Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/65

Click to flip

65 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cuntasóir
accountant
aisteoir
actor
antrapeolaí
anthropologist
seandálaí
archaeologist
ailtire
architect
lúthchleasaí
athlete
feighlí
baby sitter
báicéir
baker
baincéir
banker
bitheolaí
biologist
luibheolaí
botanist
dornálaí
boxer
tógálaí
builder
búistéir
butcher
siúinéir
carpenter
príomhchócaire
chef
glantóir
cleaner
gréasaí bróg
cobbler
ceardaí
craftsperson
rinceoir
dancer
dearthóir
designer
diosceachaí
disk jockey
bleachtaire
director/conductor
dochtúir
doctor
tiománaí
driver
eagarthóir
editor
leictreoir
electrician
innealtóir
engineer
feirmeoir
farmer
garraíodóir
gardener
staraí
history
iriseoir
journalist
breitheamh
judge
dlíodóir
lawyer
léachtóir
lecturer
leabharlannaí
librarian
bainisteoir
manager
meicneoir
mechanic
ceoltoir
musician
altra / banaltra
nurse / female form
pluiméir
plumber
póílín
policeman (outside Republic of Ireland)
garda
policeman (inside Republic of Ireland_
láithreoir
presenter
sagart
priest
foilsitheoir
publisher
rabaí
rabbi
fáílteoir
receptionist
eolaí
scientist
amhránaí
singer
foilsitheoir
publisher
rabaí
rabbi
fáílteoir
receptionist
eolaí
scientist
amhránaí
singer
foilsitheoir
publisher
rabaí
rabbi
fáílteoir
receptionist
eolaí
scientist
amhránaí
singer
saighdiúir
soldier
múinteoir
teacher
tréidlia
veterinarian
freastalái
waiter
scríbhneoir
writer