Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aer
air, firmament, sky
adhmad
wood, timber
bainis
wedding feast
cead
permission, leave
ciall
sense, cause
claí
stone wall
bainiseacha
wedding feasts
claíonna
stone walls
comhrá
conversation
comhráití
conversations
comrádaí
friend, comrade
fios
knowledge, information
gealach
moon
grian
sun
nóiméad
moment
nóiméadeacha
moments
píopa
pipe
polaitíocht
politics
ruainne
little bit
siúinéara
carpenter
spéir
sky
tobac
tobacco
toitín
cigarette
tús
beginning, start
bain
take, reap, dig, mine
ag baint
taking, reaping
breathnaigh ar
look at
ag breathnú ar
looking at
caith
use up, spend, wear, throw
caitheamh
using
cas
turn, sing, play
casadh
singing, turning, playing
roinn
divide
roinnt
dividing, division
sín
stretch
ag síneadh
stretching
tit
fall
ag titim
falling
deireanach
late, last
éasca
easy, speedy, supple
fánach
pointless, aimless
nádúrthach
natural
náireach
shameful
suaimhneach
peaceful, tranquil
cheana
previously
faoi cheann
at the end of, after
ag cur caoi ar
putting shape on, tidying, fixing
níl a fhios cén t-airgead
one doesn't know how much money...
ag baint fhataí
digging potatoes
ag caitheamh tobac
smoking tobacco
tá sé ag éirí deireannach
it is getting late
roinnt (adv.)
somewhat
Tá foighid agaim.
I have patience.
Tá caint agam.
I can talk.
Tá ciall agam.
I have sense.
An bhfuil a fhios agat é?
Do you know it?
Níl a fhios cé atá ann
people don't know who is there
Tá sé go deas ag Cáit a ghoil ansin.
it is nice of Cáit to go there.
Tá go leor acu anseo.
There are plenty of them here.