Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/139

Click to flip

139 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1) ~あっての
家族のおかげで今日まで頑張ることが出来ました。家族あっての私だと感謝しています。
1) ~がある(いる)から存在できる
N1+あっての+N2
1.Tack vare familjen har jag kunna kämpa tills nu. Det är
pga familjen som jag finns.
2) ~いかんだ・~いかんによっては
1.人事部長の判断いかんで、採用、不採用がきまる。
2) ~次第だ ~次第で
N+いかn  N+(の)+いかん
1. Det är upp till personalchefens beslut om att anställa eller ej.
3)~いかんによらず・~いかんにかかわらず
1.オリンピックは、勝敗のいかんよらず、参加することに意義がある。
3) ~がどうかあっても、それに関係なく
N+いかんによらず・いかんにかかわらず
N+の+いかんによらず・いかんにかかわらず
1.Oavsett vinst eller förlust, OS har värdet i att deltaga
4)~うが~うが~まいが~うと~まいと
1.君がそこへ行こうと行くまいと、私に関係のないことだ。
2. 父はどんなに遅く帰ろうが、寝る前に必ず日記を書く。
4) たとえ~しても、しても、しなくても。
1.Om du går eller ej, har inte med mig att göra. 2. Hur sent än pappa kommer hem, skriver han dagbok innan han lägger sig.
5) ~うにも~ない
1.倒れた木に妨害されて、車は通ろうにも通れない。2.この本は難しすぎて、読もうにも読めない。
5) ~しなくても できない
1.Det nedfallna trädet lockerade, bilen ville passera men kunde ej. 2.Boken var för svår, ville läsa men kunde ej.
6) ~かぎりだ
1. 学生時代の仲間が皆集まるなんて、嬉しいかぎりだ。2.10日間で1割利子を取るとは、あくどいかぎりだ。
6) 非常に~だ と感じる
いA+かぎりだ。1.Jag är såå glad att alla vännerna från skoltiden samlas. 2. Så hemskt att ta 10% ränta för tio dagara.
7) ~が最後
1.自然は一度破壊された最後、元の状態に戻すことは出来ない。
7) ~したら
Vた形+が最後
1.När naturen väl skadats, går den ej att återställa.
8)~かたがた
1.先日は大変失礼致しました。今日はお詫びかたがたご相談に伺いました。
8)at same time, incidentally
~のついてに ~をかねて N+かたがた
1.Förlåt för häromdagen. Idag kom jag för att be om ursäkt, samt att be om råd.
9) ~かたわら
1.妹は会社に勤めるかたわら、夜は専門学校で英語を勉強しています。
9) While ~しながら、同時に
V辞書形+かたわら N+の+かたわら
1.Lilla syster jobbar på ett företag samtidigt som hon studerar engelska på kvällarna
10) ~がてら
1.散歩がてら、新しいカフェーへ行こう。
2.「ドライブがてら道順を覚えたらどうですか」「じゃ、助手席に乗せてください」
10) While doing something ~をする時に N+がてら Vます形+がてら
1.Låt oss titta på det nya caféet medans vi tar en promenad.
A)「またとない」
1.またとないないチャンスだ。このチャンスを逃がしてはならない。2.彼は優しいし、頭もいいし、またとない結婚相手じゃありませんか。なぜ断ってしまったんですか。
A)「二度とない とても良い」1. Den här chansen kommer aldrig igen, jag måste ta den. 2.Han är snäll och smart, en sådan giftaspartner kommer inte ej. Varför nobbade du honom?
B) 「思ってもみない」「思いもよらない」
何という偶然だろう。外国で君に会うなんて思ってもみなかった。
B)「全然予想しなかった」
What a coincidence. Couldn‘t imagine such a thing meeting you abroad
C)「とどまる所を知らない」
株の値下がりは止まる所を知らない。これでもう3ヶ月も下がり続けている。
C)「どんどん進んでも止まらない」
Aktiefallet har inget slut. Det har fortsatt i 3 månader nu.
D)「~に過ぎない」
1.小さいミスに過ぎないんだから、そんなに気にすることはないよ。 2.私はただの平社員に過ぎないので、会社の先行き等全く予想もつきません。
D)「~以上のものではない単なる~だ」
1.Det är bara en liten miss, inget att bry sig om.2.Jag kan ej förutse företagets framtid ,jag är bara en vanlig arbetare
E) 「~ではないか」
1)草一本ない砂漠でも生き物が生息しているではないか。その生命力は感動せざるを得ない。2)一体どうしたんだろう。昨日インプットしたデータが消えているではないか。
E)「驚き表現」 1)Det finns liv även i en öken som inte har ett enda grässtrå ,kan inget annat än att beundra livets kraft.2)Vaaa? Datan som jag matade in igår är borta.
F)「~に越したことはない」
1)降水確率は50%だから、降るか降らないか分からないけど、傘を持っていくに越したことはないね。
F)「どちらでもいいが、まあ~するほうがいい。」 1)Vi vet inte om det kommer att regna eftersom regnprognosen är 50%, men det är lika bra att ta med paraply.
G)「~にほかならない」
1)言葉伝達の手段にほかならない。
2)彼女が見事合格したのは、真面目な努力の結果にほかならない。
G)「Nothing else but」
1)Ord är inget annat än ett sätt att kommunicera. 2)Hennes superba succé är inget annat än resultatet av hårt arbete.
H)「~以外の何ものでもない」
1)あの人はやるべきことをやらない。あれこれ弁解はするけれど、結局は怠慢以外の何ものでもない。
2)彼をその研究に導いたものは好奇心の何ものでもなかった。
H)「これこそ~だ」
1)Han gör inte vad han borde göra. Han ursäktar hit och dit, men i slutändan är bara lathet. 2)Det som styrde hans forskning var ren nyfikenhet.
11) ~早いか
1.息子は「ただ今」と言って、鞄を置くが早いか、外に飛び出していった。
11)As soon as V辞書形+が早いか
1.Sonen sa "jag är hemma", så snart han la väskan på bordet, var han borta igen.
12) ~からある
1. 1日に100件からある電話相談に、一人だけで対応するのは無理だ。
12) Up to 数量の名詞+からある
1. Med en mans support är det omöjligt att ta emot upp till 100 samtal på en dag.
13)~きらいがある
1) この会社には男性優遇のきらいがあるのではないでしょうか。
Tend to ~(の)傾向がある
良くないと評価を表す
1) Har inte detta företag en tendens att favorisera män?
14) ~極まる・~極まりない
1.この小説を読んでみたが、平凡極まるストーリーで、がっかりした。2. 安全規則無視は危険極まりない。
14)Extremt非常に~ なA・N1+極まる+N2 なA・N+極まる・極まりない(+N2) 1.Jag läste novellen men blev besviken för det var en extremt vanlig story.2.Ignora säkerhetsregler är extremt farligt.
