Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
eiginmaður
husband
eiginkona
wife
hundur
dog
ávöxtur
fruit
slanga
snake
blað
leaf
eyra
ear
borða
to eat
sjúga
to suck
athugum
let's check
viltu skrifa þetta niður fyrir mig?
can you write that down for me?
verði þér að góðu!
enjoy your meal!
komdu blessaður?
how do you do?
afsakið
excuse me
það er aldeilis!
that's really something!
gjörðu svo vel
here you go
hvað er klukkan?
what time is it?
ég veit það ekki
i don't know
ég skil þig ekki
i don't understand you
talar þú dönsku?
do you speak danish?
takk fyrir í gær
thanks for yesterday
skál!
cheers!
vertu blessaður
goodbye
sammála
agreed
hvenær áttu afmæli?
when is your birthday?
farðu í rassgat!
go fuck yourself!
ekkert að þakka
you're welcome
bíddu
wait a minute
hvað segir þú?
how are you?
hvað heitir þú?
what's your name?
gaman að sjá þig
it was nice to see you
hvað er þetta á íslensku?
what is that in icelandic?
bless á meðan
bye for now
þú ert fjandans píka!
you're a fucking bitch!
Austurríkismaður
Austrian
Svíþjóð
Sweden