Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
corpul geniculat
medial si lateral sint parte constituanta a cui ?
Meta_talamusului
calea cohleara si corp genic medial calea optica
habenula sau stria ?
nucleii habenulari + habenula +comisura psterioara(habenulara) si epifiza alcatuiesc ce ?
habenula sau stria medulara
Mepitalamusul .vezi epifiza
chiasma optica este
o lama patrulatera de substanta ce culoare ?
chiasma este subst alba
chiasma se continua
cranial cu cine
caudal cu cine
lama terminalis -cranial
tuber cinereum si infundibulum- caudal
intre lama terminala si chiasam ce prelungire a ventriculului 3 exista
recesul optic e prel v 3 dintre lama term si chiasma
zona incerta este o banda de substanta cenusie din
hipotalamus
intinsa de-a lungul fetei laterale a diencefalului
pe care o depaseste ventral
ce e lipofuscina
o organita speciala in citoplasma neuron
apare dupa 20 ani si si creste odata cu virsta

alaturi de
1.neurofibrile -si in corp si dendrite si axon
2.neurotubi -corpusculi Nissle sau corpi tigroizi -niciodata in axon

in nucleu din corp celular aproape de membrana nucleului la femei exista cromatina sexuala
peste axolema
se gasesc la majoritatea neuronilor cite teci


neuronii fara teaca de .. amielinice Remack -si au ce lente
3
teaca de mielina intrerupta de noduri ranvier
2Teaca Schwan dispusa in jurul tecii de mielina -e fromata din nevroglii celule gliale
3teaca Henle-teaca endo neurala -teaca continua ca si Scwan insoteste axonul pina aproape de ultimile sale ramificatii

viteze lente de conducere a impulsului
la mamiferele superioare
nr nevrogliilor
celule gliale ,nevroglice depaseste de cite ori nr neuronilor ?
nevrogliile de 10 ori mai multe decit neuronii
cine sint singurl elemente din SNC care dau tumori
nevrogliile care se divid intens fata de neuron care nu se divide
nu contin nici corpi Nissl nici neuro fibrile
ce sint dendritele
prelungiri ale neuron ale corpului

expansiuni ale protoplasmei celulare care ocupa 80% din suprf corpului celular
cu rol de a spori suprafta de contact a neuronului

conducerea impulsului este celulipeta dar cu decrement (descreste potentialul) de aceea sinapsele pe dendrita sint cu atit mai eficace cu cit sint mai aproape de corpul neuronului
auto_masajul spatelui se face in ce pozitie ?
stind
baterea sau ?
tapotamentul
in masajul spatelui
cum,in ce DECUBIT( lungit ,intins) e asezat
(mulajul) pacientul?
ventral( burta)

DECUBIT ventral
bratele in ..??...masaj spate

pozitia bratelor
in masajul spatelui

B sau D
aBBBductie