Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/112

Click to flip

112 Cards in this Set

 • Front
 • Back
abusus
misbruik
anorexie
gebrek aan eetlust
antacidum
een geneesmiddel dat de zuurgraad van het maagsap verlaagt
anti-emeticum
antibraakmiddel
antidiarroïcum
middel tgen diarree
anus praeternaturalis
kunstmatig aangelegde darmuitgang
appendectomie
operatief verwijderen van de appendix
ascites
vrij vocht in de buikholte
biliodigestief
met betrekking tot de galwegen en de tractus digestivus
bilirubine
afbraakproduct van hemoglobine
borborygmus
luide borreling in de buik
cholangiografie
röntgenologisch contrastonderzoek van de galwegen
cholangitis
onsteking van de galwegen
cholecystectomie
operatief verwijderen van de galblaas
cholecystitis
onsteking van de galblaas
cholecystotomie
operatief openen van de galblaas
choledochotomie
operatief openen van de galwegen
cholelithiasis
aanwezigheid van galstenen
cholestase
stagnatie van galafvoer
colonoscopie
onderzoek waarbij het binnenste van het colon wordt onderzocht met behulp van een endoscoop
colonresectie
het operatief verwijderen van een deel van het colon
coma hepaticum
diepe bewusteloosheid op basis van leverfalen
cystic fibrosis
(= mucoviscoïdosis)
erfelijke aandoening waarbij de functie van exocriene klieren abnormaal is
detoxificatie
ontgiftiging
diarree
frequente dunne ontlasting
diverticulotomie
het operatief openen van een divertikel
ductus choledochus
buisvormige verbinding tussen de galblaas en de dunne darm
ductus cysticus
galbuis, verbinding tussen de ductus hepaticus en de galblaas
ductus hepaticus
galafvoergang van de lever
ductus pancreaticus
buisvormige verbinding tussen de pancreas en de dunne darm
dysenterie
infectie van de darmen
dysfagie
slikmoeilijkheden
end-to-end
hechten van twee uiteinden aan elkaar
end-to-side
hechten van een uiteinde en een zijkant aan elkaar
enterohepatisch
met betrekking tot de darmen en de lever
epigastrium
de maagstreek
ERCP
endoscopisch retrograad cholangio pancreaticogram, röntgenologisch contrastonderzoek van de gal- en pancreasgang met behulp van de endoscoop
exocrien
uitscheiding van een stof uit het lichaam, niet in de bloedbaan
extrahepatisch
buiten de lever
fissuur
klein pijnlijk zweertje
flatulentie
winderigheid
foetor ex ore
riekende adem
gastroduodenostomie
operatie waarbij herstel van de darmverbinding plaatsvindt door het maken van een opening in de maag en het duodenum en deze vervolgens met elkaar te verbinden
gastrojejunostomie
operatie waarbij herstel van de darmverbinding plaatsvindt door het maken van een opening in de maag en het jejunum en deze vervolgens met elkaar te verbinden
gastroscopie
onderzoek waarbij het binnenste van de maag wordt onderzocht met behulp van een endoscoop
gastrotomie
het operatief openen van de maag
glycogeen
zetmeel
haematemesis
bloedbraken
hemi
de helft
hemicolectomie
het operatief verwijderen van de helft van het colon
hemolyse
bloedafbraak
hepar
lever
hepatisch
met betrekking tot de lever
hepatitis A
(= hepatitis infectiosa) leveronsteking veroorzaakt door het hepatitis-A-virus
hepatitis B
(= serumhepatitis) hepatitis veroorzaakt door het hepatitis-B-virus
hepatitis
leverontsteking
hepatotoxisch
giftig (schadelijk) voor de lever
hydrops
vochttoename in een bestaande holte
icterus
geelzucht
illiacaal
in het liesgebied
incontinentie
onbewust verliezen van urine of feces
insufficiëntie
onvoldoende functioneren
intrahepatisch
in de lever
koliek
pijnaanval, gekenmerkt door hevig krampende pijn
laparoscopie
onderzoek waarbij het binnenste van de buikholte wordt onderzocht met behulp van een endoscoop
laparatomie
operatief openen van de buikholte
laxantium
middel dat de stoelgang bevordert
levercirrhose
verbindweefseling van de lever met regeneratie haarden
leverfibrosering
verbindweefseling van de lever
leverhilus
deel van de lever waar de arteria hepatica, de ductus hepaticus en de vena porta de lever binnengaan
leversteatose
vervetting van de lever
mucoviscoïdosis
erfelijke aandoening waarbij de functie van exocriene klieren abnormaal is
nausea
misselijkheid
obstipatie
weinig frequent, harde ontlasting
oesofagectomie
operatief verwijderen van de oesofagus
oesofagoscopie
onderzoek waarbij het binnenste van de oesofagus wordt onderzocht met behulp van een endoscoop
oesofagotomie
operatief openen van de oesofagus
oesofagusresectie
operatief verwijderen van een deel van de oesofagus
pancreatitis
ontsteking van de pancreas
percutaan
via de huid
peri-umbilicaal
rondom de navel
peroraal
via de mond
plastiekoperatie
hersteloperatie waarbij bijvoorbeeld de continuïteit van de darmen wordt hersteld
portale hypertensie
verhoogde druk in de vena porta
posthepatisch
na de lever
prehepatisch
gelegen vóór de lever
proctoscopie
onderzoek waarbij het binnenste van de anus wordt onderzocht met behulp van een endoscoop
pyrosis
zuurbranden
reflux
terugstroom van vloeistof in de tegengestelde richting
regeneratie
herstel
regurgitatie
opstijgen van maag-of darminhoud naar de mond
retrosternaal
achter het sternum (= borstbeen)
ructus
oprisping
serumhepatitis
hepatitis B
side-to-side
hechten van twee zijkanten aan elkaar
sigmoïdoscopie
onderzoek waarbij het binnenste van het sigmoïd wordt onderzocht met behulp van een endoscoop
sigmoïdresectie
operatief verwijderen van een deel van eht sigmoïd
singultus
de hik
splenomegalie
vergrote milt
steatorrhoea
aanwezigheid van vet in de ontlasting
stoma
1. opening die in de darm wordt gemaakt bij een herstel verbinding
2. opening die in de huid wordt gemaakt voor het aanleggen van een anus praeternaturalis
tempus, tempi
fase, fasen
tenesmus
pijnlijke aandrang tot defecatie en bemoeilijkte defecatie
terminaal
eindstadium van
toucher
inwendig onderzoek
transaminasen
enzymen die o.a. aanwezig zijn in levercellen en bij levercelbeschadiging verhoogd in het bloed aanwezig zijn
umbilica
de navel
ureum
afbraakproduct van eiwit, wordt gevormd in de lever en uitgescheiden door de nieren
vagotomie
operatieve doorsnijding van de nervus vagus
vena porta
poortader, vene die het voedselrijk bloed uit de darmen naar de lever voert
vomeren
braken
vomitus
het braaksel