Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bonus bona bonum
good
durus dura durum
hard
magnus magna magnum
great
parvus parva parvum
small
longa
long
multa
much many
nova
new
malus mala malum
bad
antiquus antiqua antiqum
old, ancient
clarus clara clarum
clear, famous
palnus plana planum
level
romanus roaman romanum
Roman
totus tota totum
whole, all
amicus amica amicum
friendly
beatus beata beatum
happy
gratus grata gratum
pleasing
meus mea meum
my
gallus galla gallum
gallic (from gaul)
decimus decima decimum
tenth
ignavus ignava ignavum
lazy
quintus quinta quintum
fifth
saucius saucia saucium
wounded, hurt
tuus tua tuum
yours, your (refers to one person)