15) ~ごとき・~ごとく
1) 鳥のごとく空を飛ぶこと、これは人間の夢である。2) 犯人は事件には関係ないかのごとく話していたが、刑事の鋭い追及に負け、ついに白状した。
15) Like,as if~(の)ような~(の)ように N1+(の)+ごとき+N2 N1+ごとく+A・V 書き言葉 1) Flyga som en fågel är människans dröm. 2)Gärningsmannen pratade som om han ej hade del i brottet.
16) ~こととて
何分慣れぬこととて、ミスが多く、誠に申し訳ございません。その事件については、かなり以前のこととて、殆ど記憶してありませんが。
16) Because ~なので、 ~だから
「申し訳ない気持ちを表す
N+の+こととて
Vない形+こととて(「Vぬ」は「Vない」」の古い形)
17) ~ことなしに
ベストを尽くそう。そして、例え失敗しても、後悔することなしに一からやり直せばいい。
~しないで ~せずに
V辞書形+ことなしに
18) ~しまつだ
論文の締め切りが迫っていて、2晩も徹夜するしまつだ。もっと早く書き始めればよかったのだが。
18) Unfortunate circumstance
~ということになってしまった。良くない結果。 V辞書形・こそあの+しまつだ。
19) ~ずくめ
規則ずくめの寮生活には、もううんざりしてしまった。
Full of ~ばかり たくさんある
N+ずくめだ N1+ずくめ+の+N2
20) ~ずにはおかない
1)そんなひどい詐欺にあったら、誰でも相手を訴えずにはおかないだろう。
20) 絶対に~する 必ず~する
Vのない形を消し+ずにはおかない
1.Blir man så bedragen,är det klart att vemsomhelst stämmer partnern.
21) ~ずにはすまない
1)車のドアにつけた小さな傷とはいえ、私がやったことなのだから、修理代を弁償せずにはすまないだろう。
21) Can't very well not do...
「必ず~しなければならない」 1)Även om det var en liten repa på bildörren så var det jag som gjorde det. Så jag måste ersätta.
22)~すら・~ですら
1)手術後しばらくの間は水すら飲めず、辛かった。これは幼稚園の子供ですら理解できる簡単なことだ。
22) Just/even ~も ~さえ ~でさえ N+すら・ですら 1)Efter operationen kunde jag inte ens dricka vatten,det var hemskt. 2.Det är så enkelt att även ett dagisbarn kan förstå.
23) ~そばから
育ち盛りの息子は、私が料理を作ってテーブルの上に置くそばから食べてしまう。
23) No sooner/as soon as (repeated times)
V辞書形・た形+そばから
Så snart ställer maten på bordet så äter mitt barn.
24) ただ~のみ
今度のトラブルはすべて私の不注意によるものです。本当に申し訳ないと思っており、ただ反省あるのみです。
24) ~だけ ~しかない ただ+V普通形+のみ ただ+N+のみ Form.lang.
Den här gången var felt helt mitt. Jag är uppriktigt ledsen och har bara att ångra det.
25) ただ~のみならず
25) Not only ~だけでなく
ただ+N/V/A普通形+のみならず
人として生きるからには、ただ仕事のみならず私生活も充実させたいと考えるのは当然である。
26) ~たところで
1.ここから駅まで15分はかかるから、どんなに急いだところで、9時の特急にはまに合わない。
26) ~でも ~例え~しても 「諦めを表す、ダメだろう」 Vた形+ところで
1.Härifrån till stationen tar det 15. Även om vi skyndar oss hinner vi inte med 9-tåget
27) ~だに
1. この過密都市東京で、万一大地震が起こったら、どうなるだろう。考えるだに恐ろしいことだ。
27 Even just ~さえ ~すら
N/V辞書形+だに
1.Bara att tänka tanken på en stor jordbävning i överbefolkade
Tokyo är hemskt.
28) ~たりとも
1.「倹約しろ。1円たりとも無駄には使うな」というのが父の口癖だ。2.手術中、医師は一瞬たりとも気を抜くことは出来ない。手術が終わった後はクタクタになってしまう。
28) Even only, Even merely, 1. "Låt oss spara, använd inte ens 1 yen i onödan" var pappas ord. 2.Läkaren kunde ej vila en endaste sekund.Efteråt operationen var han utmattad.
29) ~たる
1.警察官たる者、本来なら飲酒運転等するはずがないのだが。
29) ~である ~という立場にある
N+たる
1. Som polis kan man inte köra rattfull o.dyl.
30) ~つ~つ 1.分かりにくい場所だった。地図を見ながら行きつ戻りつ30分も歩き回って、やっとその店を見つけることが出来た。2)A社とB社とは、追いつ追いわれつ、激しい売り上げ競争をしている。
30) ~たり~たり しながら
1.Det var svårt att hitta, tittandes på kartan sprang jag hit o dit i 30 min...2.A och B jagade varandra och slogs om omsättningen
31) ~っぱなし
31) Keep~ing To leave ~たまま
あ、いけない。図書館の本借りっぱなしだ。返さなくちゃ。重要書類が机の上に出しっぱなしになっているよ。すぐにしまいなさい。
「~に とどまらず」
1.新型インフルエンザの影響は、国内にとどまらず外国にも及んだ。
2.彼の研究対象は、日本文学にとどまらず、日本の古曲音楽にまで渉っている。
~で終わらないで、さらに
1.Effekten av den nya influensan var inte nationellt begränsad, den nådde även utlandet.2.Hans forskningsämne begränsades inte till Japansk kultur utan sträckte sig ända till Japansk gammal musik.
「~のみならず」
1.気温が高いのみならず、湿気も強いので、東京の夏は非常に蒸し暑い。2.新しいCDがヒットして以来、彼女は国内のみならず、海外でも人気を得ている。
「~だけでなく」
1.Tokyos somrar är otroligt varma inte bara pga den höga temperaturen, men också för den höga luftfuktigheten.
「~は言うに及ばず」
1.このスキー場は、週末は言うに及ばず平日も若者達で賑わっています。2.彼の登山歴はプロ並だ。アルプスやヒマラヤは言うに及ばず、アフリカ、南米まで出かけている。
「~はもちろん、~は言うまでもなく」
1.Denna skidbacken är fullt av ungdomar på vardagarna för att inte nämna helgerna.2.Hans alpinist erfarenhet är som ett proffs. Afrika, Sydamerika,för att inte nämna Alperna och Himalaya.
