• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/135

Click to flip

135 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Karthago, inis (f.)
Urbs antiqua in ora Africae contra Italiam sita
bellicosus -a -um
belli studiosus
genus
gens
olim
aliquando post
memor -oris
qui meminit, reminiscens (<--> oblitus)
iudicium -i (n.)
sententia
iudicare
censere
arcere
prohibere
fata (pl.)
fatum
moles
labor molestus ac difficilis
vulnus
dolor
disicere -iecisse -iectum
in varias partes iacere
regina -ae (f.)
regis coniunx, femina regnans
sceptrum -i (n.)
baculum quo regis imperium significatur
Nympha -ae (f.)
deae minores quae silvas, montes, flumina incolunt
impellere -pulisse -pulsum
= pulsare
Eurus -i (m.)
ventus qui ab Africa flat
volvere
= circum (in orbem) agere/vertere
Africus -i (m.)
ventus qui ab Africa flat
creber -bra -brum
= frequens
rigére
flecti non posse
occidere
= cadere, interfici, mori
procella -ae (f.)
ventus rapidus
abripere
< - rapere
vadum -i (n.)
= aqua humilis (<--> altum)
ferire
= pulsare
vertex -icis (m.)
aqua quae vertitur, gurges
nare
= natare
pontus -i (m.)
mare
extulit
= sustulit
tridens -entis (m.)
trident
sedare
= tranquillum facere (<--> turbare)
colligere -legisse -lectum
<--> spargere
dispellere -pulisse -pulsum
= in varias partes pellere
sinus -us (m.)
maris ansa a terris circumdata
cervus -i (m.)
animal quadrupes et corniferum sub familia Cervidarum
praeda -ae (f.)
= quod capitur vel rapitur
rabies -ei (f.)
ira saeva atque amens
animus
<--> timor
forsan
= fortasse
discrimen -inis (n.)
tempus periculosum
tendere (in locum)
= ire
durare
= durus esse, patiens esse
spem simulare
= spem ostendere falsam
explorare
= inspicere
rupes -is (f.)
= saxum
gradi (< gradus)
= ambulare, progredi
obviam ire
= occurrere
venari
feras persequi et occidere
aper, apri (m.)
porcus ferus
Diana -ae (f.)
Iovis filia, dea venantium
forsitan (sis)
= fortasse (es)
felix
= favens
ora
= regio
hostia -ae (f.)
bestia quae immolatur
honos -oris (m.)
signum laudis, gloria
gestare
= gerere
Libya - ae (f.)
= Africa
Phoenice -es (f.)
regio Syriae maritima; incolae: Phoenices -um (m.)
impius -a -um
<--> pius
clam
occulte
celare
= occultare (<--> patefacere)
eludere -sisse -sum
= fallere ac deridere
os
: vultus
nudare
nudum facere
thesaurus -i (m.)
auri et argenti copia occulta
(fugam) parare
= facere quod opus est (ad fugam)
onerare
onere implére
devenire
= pervenire
appelere -pulisse -pulsum
< ad-pellere
egens -entis
= qui rebus necessariis caret, pauper
quicumque
= quisquis
pergere
= ire pergere
limen
: domus
Aquilo -onis (m.)
ventus qui a septentrionibus flat
decor -oris (m.) (< decére)
= pulchritudo
incusare
= accusare
nebula -ae (f.)
nubes quae terram operit
scandere
= ascendere
(urbi) imminére
= eminére supra (urbem)
industria -ae (f.)
< industrius
muros dicere
= muros aedificere
fundamentum -i (n.)
= infima pars aedificii (<--> culmen)
fortunatus -a -um
qui bona fortuna utitur, felix
lustrare (oculis)
= inspicere
pingere pinxisse pictum
= colore operire, imaginibus ornare
bellare
= bellum gerere, pugnare
premere
= armis petere
instare
= acriter premere, oppugnare
Amazones -um (f.)
virgines quae tamquam viri militant
incedere -cessisse
= procedere, gradi
caterva -ae (f.)
multitudo hominum
solium -i (n.)
sedes regia magnifica
adducere
<--> abducere
ordiri orsum
= (loqui) incipere
praedam facere
= praedam rapere
superbia -ae (f.)
< superbus
Auster -tri (m.)
= Notus
compellere -pulisse -pulsum
= in eundem locum pellere (<--> dispellere)
saltem
= tantum (si alterum non datur)
obtunsus -a -um
<--> acutus; (animus) o. = qui nihil sentit
fines
= terra, regio
afforet
= adesset
certos
: fidos
erigere (animum)
= nova spe afficere
appellare
= alloqui
similis -e
qui idem esse videtur; deo s. = dei formam gerens
coram
= ante oculos, praesens
miserari
= miser esse ob (alicuius malam fortunam)
sidus -eris (n.)
= stella
obstupescere -puisse
= stupere incipere, stupens fieri
gignere genuisse genitum
: mater liberos parit, pater gignit/parentes gignunt
(tecto) succedere
= (tectum) subire
succurrere
auxilium ferre
sus suis (m/f)
porcus
apparare
parare
purpura -ae (f.)
color ruber pretiosus
versare
huc illuc vertere; in animo v. = excogitare
facies
= forma
torus -i (m.)
= lectus
minister -tri (m.); ministra -ae (f.)
= servus; ancilla
dapes -um (f.)
= cibus optimus, cena
inscius -a -um
= nesciens, ignarus
paulatim
= paulum ac paulum (<--> subito)
abolére
= delére
temptare
= conari
fax, facis (f.)
= torch
libare
= sacrificii casa effundere
(tempus) trahere
= producere
insidiae -arum (f.)
dolus occultus
error -oris (m.)
< errare
conticescere -cuisse
= tacitus fieri
intentus
= attentus
funus -eris (n.): f. facere (patri)
= ossa (patris) sepelire
quies -etis (f.)
= tempus quietum, somnus