Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
een uitnodiging op het avondeten
un invito a cena
hoor eens, wat doe je vanavond
senti, cosa fai stasera?
horen, voelen, reuken
sentire
niets specifieks
niente di particolare
misschien bekijk ik een film
forse guardo un film
heeft hij verplichtingen
ha impegni?
eten jullie dan bij ons?
allora cenate con noi?
avondmalen
cenare
graag
volentieri
wat voor lekkers kookt u?
cosa cucina di buono?
koken
cucinare
uitstekend
ottimo
ik krijg het water al in de mond
ho già acquolina in bocca
we zijn met 5
siamo in cinque