「とりもなおさず」
1.国家の繁栄は、どりもなおさず国民の繁栄である。2.「失敗は成功の母」と言うのは、「失敗はどりもなおさず成功の元である」と言う意味です。
(書き言葉)「すなわち・つまり・言葉を変えて言えば」
1.Nationens välgång är med andra ord medborgarnas välgång. 2.Uttrycket "Misstag är framgångens moder" betyder med andra ord "Misstag är grunden till framgång"
「言わずもがな」
1.彼女はドイツ語、フランス語に堪能だ。英語は言わずもがなである。
2.子供は言わずもがな、大人まで新発売のゲームに熱中している。
「今更言う必要がない・もちろん」
1.Hon är bra på tyska, franska och naturligtvis också engelska.
2. Barn är helt enkelt galna i nysläppta spel ända till de är vuxna.
「悪しからず」
1.都合にほり明日の会には出席出来ません。悪しからず、宜しくお願い申し上げます。2.本年は業績不振につき株主への配当は出来ません。悪しからずご了承下さい。
(手紙や挨拶で使う)悪いのですが 悪く思わないで 1.Angående årets stagnerade resultat kan ingen utdelning ske till aktieägarna. Ha överseende med detta
「当たらずといえども遠からず」
1.「あの方、奥さん?」当たらずといえども遠からず。・・・同棲してるんだ。」
「全く正しいとは言えないが、大体当たっている」
1."Ah, är det frun?" "Kan inte säga säkert...men de bor tillsammans."
「形振り構わず」
1.若い頃は生活が苦しかったので、形振り構わず、ひたすら働いた。2.三歳と二歳の子供がいるので、毎日形振り構わず育児に追いわれています。
「服装や振る舞い等のことを考えずに必死で
1. Livet var hårt när jag var ung eftersom jag arbetade frenetiskt utan att bry mig om ngt annat.
2.Eftersom jag har ett barn på 2 år, ett på 3 år så ägnar jag mig helt åt barnuppfostran varje dag.
32)~であれ・~であれ~であれ
1.例え全社員が反対であれ、社長は今回のプロジェクトを進めるつもりだそうだ。
2.進学するのであれ、しないのであれ、どちらにしても卒業まできちんと勉強しなさい。
32) Oavsett vad (書く言葉)
N+であれ V辞書形+の+であれ
1. VD:n tänker fortsätta projektet oavsett anställdas protester. 2.Oavsett om du studerar vidare eller ej så ska studera ordentligt fram tills avslutningen!
33) ~てからというもの
1.課長に昇進してからというもの、夫はすっかり多忙になり、帰宅時間も遅くなってしまった。健康が心配だ。
33) ~でから、ずっと ~た後、ずっと
1.Sedan min man blev befordrad till avd.chef så har han blivit helt upptagen med jobb så han kommer hem sent. Jag oroar mig för hans hälsa.
34) ~でなくてなんだろう
1.ミスを繰り返す、遅刻が多い、これが怠慢でなくてなんだろう。
2.役所は「情報公開」ど言いながら、大切なデータは消して公開しない。これが「秘密主義」でなくてなんだろう。
34) är det inte~ så vad är det?
N・なA+でなくてなんだろう
1. Upprepade missar, kommer ofta försent. Om detta inte är vårdslöshet, vad är det då?
35) ~であるまいし
1.子供であるまいし、こんな簡単な漢字も書けないなんて、恥ずかしいことだ。
2.お金持ちではあるまいし、世界一周クルーズなんて、どても出来ませんよ。
35) ~ではないのだから N+であるまいし 1.Jag är inget barn, att inte kunna skriva sådant enkelt kanji är genant. 2. Jag är inte rik, det är omöjligt att åka på jordenruntkryssning
36) ~てやまらない
1.新事業のスタートにあたり、社員諸君の一層の活躍を期待してやみません。花嫁、花婿、お二人の末長いお幸せをお祈りしてやみません。どうぞ素晴らしい家庭を築いて下さい。
36)(私は)いつまでも~ている 心から~ている Vて形+やまない
1.Vid starten av den nya verksamheten hoppas vi på de anställdas snara febrila aktivitet
37) ~と相まって
1.不況と円高とが相まって、中小企業の経営が苦しくなっている。2.持って生まれた才能が日頃の努力と相まって、彼のピアノ演奏のレベルはプロ並みに達しつつある。
37) ~と一緒になって
N1+が+N2+と相まって
N1+と+N2+と(が)相まって
「AとBが一緒に作用しあって、ある結果になる。
38)~とあって
1.連休の最後の日とあって、遊園地には家族運ばれが多かった。
2.町のチームが全国大会で初優勝したとあって、地元の人達の喜びは大きかった。
38)~だから ~という状況だから
N+とあって V普通形+とあって
Det var många familjer i nöjesparken därför att det var sista dagen på långledigheten.
39)~とあれば
1.上司の命令とあれば、長期出張も海外出張もせざるを得ない。2.「子供の幸せの為とあれば、どんな苦労をしてもいい」と言う親が多い。
39) ~なら
N+とあれば
1.Om det är chefens order, kan det inte hjälpas att åka på lång - eller utlandstjänsteresa.
40) ~といい ~といい
1.色といいデザインといい、このデザイナーの服は本当に素敵ですね。2.T君は、学業精製といい、授業態度といい、どうしょうもない学生だ。退学処分にせざるを得ないl。
40)~も ~も
N1+といい+N2+といい
「AといいBといい、C」「A,Bについて言うと、Cだ」と評価する。」
41)~というところだ・といったところだ
1.単純な仕事だから、時給は800円から900円というところです。2.新しい法律に対する人々の反応は、「賛成6・反対4」といったところだ。
41)大体~ぐらいだ。
1.Då det är ett enkelt arbete, så är lönen ungefär 8-900 Yen.
2.Folks respons mot den nya lagen är ungefär 60/40 för.
42)~といえども
1.最近の子供はしっかりしている。幼稚園児どいえども、自分のしたいことをはっきり言う。2.しばらく試合から離れていたといえども、やはり元チャンピオンだ。観客は彼の勝利に惜しみない
42)例え~でも ~けれども
N・V・A普通形+といえども
1.Nutidens barn är starka, även om det finns inskolning, så säge de vad de vill göra. 2.Även om han varit borta från tävling ett tag så är han en fd mästare. Åskådarna applåderade hans triumf generöst 
43)「~といったらない・~といったらありはしない・~といったらありゃしない」
1.水平線から昇る日の出の美しいさといったらない。2.たった150円、計算が合わないからと、残業させられた。
43)「本当に~だ」
N・いA+○○ 1.Soluppgång över vattenhorisont är verkligen vackert.2.Var tvungen att jobba över för difF på bara 150円. Det var verkligen dumt.
44)~と思いきや
1.静かだから、勉強していると思いきや、息子はゲームに夢中になっていた。2.部長が「今夜はうまい物でも食べに行こうか」と言ったので、てっきりごちそうしてもらえると思いきや...
