Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/85

Click to flip

85 Cards in this Set

 • Front
 • Back
udus, uda, udum ADJ
wet
abicio, abicere, abjeci, abjectus V TRANS
cast down
vadum, vadi N N
shallow stream
concino, concinere, concinui, - V
sing
albus, alba -um, albior -or -us, albissimus -a -um ADJ
white
olor, oloris N M
swan
quia CONJ
because
prex, precis N F
prayer
pudicus, pudica, pudicum ADJ
modest
perdo, perdere, perdidi, perditus V
ruin
velum, veli N N
sail
solvo, solvere, solvi, solutus V
release
quisque
whatever
nescio, nescire, nescivi, nescitus V
not know
cresco, crescere, crevi, cretus V
increasing
quaero, quaerere, quaesivi, quaesitus V
seek
alter, altera, alterum ADJ
one of two
invenio, invenire, inveni, inventus V
come upon
qu.is PRON
any
notus, nota -um, notior -or -us, notissimus -a -um ADJ [XXXAX]
well known
resto, restare, restiti, restatus V [XXXBX]
remain
iterum ADV
again
fallo, fallere, fefelli, falsus V
deceive
instar, undeclined N N
likeness
evenio, evenire, eveni, eventus V
come about
votum, voti N N
pledge
moror, morari, moratus sum V DEP
delay
unde ADV
from where
uro, urere, ussi, ustus
burn
induco, inducere, induxi, inductus V
induce
cero, cerare, ceravi, ceratus V TRANS
smear w/ wax
fumosus, fumosa, fumosum ADJ
smoky
tus, turis N N
frankincense
focus, foci N M
hearth
vigilans, vigilantis (gen.), vigilantior -or -us, vigilantissimus -a -um ADJ
watchful
inhaereo, inhaerere, inhaesi, inhaesus V
cling
quies, quietis N F
quiet
quidem ADV
certainly
gratus, grata -um, gratior -or -us, gratissimus -a -um ADJ
grateful
surdus, surda, surdum ADJ
deaf
stultus, stulta, stultum ADJ
foolish
careor, careri, caritus sum V DEP
be without
quamvis CONJ
although
queror, queri, questus sum V DEP
complain
parco, parcere, peperci, parsus V
spare
nurus, nurus N F
daughter in law
durum, duri N N
hardships
amplector, amplecti, amplexus sum V DEP
surround
castra, castrae N F
camp
milito, militare, militavi, militatus V
train
coepio, coepere, coepi, coeptus V
begin
enim CONJ
indeed, for
dedignor, dedignari, dedignatus sum V DEP
refuse
materia, materiae N F
material
praebeo, praebere, praebui, praebitus V TRANS
offer
fallo, fallere, fefelli, falsus V
deceive
jacto, jactare, jactavi, jactatus V
throw out
ingenium, ingeni(i) N N
nature
dissideo, dissidere, dissedi, dissessus V
disagree
lapis, lapidis N M
stone
innascor, innasci, innatus sum V DEP
born
rupes, rupis
cliff
robur, roboris N N
oak
saevus, saeva, saevum ADJ
fierce
fera, ferae N F
wild animal
qualis, qualis, quale ADJ
what sort
agito, agitare, agitavi, agitatus V
stir
quoque ADV
also
fluctus, fluctus N M
wave
obsto, obstare, obstiti, - V
oppose
hiemps, hiemis N F [XXXCX]
hiems, hiemis N F
winter
gratia, gratiae N F
favor
prosum, prodesse, profui, profuturus V
be useful
everto, evertere, everti, eversus V
overturn
concito, concitare, concitavi, concitatus V TRANS
stir up
incumbo, incumbere, incumbui, incumbitus V
press on
celsus, celsa, celsum ADJ
high
deduco, deducere, deduxi, deductus V TRANS
lead down
nato, natare, natavi, natatus V
float
unctus, uncta, unctum ADJ
annointed
carina, carinae N F
hull
frondeo, frondere, frondui, fronditus V INTRANS
be leafy
remus, remi N M
oar
infabricatus, infabricata, infabricatum ADJ
unwrought
studium, studi(i) N N
eagerness