Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back
KMSS
Massena,NY
KSLK
Saranac Lake,NY
KIAG
Niagara Falls,NY
KDKK
Dunkirk,NY
KROC
Rochester,NY
KELM
Elmira,NY
KBGM
Binghamton,NY
KSCH
Schenectady,NY
KMSV
Monticello,NY
KLGA
New York LGA,NY
KFRG
Farmingdale,NY
KFZY
Fulton,NY
KMTP
Montauk,NY
KOGS
Ogdensburg,NY
KART
Watertown,NY
KBUF
Buffalo,NY
KPEO
Penn Yan,NY
KSYR
Syracuse,NY
KMGJ
Montgomery,NY
KGFL
Glens Falls,NY
KPOU
Poughkeepsie,NY
KHPN
White Plains,NY
KJFK
New York JFK,NY
KISP
Islip,NY
KHTO
East Hampton,NY
KOKX
Brookhaven,NY
KPLB
Plattsburgh,NY
KGTB
Fort Drum,NY
KJHW
Jamestown,NY
KELZ
Wellsville,NY
KITH
Ithaca,NY
KUCA
Utica,NY
KALB
Albany(KALY),NY
KSWF
Newburgh,NY
KDSV
Dansville,NY
KNYC
NYC Cntrl Park,NY
KFOK
Westhamptn Bch,NY
KHWV
Shirley,NY
KENX
Berne,NY