44)~と思ったのだが、そうではなく
1.Eftersom det var tyst, trodde jag att vår son studerade, men han hade uppslukats av ett spel istället.2. Avd-chefen sa "Ikväll ska jag gå och äta nåt gott", jag som trodde jag skulle bli bjuden.
45)~ときたら
1.課長ときたら、こっちが忙しい時に限って面倒な仕事をやらせるんだ。2.あいつときたら、酒を飲み出すと止まらないんだ。一緒に飲みに行ったら大変だよ。
45) ~は
N+○○ 1.Avd-chefen låter oss göra besvärliga jobb bara när vi är upptagna. 2)Han slutar aldrig dricka när han väl börjat. Det är jobbigt att dricka med honom
46) ~ところを
1.今日は、お忙しいところをお越し下さいまして、ありがとうございます。2.お休み中のところをお邪魔してすみません。どうしてもご報告しなければならないことがありまして。ご多忙のところを恐縮ですが、ちょっとご相談したいことがありまして...
46) ~時なのに ~という状況なのに
N+の+○○を V/A現在形+○○を
1.Tack för att ni kunde komma idag trots att ni är så upptagna.2.Förlåt att jag stör mitt i ledigheten men jag har en sak som måste rapporteras.Trots att ni är upptagen så behöver jag dina råd...
47「~としたところで・~としたって・~にしたところで・~にしたて」
彼女は私の提案に反対しているが、彼女にしたところで、良い案があるわけではない。2. 暴力を振るう生徒を一体どのように導けばよいのか、教師としたところで困り抜いているのが現状だ。
47)~も ~でも ~の場合も
N+と(に)したところで・と(に)したって
1. Hon var emot mitt förslag men det innebär inte att hon har någon bra idé själv.2.Hur handskas med våldsamma elever är ett nutida bekymmer även för lärare.
48) ~とは
1.あんなに優しいそうな人が逃亡中の殺人犯だったとは、信じられない。2.普段は大人しい彼があんなに興奮するとは、思いもよらなかった。
48) ~ということは ~なんて
N/V/A普通形+とは 1.Ofattbart att en människa som ser så snäll ut har mördat under flykten.2.Att han, som normalt är så lugn,blir så uppspelt, kunde jag aldrig tro.
49 ~とはいえ
1.不況とはいえ、急成長している企業もあるのだ。2.少ないとはいえ、定収入があるのはあり難いことだ。
49) ~とはいっても、しかし しかし
V/N/A普通形+とはいえ 
1.Trots lågkonjunktur finns det snabbväxande företag.2. Trots att det är så litet, så är jag tacksam att jag har en fast inkomst.
~どばかりに
1.ミスを発見すると、彼女は「またか」とばかりに、厳しい表情で私を見た。2.うちの犬は散歩が大好きだ。夕方になると、「散歩に行こうよ」とばかりに私の顔を見て吠える.
まるで~と言うように N/V/A+ばかりに
1.Hon tittade på mig med ett argt ansiktsuttryck som om hon tänkte "nu igen" när hon upptäckte mitt misstag.
49) ~とはいえ
1.不況とはいえ、急成長している企業もあるのだ。2.少ないとはいえ、定収入があるのはあり難いことだ。
49) ~とはいっても、しかし しかし
V/N/A普通形+とはいえ 
1.Trots lågkonjunktur finns det snabbväxande företag.2. Trots att det är så litet, så är jag tacksam att jag har en fast inkomst.
50) ~どばかりに
1.ミスを発見すると、彼女は「またか」とばかりに、厳しい表情で私を見た。2.うちの犬は散歩が大好きだ。夕方になると、「散歩に行こうよ」とばかりに私の顔を見て吠える.
50まるで~と言うように N/V/A+ばかりに
1.Hon tittade på mig med ett argt ansiktsuttryck som om hon tänkte "nu igen" när hon upptäckte mitt misstag.
51) ~ともなく・~どもなしに
1.朝、起きるとすぐテレビをつけるが、見ようと思って見る訳ではない。天気予報などを、聞くともなく聞いているだけだ。2.喫茶店で、コーヒーを飲みながら見るともなしに外を見ると、兄がきれいな女性と歩いているのが目に入った。
51 「特に~しようと思うのではなく」
V辞書形+どもなく/どもなしに
1.På morgonen när jag vaknar, slår jag på TV:n utan egentlig anledning. Men jag lyssnar egentligen bara, på typ väderprognosen.
52) ~ともなると・ともなければ
1.ここは人口僅か二千人の小さな村だが、夏祭りともなると、日本全国から観光客が押し寄せるそうだ。2.この周辺は静かな所だが、夜ともなると、バイクで若者が集まって来るので、煩くてかなわない。
52)「~(の)場合・状況になると」
N+ともなると・ともなれば
1.Byns befolkning är bara 2000pers, och ökar vid sommartid när det kommer turister från hela Japan
53) ~ないではおかない
1.自分の家族が殺されたら復讐しないではおかないと彼は言った。2.彼は正義感が強く、不正を追い及しないではおかない人だから、敵も多い。
53)「必ず~する きっと~する」
Vない形+ではおかない 1.Om ens familj hade mördats så ska man naturligtvis hämnas, sa han.2.Hans har en stark rättskänsla, kämpar naturligtvis mot orättvisor har därför många fiender.
54~ないではすまない・ないではすまきれない 1.子供が犯罪を犯したら、親として謝罪しないではすまない。「子供と親は別の人格」等と言ってはいられない。2.皆に期待されているので、コンテストにニュウショウしないではすまされない。負けたらどうしょう。
54 ~ないわけにはいかない。~なければならない。
Vない形+ではすまない・ではすまされない
55) ~ないなでも
1.彼女は、天才とは言えないまでも、相当優秀な人だと評判です。2.こんな生活を続ければ、死なないまでも、病気になってしまいますよ。
55) ~ほどではないが、 ~とは言わないけれど Vない形+までも いA+く+ないまでも なA・N+ではないまでも
1.Hon är inget geni,men har ett rykte att vara ganska överlägsen.2. Du dör väl inte om du fortsätter ett sådant liv, men sjuk blir du.
56 ~ないものでもない
1.頼まれれば、引き受けないものでもないんですが、出来ればやりたくないんです。2. 始めから「だめだ」と諦めずに、社長に頼んでみたらどうですか。「うん」ど言わないものでもないと思いますよ。
56~どは言い切れない~ないこともない
Vない形+ものでもない
1. Om jag blir tillfrågad, så är det inget som jag inte KAN göra, men om det är möjligt så vill jag helst inte göra det.
57) ~ながらに
1.彼は、涙ながらに苦しかった戦争の思い出を語った。2.彼は生まれながらの悪人と言わざるをえない。
57 Since (a) start, it has been continously...N+ながら(に・の)
1.Han hade tårar i ögonen hela tiden han berättade minnen från det hårda kriget.
