Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/169

Click to flip

169 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hvem
who
hvor
where
hvad
what
hvem
who
hvordan
how
hvem
whom
hvornår
when
hvilke
which
hvorfor
why
hvis
whose
jeg, du, hen, hun, den / det | vi, I, de
Subject | I , you, he, she, it | we you they
mig, dig, hem, hende, den / det | os, jer, dem
Object | me, you, him, her, it | us, you, them
min / mit / mine, din / dit / dine, hans, hendes, den/det, vores, jeres, deres
Possessive | my, mine, your, yours, his, her, hers, its | our, ours, your, yours, their, theirs
min / mit / mine, din / dit / dine, sin / sit / sine, sin / sit / sine, sin / sit / sine, vores, jeres, sin / sit / sine
Reflexive possessive | my, mine, your, yours, his, her, hers, its | our, ours, your, yours, their, theirs
mig, dig, sig, sig, sig, os, jer, sig
Reflexive | myself, yourself, himself, herself, itself | ourselves, yourselves, themselves
ikke
not
fra
from
kan
can
har
have
desværre
unfortunately
kølet
chilled
so
tømmermænd
hangover
syg
ill
ingenting
nothing
meget
very
fint
fine
Hvad hedder du?
What's your name?
Hvor kommer du fra?
Where do you come from?
Hvad med dig?
And you? What about you?
Hvordan går det?
How are you?
Hvordan går det med dig?
How's it going with you?
Hvad er der I vejen?
What's wrong?
ikke særlig godt
not very good
meget got
very good
Jeg er træt (/ forkølet / syg)
I'm tired (/ cold / sick)
Jeg har ondt I hovedet ( / halsen / maven / ryggen)
I have a pain in the head (/ neck / stomach / back)
God bedring
get well soon
Tak skal du have
Thank you
Vi ses
See you
Vi ses I morgen
See you tomorrow
vi ses på mondag
We will meet on Monday
ja det går vi
yes we do
dav (davs)
Hello
goddag
hello
Hej
Hello
Hej-Hej
Bye
Farvel
Farewell
mondag
Every Monday
tirsdag
Tuesday
onsdag
Wednesday
torsdag
Thursday
fredag
Friday
lørdag
Saturday
søndag
Sunday
Hvordan går der med Anna?
How about Ann?
Det går fint med hende.
She is fine
dead
heldig
lucky
lidt
little
rar
cute
dag
today
nu
now
præcis
precise
en/et, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti, elleve, tolv
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
at sove
to sleep
at gå
to go
at spise
to eat
at skulle, skal
Must, should, have to, go
Jeg skal på cafe
I go to coffee
jeg skal på arbejde
I go to work
jeg skal arbejde
I have to work
jeg skal spise
I have to eat
Hvor skal du hen?
Where you going?
Jeg vi skal hjem.
I we're going home.
at ville, vil
want, will
Vil du med?
Would you?
Vil do spise?
Do you want to eat?
Jeg vil sove.
I will sleep
vil du arbejde?
Would you work?
Vil du ikke ringe til mig?
Will not you call me?
Vil du ikke med hjem?
do you want to come home?
Vil i ikke med?
Would you like to come with?
Jeg vil gerne med.
I would like to.
gerne
like
Og hav en god aften Klaus.
And have a nice evening Klaus.
at kunne, kan
can
kan du sove?
Can you sleep?
hund
dog
hjem
home
mand
man
kvinde
woman
et barn
child
jurist
jurist
en datter
daughter
søn
son
kone
wife
kæreste
girlfriend
bil
car
trolly
trolley
lampe
lamp
mobil
mobile
bærbar
notebook
cykel
bicycle
motorcykel
motorcycle
hedder
called
træt
tired
et hus
A house
et hoved
a head
en hals
a neck
en ryg
a spine
en mave
a stomach
halv
half
det er fint
it is fine
hel
whole
at se, ses
to see
en fjernsyn
television
Spiser do is?
Do you eat ice cream?
Drikken du vodka?
Do you drink vodka?
en is
an ice cream
at drikke
to drink
at gå
to go
Jo det gør vi.
after all we do
Ja det gør vi.
Yes we do.
Jo
after all
Komme du ikke?
Don't you come?
en bog
a book
i
in
Har en god dag.
Have a good day.
Ja de gør vi
Yes they do we
lige
equal
måde
way
tak i lige måde
thank you too
ingeniør
engineer
matematik
mathematics
jurist
jurist
musiker
musician
lærer
teacher
læge
doctor
taxacheffer
taxi driver
jeg har at eget firma?
I have to own a company?
ansat
employee
at bor
to live
at ligge
to lie
et firma
a company
at rette
to fix
edb (Elektronisk Data Behandling)
computer
i byen
in town
i biografen
the movies
i teatret
the theater
i skole
school
til koncert
concert
til
to
på universitetet
on campus
på arbejde
to work
på værtshus
at the pub
på cafe
at coffee
med
with
idé
idea
I dag
Today
I formiddag
This morning
til middag
for dinner
i eftermiddag
this afternoon
I aften
Tonight
i morgen
tomorrow
i overmorgen
tomorrow
i morgen aften
tomorrow night
i Lørdag aften
the Saturday evening
Klokken
Clock