Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/250

Click to flip

250 Cards in this Set

 • Front
 • Back
picardía
antren
entrenar
antrene
antropología
antropoloji
entero
antye
enteramente
antyèman
invadir
anvayi
verdad, en …
anverite
cantidad, en …
anvès
envidia
anvi
antojo
anvi
marca de nacimiento
anvi
sentirse como
anvi
alrededores
anviron, antouraj
cerca de
anviron, anviwon, a, otou bò
ambiente
anviwènman, antouraj
carcasa
anvlop, aman
revestimiento
anvlop, aman
sobre
anvlòp, vlope
envidioso
anvye
alto
anwo, wo, elve, apik
anual
anyèl, chak ane, lan
nada pron
anyen
estar en camino hacia
ap rive, an rout
estar
ap, ye
caminar de un lado a otro
apante
apariencia
aparans
aparato
aparèy
apático
apatik
apenas
apèn
apéndice
apendis
más o menos
apeprè, kòmsikonsa
apetito
apeti
apoyo
api, soutyen
deletrear
aple
aplicación
aplikasyon
aplaudir
aplodi, bat bravo, ankouraje
apostolado
apostola
apóstol
apót
ir
apral, pral, prale, ale, al
aprender
aprann
aprendiz
aprantis
pasado mañana
aprè demen
después
apre, dèyè
tarde, la …
aprèmidi
apreciar
apresye, pran swen
aprehender
apreyande, arete
arrestar
apreyande, arete, enbe
acercarse
aproche
dirigirse
aproche, akoste, bòde
aproximar
aproche, aproksime, pròche
aproximado
aproksimatif, raproche
por cierto
apropo
abastecer
aprovizyone
aptitud
aptitud
aprobar
apwouve
arte, el arte
ar, la
arenque
aran
arresto
arestasyon
detener
arete, kenbe, sere
árido
arid
estéril
arid, steril
infértil
arid, steril
arrogante
arogan, jekwa
redondo
arondi, won, wonn
marinar
aroze
artificial
artifisyèl
andar inactivo
aryenafè
inactivo
aryenafè
inactivo, andar
aryenafè
ensamblar
asanble
asesino,-a
asasen
asesinar
asasine, sazine
atacar
asayi, atake, asyeje
asediar
asayi, atake, asyeje, talonnen
adicionar
asdisyone
bastante
ase, anpil, kont, anverite, tou
amplio
ase, gran, laj , sifizan, liberal
suficiente
ase, kont, sifizan, sifi
fin de que, a
asèlfen
deleite
asezonman
pavimento
asfalt
asfalto
asfalt
ácido
asid, rak, brak
asignación
asinasyon
asegurar
asire, garanti
asistente
asistan, sekretè
asistencia
asistans, ede
asociación
asosyasyon
asociar
asosye
asociado,-a
asosye
aspirina
aspirin
asterisco
asteris
noche, esta …
aswè
tarde, ésta …
aswè
esta noche
aswè
anochecer
aswè, sware, swa
acero
asye
plato
asyèt, plat
plato
asyèt, plat
apuntalar
atach
abrazadera
atach, kranpon
someterse
atak, peryòd, kriz
redada
atak, razya
allanamiento
atak, razya
asalto
atak, razya
acometer
atake
ataque
atake
atención
atansyon
atento
atantif, apwofondi
cuidadoso
atantif, apwofondi
suelo, en el
atè
descalzo
atè, pyeatè
alcanzar
atenn, jwenn, rive
tierra, en la …
atèri
atestiguar
ateste, wè
presenciar
ateste, wè
artículo
atik
artista
atis
artístico
atistik
humor
atitid, imè
actitud
atitud
atmósfera
atmosfè
disposición
atmosfè, atitid
sin embargo
atò, kanmenm
atómico
atomik
asir
atrab, kenbe
través, a
atravè
atroz
atròs
motín
atroupman
haber (futuro)
av, ava, va
validar
avalide
avanzar
avalide, avalwa, bay avalwa
antes
avan, anvan
madrugada
avanjou, bonmaten, tiyanjou
avance
avans, avalwa
hacia delante
avanse
promover
avanse, monte grad
ventaja
avantij, avantaj
antier
avanyè
ciego
avèg adj
cegar
avèg, je pete
advertir
avèti, prevni, acèti
anuncio
avètisman, reklam, piblisite
aviso
avi, notis
ávido
avid, grangou, gouman
públicamente
avidèy
avisar
avize
avenida
avni
porvenir
avni, lavni
abogado,-a
avoka
aborto
avòtman
abril
avril
abrupto
avrip, brid sou kou, bripbrip
avena
avwan
decir
avwe, di
aviación
avyasyon
avión
avyon
cabecera de provincia
awondisman
rocear
awoze
sastre
ayè
haitiano
Ayisyen
Haiti
Ayiti, Peyi Dayiti
azar
aza
por azar
azaman
Asia Oriental
Azi de Lès
Suroeste de Asia
Azi di Disès
asilo
azil
medias (de mujer, nylon)
ba
decir un chiste
ba blag
mentir
ba manti, boul
barba
bab
musgo (guajaca, barba de viejo))
bab panyòl
festejo
babako
baybay
babay
chapotear
babote
salpicar
babote
rienda
baboukèt, brid
toldo
bach
abarrotado
bachote
apretujado
bachote
apretujar
bachote
jugar (con alguien)
badnen
anillo
bag
bagazo
bagas
algo
bagay, kichoy
cosa
bagay, kichoy
amanecer
bajou
retroceso
bak
bacá
baka
bachilletaro
bakaloreya
paca
bal
bala
bal, boulèt
separar el grano de la paja
bal, pake
balance
balans
especial (venta)
balans
balanza
balans, pèz
mecerse
balanse
mecer
balanse, (a un niño) dodinen
actualizar
balanse, aksyonen
balancear
balanse, dodinen
columpio
balansin
barrer
bale
barrida
bale
escoba
bale
aspiradora
bale elektrik
bujía
balèn
ballena
balèn
hacho (antorcha)
balèn, fanal
balcón
balkon
pelota
balon
balón
balon, boul
bartender
bamann
festín
bambòch, babako
banqueta
ban, bankèt, bivet
banal
banal
borrachera
banbilay
emborracharse
banbile, banboche
trasnochar
banboche
divertirse
banboche
bambú
banbou
festejar
banbouche
venda
band
franja
band, franj
banda
band, riban
bandido
bandi
desterrar
bani
banco
bank, ban, bankèt
persona astuta
bankoulou
rebaño
bann
balsa
bann, kòlòn
plátano
bannan
banderola
banyè
bañarse
banyen
Bautista
Baptiste
dique
baraj
represa
baraj
barranco
barànk, falèz, ravin
excedente
barat
pegado a
bare
impedir
bare, anpeche
obstruir
bare, bouche, bloke, konjeste
captura
bare, lapèch
empalizar
bare, sèke
cercar
bare, sèke, antoure
atrapar
bare, trape, kenbe, pran
visera
barèt
gorra
barèt, berè
barril
barik
tanque
barik, bidon, depo, ral, touk
barricada
barikad