58 ~ながらも
1.この家は狭いなばらも庭もあるし、駅に近いので、満足しています。2.両親を亡くしたあの子はこれからどうなるのか。他人のことながらも、気になってならない。
58 Even while, even though
「~が ~しかし ~けれど」
Vます形・N・いA・なA+ながらも 1.Även om hemmet är litet så har vi en trädgård, nära til stationen, så jag är nöjd.
59 ~なくして・なくしては
1.彼の活躍なくしてチームの優勝はあり得なかった。さすがキャプテンだ。2.愛なくして、結婚生活は続けられない。3.日々の努力なくして、成功は望めない。諦めずにこつこつ努力することだ。
59 If it wasnt for..
「~ない場合は・~がなくては・~がなければ」1.Seger för laget hade varit omöjligt om det inte varit för hans insats. Vilken kapten!
60~なしに・なしには
1.あなたの意見に文句なしに賛成というわけではありません。でも、一応は賛成です。2.この複雑な計算を短時間ですることは、パソコンなしには不可能です。
60 Utan 「~がないと ~がなければ」N+なしに・なしには
1.Det betyder inte att jag håller med dig för att jag inte klagar på din åsikt, men just nu håller jag med.2.Utan dator är det omöjligt att göra denna komplicerade beräkningen på kort tid.
61 ~ならでは・~ならではの
1.こんな絵が描けるのは子供ならではですね。大人にはとてもこんな絵は描けませんね。2.彼女は母親ならではの細かい心遣いで子供のお弁当を作っている。
61 But, except, without, but for ~でなくてはできない ~以外には(ない) N+ならでは、N+ならではの+N
1.Bara barn kan rita en så. Vuxna kan inte.2. Hon gör barnets matlåda med omsorg som bara en moder kan.
62 ~なり
1.よほど疲れていたのだろう。夫は帰ってくるなり食事もせずに寝てしまった。2.彼は電話のドアが開くなり飛び出し、改札口に向かって走り出した。遅刻しそうなのだろう。
62 ~や否や~ så snart som...
V辞書形+なり  1.Oj vad han var trött, min man somnade så snart han kommit hem utan att äta kvällsmat. 2.Så snart tågdörren öppnades flög han ut och sprang mot spärren. Han var väl sen.
63 ~なり~なり
1.人間は、誰にでも大なり小なりの欠点があるのだ。2.ストレスがたまった時は、カラオケで歌うなり、旅行をするなり、気分転換をするといいですよ。
63 「~とか~とか」
N/V辞書形+なり 1.Alla människor har sina brister, stora som små.2.När det stressar till är det bra att koppla av med en resa eller karaoke etc.
64 ~なりに
1.常識に反するかもしれませんが、これは私なりに考えて出した結論です。2.子供は、幼いなりによく自分の周りの人間関係を理解している。
64「~にあったように、~にふさわしく」
In ones own way/style。N/iA/nA+なりに 1.Det strider mot sunt förnuft men det är mitt sätt att se på saken.2. Barn förstår sin omgivnings personrelationer på sitt eget sätt.
「これといって・これといった~ない」
1.いろいろなデザインのネクタイがたくさん並んでいるけど、これといって買いたいものはない。2.私はこれといった趣味もないんですが、子供の時からマンガを描くのが好きでした。
「特に~ない」
1.Det finns många olika design på slipsarna men ingen som jag speciellt vill köpa.2. Jag har ingen speciell hobby men som barn tyckte jag om att teckna manga.
「今だに~ない」
1.彼は30にもなるのに、いまだに彼女の一人もいないんです。2.「借金はボーナスが出たらすぐに返すよ」とあいつは言った。だけど、ボーナスはもうとっくに出たはずなのに、いまだに金を返してくれない。
「今になってもまだ~ない」
1.Han är 30 år, men har hittills inte haft en flickvän.2."Jag betalar skulden omedelbart när jag fått bonusen" sa han. Men bonusen har kommit vid detta laget, men hittils har han inte betalat.
「るくに~ない」
1.うちの息子は大学に入ったのに、ろくに勉強しないで遊んでばかりいるんですよ。困ったものです。2.一生懸命働いているのに、給料もろくにもらえない。こんな仕事、もう辞めようか。
「十分~(し)ない、満足~(し)ない
1.Även om vår dotter har kommit in på universitetet så leker hon bara och studerar inte tillräckligt.Så hemskt.2.
Även om jag jobbar hårt så får jag inte tillräckligt i lön.Ska jag sluta detta jobb?
「一概に~ない」
1.日本人は集団で行動するのをお好むと言われるが、一概そうとは言えない。2.一概には言えないが、一般的に男性は理系に強く女性は文系に強いようだ。
「必ずしも~ない 全部が~とは言えない」
1.Det sägs att japaner tycker om att göra saker i grupp, men man kan inte generalisera.2 Jag ska inte generalisera men, generellt sett verkar det som om män är bättre på vetenskap och kvinnor bättre i humanoria
「一向に~ない」
1.風邪を引いてもう1週間になる。薬を飲んでいるが、一向に治らない。2.ダイエットをしたり、ジムに通ったりしているのに、一向に体重が減らない。
「全然~ない いつまでたっても~ない」
1.Jag har varit förkyld i en vecka.Jag äter medicin men repar mig inte alls. 2.Även om jag går på diet och gym så minska inte vikten alls.
「大して~ない」
1.彼はサッカー選手としては大して優秀ではありません。でも、ハンサムなので人気があるようです。2.この高校の生徒の進学率は大して高くない。卒業後に就職する学生もかなりいる。
「そんなに~ない」
1.Som fotbollsspelare vinner han inte speciellt, men eftersom han är snygg så verkar han vara populär.2. Procenten av de studenter på detta gymnasiet som studerar vidare är inte speciellt hög. De flest söker jobb efter avslutade studier.
65~にあたらない・~にはあたらない
1.彼は事故を起こして悩んでいるが、全く同情するにあたらない。飲酒運転したんだから、自業自得だ。2.政治家の汚職なんて今さら驚くにあたらない。
65 No need to~ 「(する)必要はない」1.Han oroar sig för att han orsakade olyckan men du behöver inte känna någon sympati. Han körde rattfull och har sig själv att skylla.2.Politikers korruption är inget att bli upprörd för i dessa tider.
