Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
What is the Māori word for...?
He aha te kupu Māori mō...?
What is the meaning of...?
He aha te tikanga o...?
I've got a question.
He pātai tāku.
Have you got a question?
He pātai tāu?
Do you (3+) have any question?
He pātai ā koutou?
What's the answer for number...?
He aha te whakautu mō nama...?
Read these stories.
Pānuihia ngā kōrero nei!
Write a story about...
Tuhia tētahi kōrero mō...!
Answer these questions.
Whakautua ngā pātai nei!
Turn to page...
Hurihia ki te whārangi...!
Throw the ball!
Whiua te paoro!
Translate into English.
Whakapākehātia!
Translate into Māori.
Whakamāoritia!
Work by yourself/in pairs etc.
Me mahi takitahi/takirua etc!
Turn to your friend.
Huri atu ki tō hoa!
Speak to your partner.
Kōrero ki tō hoa mahi!
Stand up!
E tū!
Sit down!
E noho!
Listen!
Whakarongo!
Speak!
Kōrero mai!
Follow me!
Whai mai!
Do you understand?
Kei te mārama anō koe?
Is it clear to you?
Kua mārama ki a koe?
Do you see the meaning of what I'm saying?
Kei te kite mai koe i te tikanga o taku kōrero?
If it's not clear, please ask.
Mehemea kāore i te mārama, pātai mai.
What? It's not really clear.
He aha? Kāore i te tino mārama.
I didn't catch the meaning of what you said.
Kāore i mau i a au te tikanga o tō kōrero.
Well, explain it again, please.
Tēna, whakamāramahia mai anō.
Speak slowly, please!
(Kia) āta kōrero!
Please repeat what you said.
Kōrero (mai) anō.
Yes
Āe
No
Kaōre