Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/153

Click to flip

153 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aftens (en)
supper
beundrer (å beundre)
admire/admires
bli kjent med
get to know
deilg
delicious
dessert (en)
dessert
drink (en)
drink
dørklokken (en dørklokke)
the doorbell
eplesaft (en)
apple juice
firma (et)
firm
forsyn dere (å forsyne seg)
help yourselves
frukt (en)
fruit
gryterett (en)
casserole
håper (å håpe)
hope/hopes
ingeniør (en)
engineer
kjøkkenet (et)
the kitchen
koselige (koselig)
cosy/pleasant
lys (et lys)
lights/candles
ost (en)
cheese
prater (å prate)
chat/chats
setter seg (å sette seg)
sit down/sits down
takke
thank
velkommen
welcome
åpner (å åpner)
open/opens
anlegget (et)
the centre/installation
arbeidsdag (en)
working day
bakt (å bake)
baked
bløtkake (en)
cream cake
danser (å danse)
dance/dances
dempe
dim/turn down
dumt (dum)
silly/stupid/boring
forbauset
surprised
fødselsdag (en)
birthday
gjestene (en)
the guests
julen (en)
the Christmas
kake (en)
cake
kos
nice, lovely (slang for koselig)
mineralvann (et)
mineral water
musikken (en)
the music
nabo (en)
neighbour
siden
as
slår ned (å slå ned)
turn/turns down
tidlig
early
TVen
the TV
visst
certainly
barndomshjemmet (et hjem)
the childhood home
eggerøre (en)
scrambled eggs
elsker (å elske)
love/loves
festlig
great/festive
forrett (en)
starter
fulgte (å følge)
followed
gratulerer (å gratulere)
congratulate/congratulates
gressløk
chives
grønnsaker (en grønnsak)
vegetables
holde en tale
make a speech
holdt (å holde)
held
invitert (å invitere)
invited
karamellpudding (en)
creme caramel
kjære
dear
kone (en)
wife
lammestek (en)
roast lamb
lo (å le)
laughed
marsipankake (en)
marzipan cake
morsom
amusing
måtte (å måtte)
had to
plikt (en)
duty
på vegne av
on behalf of
røke laks (en)
smoked salmon
rørt
moved/touched
satt (å sitte)
sat
skoletiden (en)
the schooldays
skåling
drinking toasts
smil (et)
smile
smilende
smiling
stuen (en stue)
the sitting-room
taler (en tale)
speeches
talte (å tale)
gave speeches, spoke
til slutt
at the end
tur (en)
turn
tørke
wipe
tåre (en)
tear
venninner (en venninne)
friends (female)
ønsket (å ønske)
wished
Gratulerer med dagen!
Happy birthday!
Alt godt for dagen!
Al the best for 'the day'!
Velkommen!
Welcome!
Velkommen til oss!
Welcome to us!
Velkommen til bords!
Welcome to the table!
Skål og velkommen!
Here's to the guests!
Vær så god.
Please = come and eat.
Vær så god forsyn deg.
Please help yourself.
Vil du ha litt mer?
Would like a little/some more?
Vil du ha litt til?
Would like some more?
Ja, takk!
Yes, please!
Nei takk.
No, thank you.
Nei takk, jeg er forsynt.
No thank you, I am satisfied, I've had enough.
Nei takk, nå har jeg spist nok.
No thank you, I have eaten enough now.
Det smakker godt/deilig.
It tastes good/delicious.
Jeg vil gjerne holden en tale for...
I would like to make a speech/pay a tribute to...
Jeg vil gjerne si noen ord...
I would like to say a few words...
Skål for mormor!
A toast for Granny!
Skål for vertinnen!
A toast for the hostess!
Takk for maten!
Thank you for the food/meal.
Velbekomme.
'Don't mention it', 'You're welcome'.
Takk for i dag!
Thank you for today!
Takk for i aften!
Thank you for this evening!
Takk for meg!
Thank you for having me!
Takk for i går!
Thank you for last night/yesterday!
Takk for sist!
Thank you for last time!
Det var en veldig hyggelig aften.
It was a very pleasant evening.
første
1st
andre
2nd
tredje
3rd
fjerde
4th
femte
5th
sjette
6th
sjuende
7th
åttende
8th
niende
9th
tiende
10th
ellevte
11th
tolvte
12th
trettende
13th
fjortende
14th
femtende
15th
sekstende
16th
syttende
17th
attende
18th
nittende
19th
tjuende
20th
tjueførste
21st
tjueandre
22nd
trettiende
30th
førtiende
40th
femtiende
50th
sekstiende
60th
syttiende
70th
åttiende
80th
nittiende
90th
januar
January
februar
February
Mars
March
April
April
Mai
May
Juni
June
Juli
July
August
August
September
September
Oktober
October
November
November
Desember
December
kjente (å kjenne)
knew, was/were familier with
spurte (å spørre)
asked
vafler (en vaffel)
waffles