Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Dag
Hello
Goedemorgen
Good morning
Goedemiddag
Good afternoon
Goedenavond
Good evening
Goedenacht
Good night
Pardon
Excuse me
Alstublieft
Please
Dank u wel
Thank you
Veel dank
Many thanks
Geen dank
Your'e welcome
Mevrouw
Madam/Mrs
Meneer/Mijnheer
Mr.
Juffrouw
Miss
reisgenoot/reisgenote
companion
vriend/vriendin
friend
voorstellen
to introduce someone
Aangenaam
Pleased to meet you
Vlaanderen
Flanders
Nederland
The Netherlands
Nieuw-Zeeland
New Zealand
het Verenigd Koninkrijk
the UK
de Verenigde Staten
The US
kunstenaar
artist
zakenman/zakenvrouw
businessman/businesswoman
dokter
doctor
ingenieur
engineer
boer
farmer
journalist/journaliste
journalist
arbeider/arbeidster
labourer
advocaat/advocate
lawyer
monteur
mechanic
verpleger/verpleegster
nurse
kantoorwerker
office worker
wetenschapper
scientist
student/studente
student
leraar/lerares
teacher
ober/serveerster
waiter
schrijver/schrijfster
writer
godsdienst
religion
religieus
religious
boeddhist
Buddhist
katholiek
Catholic
christen
Christian
hindoe
Hindu
joods
Jewish
moslim
Muslim
getrouwd
married
ongetrouwd
unmarried
kinderen
children
dochter
daughter
zoon
son
broer
brother
zuster
sister
vader
father
grootvader
grandfather
grootmoeder
grandmother
man
husband
moeder
mother
vrouw
wife
verjaardag
birthday
kamer
a room
dingen verzamelen
collecting things
dingen maken
making things
buiten spelen
playing outside
videospellen
video games
TV kijken
watching TV
huisdier
a pet
grasparkiet
a budgie
kanarie
a canary
kat
cat
hond
dog
cavia
guinea pig
konijn
rabbit
Hoe gaat het met jij?
How's it going with you?
Wat is er?
What's up?
boos
angry
dankbaar
grateful
blij
happy
eenzaam
lonely
verdrietig
sad
moe
tired
koud
cold
haast hebben
to be in a hurry
gelijk hebben
to be right
slaap hebben
to be sleepy
spijt hebben
to be sorry
niet lekker zijn
to be unwell
Ik maak me zorgen.
I'm worried.
Een ogenblikje.
Just a minute.
Wacht!
Wait!
Veel succes!
Good luck!
Het is niet belangrijk.
It's not important.
Het is niet mogelijk.
It's not possible.
Mag ik?
May I?
Dat is goed.
That's fine.
Hoe heet u?
What's your name?
Mag ik u voorstellen aan...
May I introduce you to...
Waar komt u vandaan?
Where do you come from?
Ik kom uit....
I come from....
Wat doet u voor werk?
What kind of work do you do?