Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/90

Click to flip

90 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Nauta, nautae
masc- sailor
Pecunia, pecuniae
f money
Unda, undae
F- wave
Navigo, navigare, navigavi, navigatus
sail
Cras
tomorrow
Tum
then, next
Ad
to, toward
Amicus, amici
masc- friend
Littera, litterae
f- letter (of alphabet)
Praeda, praedae
fem. loot, booty
Gratus, gratua, gratum
pleasing, grateful
Dono, donare, donavi, donatus
give, present to
Mando, manare, mandavi, mandatus
entrust, give to (to keep safe)
Monstro, montrare, monstravi, monstratus
point out, show to
Nuntio, nuntiare, nuntiavi, nuntiatus
announce, report to
Aqua, aquae
f- water
Insula, insulae
f- island
Silvia, silvae
f- forest
Via, viae
f- street
Sum, esse, fui, futurus
be
Et
and
Fama, famae
f- report, fame
Familia, familiae
f- family
Fortuna, fortunae
f- fortune, luck
Puella, puellae
f- girl
Terra, terrae
f- life
Bonus, bona, bonum
good
Durus, dura, durum
hard
Magnus, magna, magnum
great, big
Parvus, parva, parvum
small
amo, amare, amavi, amatus
love
porto, portare, portavi, portatus
carry
agricola, agricolae
m- farmer
longus, longa, longum
long
multus, multa, multum
much
novus, nova, novum
new
laboro, laborare, laboravi, laboratus
work
paro, parare, paravi, paratus
prepare
specto, spectare, spectavi, spectatus
look (at), watch
minime
no
sic
yes, thus, so
Carrus, carri
m- carriage
Euus, equi
m- horse
Servus, servi
m- slave
Malus, mala, malum
bad
Laudo, laudare, laudavi, laudatus
praise
Nunc
Ubi
now
where
Cibus, cibi
m- food
Copia, copiae
f- supply
Cura, curae
f- care, worry, concern
Forma, formae
f- form, shape
Numerus, numeri
m- number
Regina, reginae
f- queen
Clarus, clara, clarum
clear
Planus, plana, planum
level, flat
Probo, probare, probavi, probatus
test, prove
Iniuria, iniuriae
f- injustice
Memoria, memoriae
f- memory
Poena, poenae
f- punishment
Provincia, provinciae
f- province
Pugna, pugnae
F- battle, fight
Victoria, victoriae
f- victory
Incito, incitare, incitavi, incitatus
excite, stir up
Occupo, occupare, occupavi, occupatus
seize
Pugno, pugnare, pugnavi, pugnatus
fight
Servo, servare, servavi, servatus
save, guard
Filia, filiae
f- daughter
Hora, horae
f- hour
Meus, mea, meum
my, mine
Quintus, quinta, quantum
fifth
Tuus, tua, tuum-
your, yours (referring to one person)
Paene
almost- adv
Semper
always- adv
Disciplina, disciplinae
f- training, instruction
Linguna, lingunae
language, tongue
Patria, patriae
f- fatherland, country
Augeo, augere, auxi, auctus
increase
Doceo, docere, docui, doctus-
teach
Habeo, habere, habui, habitus-
have, hold
Terreo, terrere, terrui, territus-
scare, frighten
Amicitia, amicitiae
f- friendship
Gloria, gloriae
f- glory
Gratia, gratiae
f- gratitude, influence
Materia, materiae
f- matter, timber
Maneo, manere, mansi, mansurus
remain
Video, videre, vidi, visus
see
Casa, casae
f- house
Socius, soci
ally, comrade
Altus, alta, altum
high, tall, deep
Libero, liberare, liberavi, liberatus
free