Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/81

Click to flip

81 Cards in this Set

 • Front
 • Back
en pall
a footstool
ett ryggstöd
a back
en sits
a seat
ett framben (på en stol etc)
ett bakben
a front leg
a rear leg
stapelbara stolar
stacking chairs
en pall
a footstool
ett ryggstöd
a back
en sits
a seat
ett framben (på en stol etc)
ett bakben
a front leg
a rear leg
stapelbara stolar
stacking chairs
ett ölkrus
a beer glass
en karaff
a decanter
ett drinkglas (rectangular)
ett whiskyglas
a tall tumbler
a whisky tumbler
en gräddkanna
a cream jug
en sockerskål
a sugar bowl
en pepperströare
a pepperpot
ett saltkar
a saltcellar
såsskål
a gravy boat
en mattallrik
a dinner plate
ett uppläggningsfat
a serving dish
en salladsskål
a salad bowl
ett skedblad/skopa
a bowl
en matsked
a tablespoon
ett bryne
sharpening steel
en potatisskalare
a peeler
en tratt
a funnel
en durkslag (plast)
a colander
en sil ("wire net")
a strainer
en vitlökspress
a garic press
en köttkvarn
a mincer
ett rivjärn
a grater
en slev
a ladle
en stekspade
a slice (med hål)
a spatule (utan hål)
en hålslev
a draining spoon (som sked)
a skimmer (stor o. rund)
en flasköppnare
a bottle opener
ett köksur
a kitchen timer
mått
measuring spoon
en konservöppnade
a tin opener
en degkavel
a rolling pin
kakformar
biscuit cutters
en urärnare
a stoner
en glasskopa
an ice cream scoop
en tång (för att grilla kött)
tongs
en ströare
a dredger
en äggskivare
an egg slicer
en kaffebryggare:
kontrollampa
a coffee maker:
a pilot light
en kaffebryggare:
en kaffekanna
a coffee maker:
a jug
en kaffebryggare:
en värmeplatta
a coffee maker:
a warming plate
en kaffebryggare:
en vattenbehållare
a coffemaker:
a reservoir
en kaffekanna:
en pip (Hoc)
a coffe jug:
a spout
en servis
crockery
ett bestick
cutlery
köksredskap (et)
kitchen utensils
att sila
to strain
att skölja
to drain
att mala
to grind
att riva
to grate
en soppgryta (stor)
a stock pot
en stekpanna
a frying pan
en traktorpanna (hög)
a sauté pan
en kastrull med långt handtag
a saucepan
en mixer
a blender
hushållsmaskiner:
en skärkniv
domestic appliances:
a cuttting blade
en elvisp:
en utlösningsknapp för vispar (de faller av)
a hand mixer:
a beater ejector
hushållsmaskiner:
ett hastighetsreglage
domestic appliances:
speed control
hushållsmaskiner:
ett stöd (iron stands uppright)
domestic appliances:
a heel rest
köksmaskin:
höj- och sänkbar arm
a table mixer:
a tilt-back head
vispar:
en degkrok
beaters:
a doug hook
vispar:
en rörkrok
beaters:
a spiral beater
en matberedare:
skivor
a food processor:
disks
en matberedare:
en stöt för
inmatningsrör
a food processor:
a pusher for
feed tube
en vattenkokare
a kettle
en brödrost:
en spak (pushed down)
a toaster:
a lever
en mikrougn:
en spärr (barn)
a microwave oven:
a latch
ett kylskåp:
ett frysfack
a refrigerator:
a freezer compartment
en istäringslåda
an ice cube tray
en termostat
a thermostat control
ett kylskåp:
en dörrhylla
a refrigerator:
a door shelf
ett kylskåp:
ett fack
a refrigerator:
a compartment
ett kylskåp:
en hyllkonsoll (hål för att fästa hyllor på olika nivåer)
a refrigerator:
a shelf channel
ett kylskåp:
en glasskiva över
grönsakslåda
a refrigerator:
a salad crisper