Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/67

Click to flip

67 Cards in this Set

 • Front
 • Back
lateo
latere,latui
comprehendo
comprehendere,conprehendi,comprehensum
demitto
demittere,demisi,demissum
irascor
irasci,iratus sum
suspicor
suspicari,suspicatus sum
confirmo
confirmare
deleo
delere,delevi,deletum
cedo
cedere,cessi,cessum
resituo
restituere,retitui,restitutum
adicio
adicere,adieci,adiectum
minor
minari,minatus sum
assequor
assequi,assecutus sum
desidero
desiderare
muto
mutare
mirror
mirari, miratus sum
incito
incitare
doleo
dolere,dolui,dolitum
recedo
rededere,recessi,recessum
celebro
celebrare
orno
ornare
appareo
apparere,apparui,apparitum
precor
precari,precatus sum
poto
potare
perago
peragere,peregi,peractum
propono
proponere,proposui,propositum
polliceor
polliceri,pollicitus sum
tueor
tueri,tuitus sum
aegroto
aegrotare
volvo
volvere,volvi,volutum
coepi
coepisse
memini
meminisse
odi
odisse
obliviscor
oblivisci,oblitus sum
senecta
senectae
tumultus
tumulti
opes
opum
pietas
pietatis
pulvis
pulveris
quies
quietis
tellus
telluris
acies
aciei
cor
cordis
hospes
hospitis
salus
salutis
sors
sortis
doctrina
doctrinae
praeceptum
precempti
solacium
solacii
preces
precum
voluptas
voluptatis
scriba
scribae
plasus
plasus
desiderium
desiderii
provincia
provinciae
exsilium
exsilii
saeculum
saeculi
aetas
aetatis
gens
gentis
consensus
consensus
dolus
doli
triumphus
triumphi
venenum
veneni
adulescens
adulescentis
carcer
carceris
deducus
dedecoris
serpens
serpentis
turris
turris