Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Alicia
Alice
amable
milý
antipático
nesympatický
aquí
zde
de
odsud
bonito
pěkný
cantante
zpěvák
checa
češka
checo
čech
chica
dívka
chico
chlapec
ciudad
město
?cómo?
jak?, jaký?
de
z, ze, od
?dónde?
odkud
día
den
difícil
obtížný
economista
ekonom
ejercicio
cvičení
encuentro
setkání
enfermo
nemocný
espaňol
španělský, španěl, španělština
espaňola
španělka
estudiante
student
fácil
snadný
famoso
slavný
foto
fotografie
gente
lidé
guapo
hezký
histórico
historický
idioma
jazyk
lección
lekce
lengua
jazyk
maňana
zítra, ráno, odpoledne
médica
lékařka
médico
lékař
mi
můj, má
mucho
velmi, hodně, mnoho (u sloves a podst. jm)
muy
velmi, mnoho, hodně (před příd. jm. nebo přísl.)
no
ne
noche
noc, večer
nombre
jméno
operaria
dělnice
operario
dělník
Pedro
Petr
periodista
novinář
pero
ale
playa
pláž
precioso
nádherný, překrásný, skvělý
problema
problém
profesor
profesor
?qué?
jaký?, který?, čí?
?quién?
kdo?
república checa
Česká repulika
seňor
pán
seňora
paní
ser
být (trvalé)
ano
simpático
sympatikcý
súper
super, skvělý, výborný
también
také
tarde
pozdě, odpoledne, večer
texto
text