66 ~にあって
1.現在A国は混乱期にあって、国民は苦労を強いられている。2.育児期にあって心に受けた傷は、生涯トラウマとして心に残り続けるそうだ。
66 being in/due to/suited to
「~において、~の状況で」N+にあって
1.Pga nuvarande orosperiod i A-land, har medborgarnas svårigheter blivit starkare.2. Psykiska påfrestningar under uppväxten kan förfölja en som ett livstrauma.
67 ~に至る・~至るまで
1.努力に努力を重ねて、ついに新薬を開発するに至った。2.関東から東北に至るまでの広い地域が、台風の暴風雨圏内に入った。
67「~まで行く ~まで及ぶ」 Leads to.1.Upprepade ansträngningar ledde till utveckling av ny medicin. 2. Ett stort område som leder från Kantou till Touhoku, kom inom stormens område.
68~に至って・~に至っては・~に至っても1.首脳会議の最終日に至って、やっと結論だ出た。2.はっきりした証拠が、裁判所に提出された。彼の罪は明白だ。しかし、この場に至っても、彼はまだ真実を話そうとはしない。
68(その段階・状況)になって・なっても1.Med toppmötets sista dag kom äntligen beslutet. 2.Klara bevis lämnades till domstolen. Hans brott var tydligt. Trots detta talade han fortfarande inte sanning.
69 ~にかかわる
1.これは人命にかかわる問題ですから、議論を尽くさなければなりません。2.これは我々の名誉にかかわる問題ですから、黙っている訳にはいかない。裁判に歌えようと思っている。
69 Affects, relates to, a matter of N+にかかわる 1.Eftersom det är en fråga om mänskligt liv så måste vi argumentera.2.Det är en ärofråga därför kan vi inte gärna tiga. Jag föreslår att vi stämmer dom.
70 ~にかたくない
1.市民の力で暴力を追放した喜びは、想像するにかたくない。2.子供を殺された両親の無念さは、察するにかたくない。
70 inte så svårt att..
V辞書形・N+に+かたくない 1. Det är lätt att föreställa sig invånarnas glädje över att ha bekämpat våldet. 2. Det är lätt att sympatisera med föräldrar till mördade barn.
71 ~にして(1)
1.彼はノーベル賞に値する研究を成し遂げた。これは、偉大な科学者にして初めて出来ることであろう。2.超音速ジェット機は経験豊かな人にして初めて操縦できる飛行機で、とても新人には操縦できない。
bara som.. 「~だからこそ」 N+にして 1.Han åstadkom en forskning som förtjänar Nobelpriset.Det är något som bara framstående vetenskapsman klarade av 2. Att flyga jetflyg för första gången är något som bara erfarna klarar av, nybörjare kan ej.
72 ~にして(2)
1.あの慎重な彼にしてこのような失敗をするのだから、私達が失敗するのは当然だ。2.首相にしてこの程度の理解だから、他の議員は推して知るべしだ。
72 ~でも ~なのに ~さえ N+にして
1.Det är klart att vi misslyckas då även en så försiktig kille som han misslyckas.2.Det är t.o.m premiärministerns förståelse, så parlamentarikernas åsikt kan lätt gissas.
73~に即して・~に即しては・~に即しても・~に即した。1.政府はダム建設の現地を視察して、実情につく即した政策を立てるべきだ。2.憲法改正については、国際情勢に即した憲法にするべきか、国民の考えに即したものにするべきかが議論されている。
..i linje med.. N+に即して・ては・ても、即した。1.Regeringen bör inspektera dambygget och ta ett beslut i linje med de verkliga förhållandena.2.Det debatteras om huruvida man ska ändra grundlagen efter internationella förhållanden eller efter medborgarnas sätt att tänka.
74 ~にたえる
1.これは素人が書いた小説だが、十分読むにたえる作品だ。2. バッハの作品は万人の鑑賞にたえる名曲ばかりだ。
74 ~(の)価値がある ~(が)できる
V辞書形・N+にたえる 1.Det är amatörs novell, men det är ett verk tillräckligt värt att läsa.2. Bach's verk är känd musik som uppskattas av alla.
75 ~にたえない
1.社長は大のカラオケ大好きだが、その歌ときたら聞くにたえない。なにしろひどい音痴のだ。2.読むにたえない週刊誌が飛ぶように売れているとは、日本の将来が心配だ。
75 ~出来ない がまんできない
V辞書形・N+にたえない 1.VD:n älskar karaoke men när den sången kommer så kan man inte stå ut med att lyssna. Han är så tondöv.2.Det är oroande för japans framtid att oläsbara veckomagasin säljer som smör.
76 ~に足る
1.多くの画期的な発明をした彼は、尊敬に足る人物である。2.「この作品は完璧とは言えないまでも誇るに足るできだ」と、彼は自画自賛している、
76 十分である、~(する)価値がある
1.Han som gjorde en massa epokavgörande uppfinningar är en person har respekt.2. Han sa "detta verk är så perfekt att jag kan inte vara nog stolt" och prisade sig själv.
77 ~にひきかえ
1.金融業界が伸び悩んているのにひきかえ、製造業は売り上げを伸ばしている。2.私が引っ込み思案なのにひきかえ、妹は社交的だ。
77 jämfört med, till skillnad mot 1.Finansindustrin är håglös, jfrt med tillverkn. industrin ökar sin omsättning. 2. Jag är reserverad till skillnad mot min sociala lillasyster.
78 ~にもまして
1.我社の業績は去年にもまして悪化してきた。2.この国では電気も水も不足している。それにもまして不足しているのは医薬品だ。
78 framförallt, mer än innan~以上に」 1.Vårt företags resultat försämrades mer än förra året. 2.Det här landet har ont om el & vatten. Med-utrustning fattas mest av allt
「~ないことはない」
1.できないことはないんですが…。ちょっと難しそうですね。2.今日は台風が近づいているので、かなり波が荒いですよ。泳げないこともありませんが、危険ですから、十分気をつけて下さい。
「~ない」とは言わないが、でも」
1.Det är inget som jag inte klarar, men det ser svårt ut.2.Vågorna är ganska vilda för att Tyfonen är nära. Det är inte omöjligt att simma, men det är farligt så var försiktiga.
「~なくもない」「~ないでもない」
1.あなたがおっしゃること、分からなくもないんですが、でもねえ…。2.行けと言われれば、行かないでもないんですが…。誰か他に行く人、いませんか。
「~ない」とは言わないが、でも」
1.Jag säger inte att jag inte förstår vad du säger men,..2.Jag kan gå om jag blir tillsagd men finns det inte någon annan som kan?
「~には~が」
1.読むには読んだんですが、半分ぐらいしか理解できなくて…。 2.論文を書くには書いたのだが、あまり良いできだと思えない。もう少し時間があれば良かったのだが。
「一応~する(した)、でも」
1.Jag har läst det mesta men förstod bara ungefär hälften.
