Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Imitatia imediata apare ...


cind
apare imitatia imediata ?
la 1an sfirsit
sfirsitul stadiului de sugar
imitatia imediata este ...
act reproducere activa comportament

a modalitatilor de comportament percepute la alta fiinta
imitatia imediata( reproducerea activacomport) sugar e in acest stadiu ....
act invatare
latenta si spontana
cum are loc imitatia ?

(Imitatia)Reproducerea are loc.....cu perceperea modelului
concomitent cu perceperea modelului
reproduce prin imitatie( imediata) :...ce
miscari gesturi
posturi,
vorbirea celor din jur
Imitatia imediata devine posibila datorita progreselor ..

Datorita cui devine posibila imitatia imediata?
-kinesteziei progreselor
-coordonarilor dintre
cimpurile senzoriale
mai ales
mersul apare ...
la sfisit 1 an
ca imitatia imediata

in medie la 12 luni primii pasi fara sprijin
ce reprezinta mersul ?
element de autonomizare
independenta fata adult
cucerire anumita
efecte mers :
modifica
perceperea realitatii ext
relatia cu adultul
ridica in genunchi
se ridica in picioare tinindu-se patut
se ridica in picioare fara sprijin
7 luni
8 luni
9 luni
6 luni ..
7 luni ..
8 luni ..
9
6 sezinda cucereste
7 ridca genunchi
8 ridica tininduse patut
9 ridica fara sprijin
manevrarea obiectelor
duce la constituirea.....
constituirea sentimentului de a fi cauza

contribuie la intarirea constiintei de sine
consituirea sentimentului de afi cauza ( manevrarea obiectelor) contribuie la intarirea ..
constiintei de sine
manevrareaobiectelor
sentimentul de
a fi cauza aproduce efecte
miinile copilului nu functioneaza in ....
APUCAREA se face fara ..
pina la 5 luni
miinile copilului desi sint ...
maniera specifica
de mai tirziu

fara opozabilitatea police

active
opozabilitatea police e cistigata la ..
si obiectul este ..
6-7 luni

apucat

apucarea :
scuturat lovit trecut dintr-o mina in alta