Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/183

Click to flip

183 Cards in this Set

 • Front
 • Back
NGO
جمعيات أهلية
Forbrugerbeskyttelse
جمعية حماية المستهلك
Maximum
حد أقصى
Minimum
الحد الأدني
at advare
حذّر
væsel
حرباية
Forsigtig
حريص
fyld
حشو
ekstratimer
حصص إضافية
at få fat på
حصل
fair
حقّاني
en historiefortæller
حكواتي
tålmodig og overbærende
حَمول وصَبور
venlig
حَنينَه
incentiver
حوافز
forbrugerservice
خدمة العملاء
temperament
خُلقة
hallucinationer
تخاريف
frimærke
تِدبّ
arv
تراث
disciplin
تربية
snæversynet
تقفيل
adaption
التكيف
kontakt, forståelse
تواصُل
صرّخ, يصرّخ
at råbe
أعصابه حديد
han har nerver af stål
افتتاح
åbning, indvielse
فرفش، يفرفش
at have det sjovt
أكبر قدر ممكن
så meget som muligt
ألمين
to slag
اتخضّ، يتخضّ
at blive bange, at blive skræmt
أتفه الأسباب
det simpleste årsager
اتنشل
at blive udsat for lommetyveri
إحباط
frustration
صرّخ, يصرّخ
at råbe
أعصابه حديد
han har nerver af stål
افتتاح
åbning, indvielse
فرفش، يفرفش
at have det sjovt
أكبر قدر ممكن
så meget som muligt
ألمين
to slag
اتخضّ، يتخضّ
at blive bange, at blive skræmt
أتفه الأسباب
det simpleste årsager
اتنشل
at blive udsat for lommetyveri
إحباط
frustration
إخلاص
trofasthed
آخر العنقود
det sidste baby
على قدنا
indenfor vores formåen
العُمدة
borgmesteren
عميل، عُملاء
klient
غاب
fraværende
الغُربة
hjemve
الغِشّ
snyd
غويط
dyb
غير جيبه
udover hans indkomst
غيور
jaloux
فاتني الميعاد
at misse en aftale
شبعان
mæt
فجعان
grådig
فراغ
fritid, tomhed
الفرفشة
at have sjov
صرّيخ ابن يومين
en nyfødt babys gråd
ضرب فرامل
at slå bremerne i
ضِلّ
en skygge
طِلِع من نافوخي
at gøre mig vred
عاشق
en elsker
عافية
styrke
عَرض أسعار
et prisforslag
العرض ساري لأسبوع
prisen gælder i en uge
عشري
socialt anlagt
عضّ، يعضّ
at bide
مخاوف شخصية
personlig frygt
مخروم
er piercet med et hul i
المخلّص
en mediator
مَرافِق
faciliteter så som badeværelse
مساوئ
en ulempe
مِشتاق ل
er manglende noget
مُشوّق
interessant
مصاريني
min mave
مبلول
våd
مُتحمّس
entusiastisk
مُتردّد
tøvende
مجاعة
sult
مُجتهد
hårdtarbejdende
متشابه
ligner
مُتفرّد
isoleret
مجلس الحي
Byrådet
مَحَبّة
kærlighed
مُحبِط
frustreret
كعب
en hæl
كارثة، كوارث
en ulykke
لازق
stå meget tæt
لِحاف
kilt
لدشته
til hans overraskelse
لُقمة العيش
indkomst
لِم نفسك
slap af
لمّة
en samling
لونه أسمر
en mørk-hudet person
مؤخّرا
forsinket
مُؤدّب
velopdragen, høflig
ماعندهش دم
han har ingen skam i livet
فُم
en mund
فوانيس ورائية
baglygter
فُوق لِنفسك
indse det! Tag dig sammen!
قبول الأختلاف
at acceptere forskelligehederne
قِدرة
en stor gryde
كاس
en kop
كبر في دماغي
at være overbevist på noget
يتبع المرور
at efterleve trafikreglerne
يتجاهل
at ignorere
يتخِلِع
at ødelægge
اتدبّس، يتدبّس
at være bundet på på noget, at være stuck med
اتطمّن، يتطمّن
at forsikre ng. om ngt.
يتعاد النظر فيها
at genoverveje ngt.
اتعوّد، يتعوّد
at blive vant til
اتغزّم، يتغزّم
at betale en bøde
يحبِط
at frustere ng.
داخل، يداخل
at blande sig i ngt.
نقلة حضارية
et kulturchok
نِمس
en casanova
موس
en nørd
واسع الأطلاع
vis, vidende
واسع الحيلة
meget ressourcestærk
وباء
epidemisk
يائِس
desperat
يا ساتر على العقد
Du er snæversynet!
مناهج
et pensum
مِنَح
et legat
منطوي
introvert
مِهبّب
elendig, meget dårlig
مَهر
medgift
مهما
uanset
مُهمل
negligerende
مهموم
preoccupied
شكوى
en klage
نصح، ينصح
at være blevet anbefalet
نفسية
et humør
مُضطَرِب
forstyrret
مطوة
en lommekniv
مقطّع السمكة وديلها
en playboy
مكّار
smart
مُلائم
passende
ملاك، ملايكة
en engel
مليان نشاط
fyldt med energi
قرف، يقرف
at blive oprevet
اكتئب، يكتئب
at blive deprimeret
كسف، يكسف
at være pinlig, at skamme shy
اناب، ينوب
at blive belønnet
هيّص، يهيّص
at have det sjovt
يوشوش
at viske
شاور،يشاور
at konsultere
صعّد، يصعّد
at eskalere
يطلع أجازة
at tage en ferie
يظبّط نفسه
at disciplinere sig selv
يِظهر أنّ
tilsyneladende..
ساذِج
naiv
الستات بيزاحموا الرجّالة
kvinderne konkurrerer med mænd
سِمنة
overvægt
سيرة ذاتية
et CV
الشيء اللي بيجنّن
det som gør een sindsyg
شال
et sjal
شايل الهم
bekymret
شِرح
luftig
شَرخ
en revne
صان، يصون
at beskytte
صبور
tålmodig
خِيِبِة أمل
skuffet
خيرها في غيرها
bedre held næste gang
دبّوس
en stift
راجل كسّيب
en der tjener godt
رازع
et kast
ربّنا وقّفنا
Vorherre hjalp os
زعّق، يزعّق
at råbe
عرج، يعرج
at halte
بخلاف
andet...
بطّل قرّ
lad være med at misunde mig
تُؤهِّل، يتُؤهِّل
at være kvalificeret
تتهزّ، يتهزّ
at blive rystet
أمانة
ærlighed
أُميّة
analfabetisme
أمين
ærlig
انطباع
indtryk
إيذاء بدني
fysisk vold
بالمجّان
gratis