Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/82

Click to flip

82 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ica kávét kér, Ági pedig teát.
Ica wants coffee, but Ági wants tea.
utána pedig pörköltet.
and then I want a stew.
Elõször levest kérek,
First I want a soup,
Én sört is kérek.
I want beer as well.
Én is kérek sört.
I also want beer.
Beszélnek németül?
Do you/they speak German?
Tudtok angolul?
Do you all speak English?
pörköltet
stew, acc
házat
house, acc
pörkölt
stew
étlap
menu
ház
house
étlapot
menu, acc
mit
me, acc
kávét
coffee, acc
teát
tea, acc
Szabad ez az asztal?
Is this table free?
pincér
waiter
Az ott szabad.
That one over there is free.
Kérünk egy étlapot.
The menu, please.
Mit kérsz, Jenny?
What would you like, Jenny?
Egy gulyáslevest és utána pörköltet.
A goulash and then a stew.
Salátát is kérsz?
Would you also like salad?
uborkasaláta ('t)
cucumber salad
És mit kérsz inni?
And what would you like to drink?
Talán egy pohár vörös bort.
Perhaps aglass of red wine.
Mit parancsolnak?
What will you have?
elõször
first of all
hideg
cold
gyümölcsleves (t)
fruit soup
pedig
and
paprikás csirke ('t)
paprika chicken
két
two
És inni mit hozhatok?
And what can I bring you to drink?
egy üveg egri bikavér (t)
a bottle of "bull's blood"
Hogy ízlik...?
How do you like...?
Örülök
I am glad.
Fizetek!
The bill, please!
Milyen?
What kind of?
fehér bor
white wine
Étterem
restaurant
önkiszolgáló étterem
self-service restaurant
bisztró
bistro
büfé
buffet
borravaló
tip
Sörösõ
pub
Borozó
wine bar
reggeli
breakfast
ebéd
lunch
pirospaprika
red pepper
vacsora
evening meal
Ízlik a gulyás?
Do you like goulash?
Hova parancsol?
Where would you like to go?
Tessék parancsolni!
What can I do for you?
légy szíves
please, inf
Egy pörköltet, legyen szíves.
A stew, please. (form)
Szabad ez a hely?
Is this seat free?
Sajnos foglalt.
Unfortunately it is taken.
A WC foglalt.
The toilet is occupied.
Foglalt a vonal.
The line is busy.
(mi) tudunk
we know
(ti) tudtok
you know (fam, pl)
(maguk/önök) tudnak
you know (form, pl)
(õk) tudnak
they know
(mi) beszélünk
we speak
(ti) beszéltek
you speak (fam, pl)
(maguk/önök) beszélnek
you speak (form, pl)
(õk) beszélnek
they speak
gyümölcs
fruit
gyümölcsöt
fruit, acc
Nem is tudom.
I don't really know.
Mit ajánl?
What do you recommend? sing form
Mit ajánlasz?
What do you recommend? sing fam
Mit ajánlanak?
What do you recommend? pl form
Mit ajánlotok?
What do you recommend? pl fam
egyágyas szoba ('t)
single room
kétágyas szoba ('t)
double room
Szeretnék...
I would like...
Szabad a nevét?
Can I have your name, please?
mint
like
híres
famous
kulcs (-ot)
key