Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Mi az amire a tanar ir?
Tabla
Mivel irunk a tablara?
Kretaval
Mivel irunk?
Ceruzaval
Mivel szinezunk?
Szines ceruzaval, zsirkretaval
Mivel toroljuk le a tablat?
Szivaccsal
Mibol olvasunk?
Konyvbol
Mibe irunk?
Fuzetbe
Hogyan beszelunk a magyar iskolaban?
Magyarul
Miben tartod a ceruzaidat?
Tolltartoban
Mivel jottel az iskolaba?
Autoval
Hogyan koszonunk reggel?
Jo reggelt kivanok!
Hogyan koszonunk a baratainknak?
Szia!
Mibol esik az eso?
Felhobol
Mit latunk ejszaka az egen?
Holdat es csillagokat
Mit latunk nappal az egen?
Napot es felhoket