2.Jag har skrivit uppsatsen men tycker inte den är speciellt bra. Om jag bara hade haft mer tid.
79 ~の至り
1.社長のお宅のパーティーに招待して頂き、光栄の至りでございます。結婚式のスピーチで新婦の名前を間違えてしまうなんて、赤面の至りだ。
79「どても~ 最高の~ ~の結果」
1.Det är en stor ära att bli bjuden hem till VD:ns fest. 2.Att ta fel på en sådan sak som brudens namn i bröllopstalet är otroligt genant.
80 ~の極み
1.30年前に別れた母親との再会は感激の極みであった。2.手術ミスで患者を死なせてしまったという今回の不祥事は、遺憾の極みであります。
80 Det mest~ 「一番~ 最高に~」
1.Återseendet med mamman som hon skiljdes från 30 år innan var extremt känsloladdat 2. Skandalen om operationsmissen där patienten dog är högst beklaglig.
81 ~はおろか
1.男性はおろうか女性もアルコール依存症になる。2.父の会社が倒産して、私達は会社のビルはおろうか自宅までも人に取られてしまった。
81 ~はもちろん
1.Naturligtvis, män såväl kvinnor kan bli alkoholister. 2. Vi blev bestulna av människor i hemmet såväl som i företagets byggnad när pappas företag gick i kk.
82 ~ばこそ
1.あなたの為を思えばこそ、厳しくしているのです。2. 100円ショップのように、不景気ならばこそ売り上げが伸びる商売もある。
82 ~からこそ 
1.Det är med omtanke för din skull som jag är sträng.2.Det finns produkter som ökar i omsättning vid lågkonjunktur, som 100yen-affär typ.
83 ~ばそれまでだ
1.丈夫な鍵を作っても、鍵をかけ忘れればそれまでだ。2.いくらお金をためても、使わずに死んでしまえばそれまでだ。
83 ~ば、それで終わりだ。 ~場合は、だめだ。
1. Hur bra lås som än tillverkas, hjälper det inte om man glömmer att låsa. 2. Om du dör så hjälper det inte att lägga pengar på hög.
84 ひとり~だけでなく・~のみならず
1.A国の核の問題は、ひとりアジアのみならず、世界の安全も脅かす。
2.ワインの保管する際は、ひとり温度のみならず、湿度にも気を配らねばらない。
84 単に~だけなく
1.Kärnan till A-lands problem hotar inte bara Asiens utan hela värlens säkerhet.2.När man ska lagra vin måste man inte bara tänka på temperaturen utan också fuktigheten.
85 ~べからず
1.「ゴミを捨てるべからず」「タバコのポイを捨てるべからず」という看板が駅前に立っている。2.「父と母を敬え。殺すべからず。盗むべからず。妬むべからず」聖書より
85~してはいけない V辞書形+べからず
1.Framför stationen finns det skyltar som säger "Kasta ej sopor", "Kasta ej fimpar".2.Från bibeln "Respektera dina föräldrar, Döda ej, Stjäl ej, var ej avundsjuk"
86 ~べからざる
1.動機が何であれ、殺人は許すべからざる行為である。2.生きていく上で欠くべからざるものは「愛」である。
86 must not, cannot ~てはいけない
1.Vilket motiv som än finns så får vi ej tillåta mördare. 2.Saker som ej får tappas, utöver att överleva, är kärlek
87 ~べく
1.営業不振の支社を立てて直すべく、有能な部長が社外から迎え入れられた。2. 戦地で傷ついた人を救うべく、国際赤十字が設立された。
87 ~為に~(する)つもりで~(し)用と思って
1.För att rädda filialens stagnerade verksamhet guidade en utomstående skicklig avd.chef. 2.Intl.Röda korset grundades för att rädda skadade människor vid fronten.
88 ~まじき
1.無駄で会議に欠席するなど、会社員としてあるまじき行動だ。2.警察官が交通違反者から賄賂を受ける等、許すまじきことである。
88 ~してはならない (not likely)
1.Otillåten frånvaro på möten är osannolikt för en företagsanställd.2.Det är inte troligt att polisen skulle acceptera mutor från trafikförbrytare.
89 ~までだ・~までのことだ
1.「私達の要求に応じなければ、人質を殺すまでだ」とテロリストは言った。2.「強盗を捕まえてくれたありがとう」警察官として当然のことをしたまでのことですから、御礼には及びません
89 ~だけだ ~だけのことだ。
1."Om ni ej stöder våra krav, har vi bara att döda gisslan" sa terroristerna.2."tack för att ni tog fast rånarna. Som polis är det en naturlig del i jobbet, inget att tacka för"
90 ~までもない・~までもなく
1.電話で済むことですから、わざわざ行くまでもありません。2.調べるまでもなく、このダイアが偽物であることは、誰の目にも明らかだ。
90 behöver inte nödvändigtvis ~ 1.Du behöver inte nödvändigtvis inte komma eftersom vi kan klara av detta via telefon.2.Att diamanten är fejk är tydligt för alla. Behövs ej undersökas.
91 ~まみれ
1.交通事故で病院に運ばれた男のシャツは血まみれだった。2.年末は、ほこりまみれになって、家族全員で大掃除をした。
täckt av~, fullt av~ 1.Pojken som tog till sjukhus i trafikolyckan, hans skjorta av täckt av blod.2.Det var fullt av damm och alla i familjen storstädade vid nyår.
92 ~めく
1.毎年3月には花が咲き始めて、山は春めく。4月になると、すっかり春になる。2.社長の皮肉めいた言い方を、社員は不快に感じている.
92~的になる、~の様子が現れる ~の感じが出てくる。1.Varje år i mars när det börjar att blomma blir bergen likt vår. När det blir april så är våren fullkommen. 2.Personalen känner sig obekväma med VD:ns cyniska språkbruk.
93 ~もさることながら
1.彼女の留学は、本人の希望もさることながら、親の意向もあって実現することになった。2.悪天候の影響もさることながら、登山者の未熟さが遭難を引き起こした。
93~も、もちろんだが förvisso, men..
1.Hennes utbytesstudier var förvisso hennes önskan, men möjliggjordes också tack vare föräldrarna vilja. 2.Dåligt väder förvisso men klättrarnas oerfarenhet orsakade också olyckan.
94 ~ものを
1.人手が足りなかったんですって?ちょっと連絡してくれれば、手伝ってあげたものを。2.正直に本当のことを言えばいいものを、彼はつまらない嘘をついて信用を失ってしまった。
94~のに 1.Saknades folk? Om du bara hade kontaktat mig så kunde jag hjälpt. 2.Ärligt talat, istf. att tala sanning, drog han en dåligt lögn, så jag tappade förtroende för honom.
