Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
airgead
money, silver
am
time
amanna
sometimes
anam
soul
anamnacha
souls
athair
father
athaireacha
fathers
bád
boat
báid
boats
balla
wall
ballaí
walls
bóthar
road
bóithrí
roads
cailín
girl
cailíní
girls
feilméara
farmer
feilméaraí
farmers
fuinneoig
window
fuinneoga
windows
garraí
garden, field
garranta
gardens, fields
geata
gate
geataí
gates
leabhar
book
leabhartha
books
mac
son
mic
sons
mapa
map
mapaí
maps
muintir
near relations, inhabitants
páipéar
paper, newspaper
páipéir
papers, newspapers
peictiúr
picture
peictiúir
pictures
seomra
room
seomraí
rooms
tarbh
bull
toirbh
bulls
uncail
uncle
uncaileacha
uncles
Bairbre
Bairbre - woman's name
Ciarraí
Kerry - a place name
Diarmaid
Diarmaid - man's name
Donncha
Donncha - man's name
Fionnasclainn
Fionnasclainn - place name
Gaoth Sáile
Gaoth Sáile - place name
Glinsce
Glinsce - place name
Máire
Máire - woman's name
Meireacá
America
Ó Bia
Ó Bia - surname
Páidín
Páidín - man's name
Peige
Peige - woman's name
Sasana
England
Seáinín
Seáinín - man's name
Tír an Fhia
Tír an Fhia - place name
Tomáisín
Tomáisín - man's name
feicim
I see
cá bhfuil
where is ?
go leor
plenty of, enough (before or after noun)
ar chor ar bith
at all