
get/gets there
kyss (et)
kiss
leser (å lese)
read/reads
marsipan (en)
marzipan
nyttår (et)
New Year
poster (å poste)
post/posts
pynter (å pynte)
decorate/decorates
selve
itself
selvfølgelig
of course
smake
taste/tastes
snø (en)
snow
tenner (å tenne)
lit
tre (et)
tree
ønsker (et ønske)
wishes
barnegudstjenesten (en)
the children's service
bøker (en bok)
books
delt ut (å dele ut)
handed out
å dele
to share
dram (en)
tot of aquavit
egne (egen)
own
flagg (et flagg)
flags
glitter
tinsel
halv elleve
half past ten
i tur og orden
one by one
julekveld (en)
Christmas Eve
julesangene (en julesang)
the Christmas carols
kirken (en kirke)
the church
kirkeklokkene (en kirke klokke)
the church bells
krem (en)
whipped cream
lengen
any longer
lyste (å lyse)
glowed
multer (en multe)
cloudberries
måltid (et)
meal
oppleve
experience
pinnekjøtt
steamed lamb
presanger (en presang)
presents
pynt (en pynt)
ornaments
sang (en)
song
sov (å sove)
slept
sto (å stå)
stood
synge (å synge)
sing
tradisjon (en)
tradition
tradisjonelle (tradisjonell)
traditional
under
under
utålmodig
impatient
vinduet (et)
the window
balkongen (en)
the balcony
bråker (å bråke)
make/make a noise
farer (å fare)
travel/travels
fyrverkeri (et)
fireworks
himmelen (en)
the sky/heaven
klemmer (å klemme)
hug/hugs
kvart over
a quarter past
kysser (å kysse)
kiss/kisses
luften (en)
the air
lukker (å lukke)
shut/shuts
musserende
sparkling
nyttårsaften
New Year's Eve
rakettene (en rakett)
the rockets
setter (å sette)
put/puts
smeller (å smelle)
bang/bangs
snødd (å snø)
snowed
så vidt
just about
takk i like måte
thank you, the same to you
ti på
ten to
truffet (å treffe)
met
God jul!
Happy Christmas!
Godt nyttår!
Happy New Year!
Alle gode ønsker for julen og det nye året!
All good wishes for Christmas and the New Year!
Godt nyttår og takk for det gamle!
Happy New Year and thank you for the old one!
Takk det samme!
Thank you, the same to you!
Takk i like måte!
Thank you, the same to you!
Jeg håper du får et godt nytt år!
I hope you will have a good New Year!
Hva er klokken?
What is the time?
Hvor mange er klokken?
What is the time? How many is the time?
Klokken er kvart på seks.
It is a quarter to six.
Den er kvart på seks.
It is a quarter to six.
Den er halv ni.
It is (half to nine) half past eight.
Er den halv ni alt?
Is it half past eight already?
Det er sent!
It is late!
Jeg skal reise tidlig i morgen.
I shall travel early tomorrow.
Jeg skal reise klokken halv sju.
I shall travel at half past six.
Når skal du legge deg?
When will you go to bed?
Jeg skal legge meg klokken tolv.
I shall go to bed at twelve.
Han legger seg kvart på ti.
He goes to bed at a quarter to ten.
Når står du opp?
When do you get up?
Jeg står opp ti på åtte.
I get up at ten to eight.
Jeg vil helst sove hele dagen!
I would rather sleep the whole day!
Hvor mange er klokken?
What is the time?
Hva er klokken?
What is the time?
Klokken er åtte.
It is eight o'clock.
Klokken er fem.
It is five o'clock.
Klokken er fem over fem.
It is five past five.
Klokken er ti på fem.
It is ten to five.
Klokken er kvart på sju.
It is a quarter to seven.
Klokken er kvart over sju.
It is a quarter past seven.
to
over
past
Klokken er halv ti.
It is half past nine.
Klokken er halv tre.
It is half past two
Klokken er ti på halv tre.
It is twenty past two (Ten to half to three.)
Klokken er fem over halv tre.
It is twenty-five to three (Five past half to three.)
akevitte (en)
aquavit
juledag
Christmas Day
ser godt ut
look/looks good