• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hvordan går det?
Wie geht es?
hvordan
wie

Hvordan har du det?

(går, gik, gået)
gehen

Jeg går til fest.
det
es
Hvordan går det med dig?
Wie geht es dir?
med
mit
dig
dich/dir
so

Det går ikke så godt.
fint
sehr gut (Adv.)

Det går fint.
Det går meget godt.
Es geht so la-la.
meget
sehr

Det går meget godt.
tak
Danke

Tak for i aften.
mig
mich/mir
Hvad er der i vejen?
Was ist los?
jeg har
ich habe

Jeg har influenza.
have
(har, havde, haft)
haben
Jeg har det ikke så godt.
influenza
(influenza, influenzaen, influenzaer)
Grippe

Hun har influenza.
God bedring!
Gute Besserung.
Tak skal du have!
Vielen Dank!
jeg er
ich bin
være
(er, var, været)
sein

Jeg er træt.
syg
krank

Han er syg.
tømmermænd
Kater (nach Alkoholgenuss)

Torben har tømmermænd.
forkølet
erkältet

Jeg er forkølet.