95 ~や・~や否や
1.その写真集は、発売されるや、すべて売り切れた。2.その町に向けてミサイル発射されるや否や、町の家々から黒煙が立上った。
95 så snart som~
1.Så snart som bildsamligen började säljas blev den slutsåld.2.Så snart som missilen sköts mot staden, steg svart rök från husen.
96 ~ゆえ・~ゆえに・~ゆえの
1.戦争中のことゆえ、子供達は正面な教育を受けることは出来なかった。2.「我思う、ゆえに我あり」といったのは、デカルトどいう哲学者です。
~だから、~という理由での
1.Barnen kunde inte få riktig utbildning eftersom det var mitt under kriget.2. Talesättet "Jag tänker, alltså finns jag" kommer från filosofen Descartes
97. ~をおいて
1.あなたをおいて、この会社の社長の適任者はいない。2. 「金利が安い今をおいて、家を買うことは出来ませんよ」とセールスマンが客を説得している。
~以外に、~を除いて
1.Det finns ingen kvalificerad som VD på detta företaget med undantag för dig. 2. "Undantaget nu så är räntan låg, annars kan man inte köpa hus" övertygar säljaren kunden
98.~を限りに   1.部長は今年7月を限りに退職なさるそうです。2.この店は3月20日を限りに閉店させて頂きます。3.皆で声を限りに応援したのに、日本のサッカーチームは負けてしまった。
~を最後に ~の限界まで  1.Jag har hört att avd.chefen ska sluta senast i Juli. 2.Denna affär stänger senast 20/3. 3.Alla hejade tills rösten tog slut, ändå förlorade Japans fotbollslag
「ことに」
1.この数年は異常高温が続いているが、今年の夏はことに暑く、熱射病による死者もたくさん出た。2.この辺りはハイキングコースとして人気が高く、ことに、紅葉の季節にはハイカー達で賑わう。
「特に」 1.De senaste årens onormalt höga värme fortsätter, men i år blir sommaren speciellt varm, många människor kommer dö av värmeslag.2...speciellt på hösten är det fullt av hikers.
「こともなげに」  1.彼は頭がいいから、先生の難しい質問もこともなげに答える。2.その映画の主人公はこともなげに人を殺す。子供には見せたくない映画だ。
「平気で とても簡単だという様子で
1.Han svara på lärarens frågor som rinnande vatten så han är smart.2.Fimens hjälte mördar folk lätt som en plätt. En film jag ej vill visa för barn
「こともあろうに」
1.暮れは大晦日までずっと晴天が続いていたが、こともあろうに元日の朝から大雨となってしまった。
「運悪く」Oturlig
1.Det fina vädret vid årsslutet fortsatte ända till nyårafton men oturligt nog blev det ösregn från nyårsmorgonen.
「ことによると」
1.「そんなこと、ただの噂にすぎないでしょう」「いや、ことによると事実かもしれませんよ。」
「もしかすると ひょっとすると」
1."Det där är väl bara ett rykte eller hur?" "Nej, kanske kan vara sant"
「ことごとく」
1.計画がことごとく失敗してしまい、関係者はショックを受けている。2.最近うちの子は親の言うことにことごとく反抗する。反抗期なのだろうか。
「全部 どれも皆」
1.Planen misslyckades totalt och berörda människor är i chock.
2.Mitt barn protesterar mot allt jag säger. De är väl i upprorsåldern.
99. ~を皮切りに・~にして・~として
1.彼のコンサートは東京を皮切りにして、全国10都市で行われる予定です。2.アメリカで学生によりデモが行われたの皮切りとして、反戦デモは世界に広がった。
~から始まって  1.Hans konsert är planerad för 10 städer över hela landet med böjran i Tokyo. 2.Antikrigsdemonstrationen började med studenter i Amerika och spreds över hela världen.
100. を禁じえない
1.突然の解雇に、社員達は怒りを禁じえないでいる。 2.子供達が遊ぶ無邪気な様子に、微笑みを禁じえない。
~をおさえることができない
1. De anställda kunde inte hålla tillbaka sin ilska pga det plötsliga av avskedandet.2.Jag kan inte sluta le när jag ser barns oskyldiga lek.
101~おもって(1)1.商品の発送をもって当選者の発表にかえさせて頂きます。
2.「あなたの罪は、死をもって償うべきです」と裁判官は犯人に死刑を宣告した。
~で、~によって
1.Med varufrakten presenterar vi vinnarna.2."Ditt brott ska sonas med döden" sa domaren och dömde brottsligen till dödstraff.
102. ~おもって(2)
1.本日の営業は9時をもって閉店とさせて頂きます。 2. 昭和64年をもって激動の昭和は幕を閉じ、平成がスタートした。
~で、 ~に 
1.Idag stänger vi kl 9.
2.64e året i det omvälvande Showa gick ridån ner och Heisei började.
103. ~をものともせずに
1.彼の軍隊は、敵の攻撃をものともせずに攻め込み、大勝利を収めた。 2.彼らはテロをものともせずに信念を貫いた。
~に負けずに立ち向かって
1.Hans armé kämpade oförtrutet mot fiendens attack, invaderare och vann en storseger.2.De följer sin övertygelse och kämpar mot terrorn.
104. ~を余儀なくされる・させる
1.彼女は家庭の事情で退職を余儀なくされた。 2.治安の悪化と衛生状態の悪さが国連軍の撤退を余儀なくさせた。
止むを得ないので・仕方がないので~する
1.Pga situationen hemma var hon tvungen att sluta jobbet. 2. Svåra san-förhållanden och försämringen av allmän ordning fick FNs trupper att retirera 
105. ~をよそに
1.ファンの期待をよそに、あのチームはすでに10連敗だ。2.市民の貧困をよそに、特権階級は贅沢な生活を続けていた。
~を考えず、 ~に関係なく 1.Oaktat fansens förväntan har det laget redan förlorat 10 ggr i rad. 2.Överklassen fortsatte lyxlivet trots medborgarnas fattigdom
106.~んが為・~んが為に・~んが為の
1.私は社長の信頼を得んが為、朝早くから深夜まで働き続けた。
2.雇用を守らんが為に、労働組合は会社と交渉を続けている.
~たいために ~(よ)うと思って 1.Jag fortsätter att arbeta från tidig morgon till midnatt för att få VDs förtroende.2.Facket fortsätter förhandlingarna med företaget för att rädda jobben.
107.~んばかりだ・に・の 
1.子供を失った両親は、悲しみのあまり気も狂わんばかりだった。2.赤ちゃんのこぼれんばかりの笑顔は、見る人を幸せにする。
今にも~(し)そう ~とばかりに
1.Föräldrarna som förlorade sitt barn, hade sån sorg att de var nära att bli galna.2.Barns leende ansikte gör människor lyckliga.