Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/106

Click to flip

106 Cards in this Set

 • Front
 • Back
alltaf
always
constantly
athuga
look at
look into
bað
bath
bálkur
section
banna
prohibit
forbid
eftir
after (time)
in (time)
einmitt
exactly
ekki
not
endilega
absolutely
by all means
vera
(er; var, voru or vóru, verið)
to be
fara
( fer; fór, fóru, farið )
leave
go
frá
from
away from
about
Frakkland
France
gera
( gerði, gert)
do
hann
( acc hann,
dat honum ,
gen hans )
he
him
his
heitur
hot
warm
hér
here
hérna
here
hlusta
hear
hreinsa
clean
cleanse
hún
( acc hana,
dat henni ,
gen hennar )
she
her
hers
hvaðan
where from?
í
in (place)
Íslending/ar/ur
icelander
yes
koma
( kemur; kom, komu, komið )
come
get somewhere
arrive
kveðj/a
greeting
líka
also
lær/a
learn
study
málfræði
grammar
menning
civilization
culture
mjög
( comp meir or meira,
superl mest )
very
most
nei
no!
oft
often
og
and
orða/bók
dictionary
pott/ur
pot
síður
page
skil/ja
understand
skoð/a
observe
take a look at
skrif/a
write
sund
swimming
syngja
( söng, sungu, sungið)
sing
sæl/l
komdu sæll
vertu sæll
hello
hello!
goodbye!
við
we
vil/ja
want
wish
will
desire
vinna
( vann, unnu, unnið)
work
ætl/a
intend
plan
það
( acc það,
dat því ,
gen þess )
it
that
þurfa
( þarf; þurfti, þurft )
have to
þau
( acc þau,
dat þeim ,
gen þeirra )
they
them
their
þess/i
( f sg þessi,
n sg þetta ,
m pl þessir ,
f pl þessar ,
n pl þessi )
this (one)
that (one)
þið
( dat, acc ykkur,
gen ykkar )
you pl.
þráð/ur
thread
theme
þú
( acc þig,
dat þér ,
gen þín )
you sing.
Þýskaland
Germany
f
fl
fn
líf
hafa
f
bl
bn
leev
hava
au
haust
ó + í
autumn
kk, pp, tt
átta
nótt
takk
right, acht
night, Nacht
thanks
ll, rl
jökull
karl
glacier
old (?) man
rn
nn (á, ei, ey, í, ó, ú, ý, æ)
barn
einn
vinna
as "tt'n" in kitten
child
one
work
gleraugu
glasses
spectacles
handklæði
towel
hárþurrka
dryer
hvar
where
sápa
soap
sími
telephone
sjampó
shampoo
skoð/a
examine
study
scrutinize
spurning
(f, spurningar)
question
sundbol/ur
swimsuit
svar
n ( -s, svör)
answer
taska
f ( tösku, töskur)
ferðataska
handtaska
bag
--
suitcase
handbag
-(i)nn
-(i)n
-(i)ð
definite suffixed artice
minn
mín
mitt
my + gender
m
f
n
þinn
þín
þitt
your + gender
m
f
n
bakk/a
back
back up
drive backwards
bók
f ( -ar, bækur)
book
bækur
books
dæmi
n
(til dæmis)
example
(for example)
eða
or
orða/röð
word order
rétt/ur
correct
right
set/ja
(settu)
put
place
af
off
from
(motion)
fara of stað
set off
einn
f ein
n eitt
m pl einir
f pl einar
n pl ein
one
f
n
m pl
f pl
n pl
fimm
five
fínn
fine
smart, elegant
allt í þessu fína
everything OK
that's all right then
fjórir
f fjórar
n fjögur
four
f
n
leiðsögu/maður
(-manns, -menn)
guide (a person)
travel guide (a person)
mega
(acc)

mátti
máttu
mátt
be allowed
be permitted
þú mátt þetta ekki
you are not allowed to do it
you mustn't do it
með
(acc, dat)
with
mið/bærm
( -bæjar, -bæir)
í miðbænum
city center
downtown area
downtown
now
núna
now
just now
sjáv
(acc)
sér

sáu
séð
see
tilbúinn
ready
tím/i
( -a, -ar)
time
tungumál
n ( -s, -)
language
tveir
f tvær
n tvö
two
f
n
tala
f ( tölu, tölur)
number
figure
vant/a
need
þrír
f þrjár
n þrjú
three
f
m